Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 699
  • Tháng hiện tại: 9549
  • Tổng lượt truy cập: 543316

 

Đăng lúc: 14-07-2020 11:29:17 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD
Đăng lúc: 19-09-2018 03:00:21 PM | Đã xem: 1448 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2018
Đăng lúc: 19-09-2018 02:57:45 PM | Đã xem: 261 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD
Đăng lúc: 26-08-2018 09:50:42 PM | Đã xem: 637 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2018
Đăng lúc: 26-08-2018 09:39:34 PM | Đã xem: 666 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2018

QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY BẮC

Ban hành theo Quyết định số 95/QĐ-MN NTB ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc

Đăng lúc: 26-08-2018 09:29:52 PM | Đã xem: 444 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2018

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HT. ngày 25/05/2018 của.Trường MN Ngư Thủy Bắc

Đăng lúc: 27-05-2018 09:11:18 PM | Đã xem: 450 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đăng lúc: 27-05-2018 09:09:06 PM | Đã xem: 444 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGUỒN XHH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Gồm: Biên bản công khai dân chủ nguồn XHH Giáo dục năm 2017-2018 Biên bản Quyết toán nguồn XHH Giáo dục năm 2017-2018

Đăng lúc: 02-03-2018 01:03:37 PM | Đã xem: 599 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017
Đăng lúc: 20-10-2017 08:40:48 PM | Đã xem: 516 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2016

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch và bộ hồ sơ công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2017-2018 của trường MN Ngư Thủy Bắc

Đăng lúc: 23-09-2017 11:28:15 PM | Đã xem: 3971 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017
Đăng lúc: 23-09-2017 11:22:34 PM | Đã xem: 651 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH, NGUỒN KHÁC NĂM 2016

Biểu số 9 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đăng lúc: 23-09-2017 11:14:46 PM | Đã xem: 446 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

Biểu số 8 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đăng lúc: 23-09-2017 11:08:58 PM | Đã xem: 742 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017
Đăng lúc: 23-09-2017 10:51:33 PM | Đã xem: 567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

Quy chế thực hiện công khai của trường Mầm non Ngư Thủy Bắc

Ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-MN NTB ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc

Đăng lúc: 13-10-2016 09:02:28 AM | Đã xem: 1760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2016

Báo cáo tình hình miễn giảm học phí, hổ trợ chi phí học tập và hổ trợ tiền ăn cho trẻ 3;4;5 tuổi của trường Mầm non Ngư Thủy Bắc. Năm học: 2016-2017

Thực hiện chế độ về miễn, giảm học phí năm học 2016 - 2017 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ. Thông tư 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ

Đăng lúc: 13-10-2016 08:54:49 AM | Đã xem: 1007 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2016
1 2  Trang sau
 

Hình ảnh hoạt động