Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 6
  • Tháng hiện tại: 12401
  • Tổng lượt truy cập: 560388

 

THỜI KHÓA BIỂU, THỜI GIAN BIỂU CÁC KHỐI LỚP NH 2017 - 2018

THỜI GIAN BIỂU
 
 Thời gian mùa hè Hoạt động Thời gian mùa đông
 
06h45-08h
Đón trẻ vui chơi điểm danh 07h00-8h20
08h-09h20 Học 08h20-9h
8h40-09h20 Hoạt động ngoài trời 09h-9h40
09h20-10h Hoạt động góc 09h40-10h20
10h-11h10 Vệ sinh ăn bữa chính 10h20-11h40
11h10-14h00 Ngủ 11h40-14h00
14h-14h40 Ăn phụ 14h-14h40
14h40-15h40 Chơi, hoạt động chiều 14h40-15h40
15h40-17h00 Trả trẻ 15h40-17h00
 
 
THỜI KHÓA BIỂU

1. THỜI KHÓA BIỂU LỚP MG BÉ 
 
Thang Tuần/Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
8 Tuần 1 Thể dục KPXH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
Tuần 2 Thể dục KPXH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
9 Tuần 3 Thể dục KPXH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
Tuần 4 Thể dục KPKH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
Tuần 5 Thể dục KPXH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
Tuần 6 Thể dục KPXH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
10 Tuần 7 Thể dục KPKH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
Tuần 8 Thể dục KPKH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
Tuần 9 Văn học KPXH  Tạo hình Toán Âm nhạc
11 Tuần 10 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Văn học
Tuần 11 Thể dục KPXH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
Tuần 12 Thể dục KPKH   Văn học Toán Âm nhạc
Tuần 13  Văn học KPXH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 14 Thể dục KPXH  Tạo hình Toán Văn học
12 Tuần 15 Thể dục KPXH  Văn học Toán Âm nhạc
Tuần 16 Thể dục KPXH   Văn học Toán Âm nhạc
Tuần 17 Văn học KPKH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 18 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Âm nhạc
1 Tuần 19 Thể dục KPKH  Văn học Toán Âm nhạc
  Tuần 20 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Văn học
Tuần 21 Thể dục KPKH  Văn học Toán Âm nhạc
2 Tuần 22 Thể dục KPXH Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 23 Thể dục KPXH Văn học Toán Âm nhạc
3
 
Tuần 24 Thể dục KPKH Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 25 Thể dục KPXH  (8/3) Tạo hình Toán Văn học
Tuần 26 Tạo hình KPKH  Văn học Toán Âm nhạc
Tuần 27 Thể dục KPKH  Văn học Toán Âm nhạc
Tuần 28 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Văn học
4 Tuần 29 Văn học KPKH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 30 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Văn học
Tuần 31 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 32 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Văn học
5 Tuần 33 Thể dục KPXH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 34 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Văn học
Tuần 35 Thể dục KPXH  Văn học Toán Âm nhạc
 
2.       THỜI KHÓA BIỂU LỚP MG NHỠ
 
Tháng Tuần/Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
8 1 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc  
2 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán VH  
9 3 Thể dục MTXQ(TC-KNXH)) VH Toán Âm nhạc  
4 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc  
5 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc  
6 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán VH  
 
10
7 Thể dục MTXQ VH Toán Âm nhạc  
8 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc  
9 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc  
11 10 Thể dục MTXQ VH Toán Âm nhạc  
11 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán VH  
12 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
13 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
14 VH MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc
12 15 VH MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc
16 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán VH
17 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán VH
18 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
1
 
19 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
20 VH MTXQ VH Toán Âm nhạc
21 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc
2 22 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
23 Thể dục MTXQ VH Toán Âm nhạc
3 24 VH MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc
25 Thể dục MTXQ  (8/3) Tạo hình Toán VH
26 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
27 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
28 Thể dục MTXQ Tạo hình Toán VH
4 29 Thể dục MTXQ VH Toán Âm nhạc
30 VH MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc
31 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
32 VH MTXQ Tạo hình Toán Âm nhạc
5 33 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
34 Thể dục MTXQ Tạo hình VH Âm nhạc
35 VH MTXQ (TC-KNXH) Tạo hình Toán Âm nhạc
 

3. THỜI KHÓA BIỂU LỚP
                            
 
Tuần/Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
8 Tuần 1: 21-25/8 Thể dục KPXH  Tạo hình Toán Văn học
Tuần 2: 28-1/9 Thể dục KPXH  Văn học Toán Âm nhạc
9 Tuần 3: 4-8/9 Thể dục KPXH  Tạo hình Toán Văn học
Tuần 4: 11-15/9 Thể dục KPXH  Văn học LQCC Âm nhạc
Tuần 5: 19-23 Văn học KPKH  Tạo hình Toán TCCC
Tuần 6:25-29/9 Thể dục KPKH  Văn học Toán Âm nhạc
10 Tuần 7: 2-6/10 Tạo hình KPXH  LQCC Toán Âm nhạc
Tuần 8:9-13/10 Thể dục KPKH  Ấm nhạc Toán Văn học
Tuần 9:16-20/10 Văn học KPXH  Toán Âm nhạc TCCC
Tuần 10: 23-27/10 Thể dục KPKH   TCCC Toán Văn học
  Tuần 11: 6-10/11 Thể dục KPXH  Tạo hình Toán Văn học
11 Tuần 12: 13-17/11 Văn học KPXH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 13:20-24/11 Thể dục KPXH  TCCC Toán Văn học
Tuần 14:27/11-1/12 Thể dục KPXH   Tạo hình LQCC Văn học
12 Tuần 15:4-8/12         Thể dục KPKH  LQCC Toán Văn học
Tuần 16:11-15/12 Văn học KPKH  Tạo hình Toán TCCC
Tuần 17:18-22/12 Thể dục KPKH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 18:25-29/12 Thể dục KPKH  TCCC Toán Văn học
1 Tuần 19: 8-12/1 Văn học KPXH Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 20:15-19/1 Thể dục KPXH Tạo hình Toán LQCC
Tuần 21:22-26/1 Thể dục(TH) KPKH  TCCC Toán Văn học
2 Tuần 22:29/1-3/2 Thể dục KPKH LQCC Toán Văn học
Tuần 23:5-9/2 Thể dục KPXH  (8/3) Tạo hình Toán Âm nhạc
3 Tuần 24 Văn học KPKH  Nhận dạng CC Toán Tạo hình
Tuần 25 Thể dục KPKH  Văn học Toán Âm nhạc
Tuần 26 Thể dục KPKH  Văn học Toán TCCC
Tuần 27 Thể dục KPKH  Tạo hình LQCC Âm nhạc
Tuần 28 Thể dục(TH) KPKH  TCCC Toán Văn học
4 Tuần 29 Văn học KPKH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 30 Thể dục KPKH  LQCC Toán Văn học
Tuần 31 Văn học KPKH  Tạo hình Toán TCCC
Tuần 32 Văn học KPKH  LQCC Toán Âm nhạc
5 Tuần 33 Văn học KPKH  CC Toán Âm nhạc
Tuần 34 Văn học KPKH  Tạo hình Toán Âm nhạc
Tuần 35 Thể dục KPKH  Tạo hình Văn học Âm nhạc
 

4.       THỜI KHÓA BIỂU LỚP NHÀ TRẺ 24-36T
 
Tuần/Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
                Lĩnh vực
 
PTTC (Thể dục) PTNT PTTM (tạo hình) PTNN PTMT(âm nhạc)


Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động