Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 52
  • Tháng hiện tại: 12549
  • Tổng lượt truy cập: 531839

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH, NGUỒN KHÁC NĂM 2016

Biểu số 9 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
 
Đơn vị: Trường MN Ngư Thủy Bắc
Chương: 622  
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH, NGUỒN KHÁC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 68 /QĐ- MN ngày 12/9/2017 của Hiệu trưởng trường MN Ngư Thủy Bắc)
(Dùng cho các tổ chức cấp trên và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ)
Đv tính: Triệu đồng
 
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa Trích lập các quỹ
A Quyết toán thu nguồn khác (nếu có)  29 29  11   18  
1 Thu hội phí          
2 Thu từ đóng góp của tổ chức, cá nhân  29 29  11   18  
3 Thu khác          
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 2.544  2.544    2.246 110  
I Chi thường xuyên 2.544  2.544    2.246 110  
1 Chi quản lý hành chính 2.544  2.544  2.434  110   
  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 202  202     14  
2 Nghiên cứu khoa học          
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ          
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia          
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ          
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở          
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
5 Chi bảo đảm xã hội          
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
6 Chi hoạt động kinh tế          
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          
II Chi Chương trình mục tiêu          
1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia          
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)          
2 Chi Chương trình mục tiêu          
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)          
III Chi từ nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân          
  Nhiệm vụ A          
  Nhiệm vụ B          
Ngày 12  tháng 9  năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
Lê Thị Liên
Tác giả bài viết: MN Ngư Thủy Bắc
Từ khóa:

ban hành, thông tư

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động