Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 471
  • Tháng hiện tại: 1955
  • Tổng lượt truy cập: 563030

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

Biểu số 8 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường MN Ngư Thủy Bắc
Chương: 622  
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
(Dùng cho tổ chức cấp trên và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ)
 
ĐV tính: Triệu đồng
 
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
A Dự toán thu nguồn khác (nếu có) 70  70  100%  tăng41% 
1 Thu hội phí        
2 Thu từ đóng góp của tổ chức, cá nhân 70  70  100%  tăng41% 
3 Thu khác        
B Dự toán chi ngân sách nhà nước        
I Chi thường xuyên  2.014 2.014  100%  Giảm 21%
1 Chi quản lý hành chính  2.014 2.014  100%  Giảm 21%
  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  95 95  100%   Giảm 53%
2 Nghiên cứu khoa học        
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ        
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở        
2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề        
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình        
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
5 Chi bảo đảm xã hội        
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
6 Chi hoạt động kinh tế        
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường        
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin        
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn        
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao        
  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
II Chi Chương trình mục tiêu        
1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia        
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)        
2 Chi Chương trình mục tiêu        
  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)        
III Chi từ nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân        
  Nhiệm vụ A        
  Nhiệm vụ B        
         
 Ngày 12  tháng 9  năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
Lê Thị Liên
 
Tác giả bài viết: MN Ngư Thủy Bắc
Từ khóa:

ban hành, thông tư

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động