Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 463
  • Tháng hiện tại: 1947
  • Tổng lượt truy cập: 563022

 

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 73/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới.

Đăng lúc: 14-12-2016 10:06:29 AM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến CS, PL

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Đăng lúc: 20-05-2016 09:41:09 AM | Đã xem: 513 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến CS, PL
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Ban biên tập xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Đăng lúc: 11-05-2016 04:53:22 PM | Đã xem: 344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến CS, PL

Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan HCNN và ĐVSN công lập

BBT xin giới thiệu Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan HCNN và ĐVSN công lập. Có hiệu lực từ ngày 25/02/2015

Đăng lúc: 10-03-2016 10:30:27 AM | Đã xem: 403 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến CS, PL

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG VÀ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG

Thực hiện Công văn số 79/TTr ngày 11/5/2015 của Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Bình về triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; BBT xin giới thiệu Công văn 79/TTr ngày 11/5/2015 của Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Bình kèm theo Luật Công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ để các đơn vị được biết và thực hiện một số nội dung sau:

Đăng lúc: 21-05-2015 09:37:43 AM | Đã xem: 363 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến CS, PL

NĐ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 2 năm 2015, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Đăng lúc: 10-04-2015 02:29:55 PM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến CS, PL
 

Hình ảnh hoạt động