Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 476
  • Tháng hiện tại: 12459
  • Tổng lượt truy cập: 560446

 


Tổ hành chính:
  Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
Lê Thị Tuyết 28/3/1979 0832133777 Hiệu trưởng
Ngô Thị Hà 24/6/1983 0918896283 Kế toán
Nguyễn Văn Cảm 10/04/1975 01628409722 Nhân viên
Nguyễn Thị Hương 01/06/1986 0918848349 Nhân viên
 
Tổ chuyên môn:
 
  Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
Lê Thị Diệc 20/10/1975 0914822104 Phó Hiệu trưởng
Lê Thị Thương 08/10/1976 0916585706 Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Trúc 15/09/1984 0916710207 Giáo viên
Nguyễn Thị Hồng 10/05/1975 0911378606 TTCM-Giáo viên
Dương Thị Huyền 24/04/1974 0931384917 Tổ phó - Giáo viên
Lê Thị Thúy Hà 30/11/1996 01675184235 Giáo viên
Võ Thị Tố Uyên 20/03/1978 0914784669 Giáo viên
Nguyễn Thị Quế 20/01/1987 0912375049 Giáo viên
Đặng Thị Duyên 20/06/1981 0918700573 Giáo viên
Lê Thị Thu Hiên 25/04/1972 0934885909 Giáo viên
Lê Thị Trang 20/09/1986 01205252203 Giáo viên
Trần Thị Tấm 06/06/1985 0918885609 Tổ phó - Giáo viên
Trần Thị Thêm 03/03/1974 0944658249 TTCM-Giáo viên
Hoàng Thị Thảo 15/11/1991 01205235086 Giáo viên
Võ Thị Mai Diễm 10/10/1992 01205227044 Giáo viên
Cao Thị Thu Hằng 30/05/1993 0948253765 Nhân viên dinh dưỡng
Ngô Thị Nhâm Hồng 15/11/1993 0947810857 Nhân viên dinh dưỡng
Diệp Thị Dung 23/01/1989 0916789742 Giáo viên
Ngô Thị Hoài Nhung 17/09/1992 01683575649 Giáo viên
Nguyễn Thị Hảo 08/12/1992 01644800644 Giáo viên
Dương Thị Tố Oanh 08/08/1992 0899634252 Nhân viên dinh dưỡng
Lê Thị Hảo 08/08/1989 0911927186 Nhân viên dinh dưỡng