Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 476
  • Tháng hiện tại: 12420
  • Tổng lượt truy cập: 560407

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY BẮC NĂM HỌC 2017 - 2018

           Ngày 29  tháng 9 năm 2017, Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc đã tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:
1. Đ/c Lê Thị Liên : Hiệu trưởng- BTCB
Phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:
- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tài chính, kế hoạch, xây dựng CSVC, đội ngũ, thanh tra.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua. Chủ tịch hội đồng trường. Phó trưởng ban tập viên 
- Trưởng ban phòng chống lụt bão của trường, chỉ đạo công tác an toàn trật tự trường học, an toàn giao thông của nhà trường, chỉ đạo tổ 3
2. Đ/c Lê Thị Thương  P. BT chi bộ: P.Hiệu trưởng.  CTCĐ
Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:
- Phụ trách chuyên môn khối Lớn, nhà trẻ.
- Chỉ đạo bếp bán trú.
- Phụ trách Cơ sở vật chất của nhà trường.
- Theo dõi tổng hợp cơ sở vật chất của nhà trường.
- Chỉ đạo công tác vệ sinh trong nhà trường.
- Trực tiếp chỉ đạo điều kiện và tổ chức các đại hội, hội nghị.
- Cùng với đồng chí Diệc làm công tác BDTX của nhà trường.
- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng.
- Phụ trách công tác phổ biến pháp luật của nhà trường.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
3. Đ/c Lê Thị Diệc   - P. Hiệu trưởng 
Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:
- Phụ trách công tác BDTX nhà trường
- Phụ trách chuyên môn khối mẫu giáo ( bé, nhỡ) , phụ trách công tác phổ cập trẻ 5T.
- Theo dỏi thi đua của nhà trường.
- Phụ trách các hội thi. Trực tiếp chỉ đạo công tác kịch bản các ngày lễ hội. Phó ban tập viên.
- Cùng với đ/c Thương chuẩn bị điều kiện và tổ chức các đại hội, hội nghị.
- Tổng hợp chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.
- Trưởng ban tập viên trang thông tin điện tử của nhà trường.
-  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng  phân công
 4. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Kế toán nhà trường.  TT tổ 3 VP - DD
- Giúp đồng chí hiệu trưởng tổng hợp  các loại báo cáo.
- Cùng với Đ/c Thương theo dỏi chế độ ăn của trẻ.
- Cùng với Đ/c Thương theo dỏi cơ sở vật chất của nhà trường.
- Thư ký hội đồng nhà trường.
 - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
5. Đ/c Nguyễn Thị Hương;  Nhân viên văn phòng; - TP tổ 3 VP-DD
- Giúp đồng chí hiệu trưởng và P. hiệu trưởng tổng hợp  các loại báo cáo.
- Thực hiện lưu trữ công văn đi và đến, chuyển các tin có liên quan đến giáo dục mầm non từ trang thông tin của phòng GD lên tranh thông tin của nhà trường kịp thời
- Thủ quỹ nhà trường.
-  Phụ trách công tác phổ cập của nhà trường.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT  phân công.
6. Đ/c Nguyễn Văn Cảm - Nhân viên Y tế học đường.
- Chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trong toàn trường.
- Theo dỏi trẻ khuyết tật.
- Theo dõi công tác phổ cập nhà trường
- Chăm sóc vườn rau và vườn thuốc nam của bé.
- Theo dỏi chế độ ăn của trẻ.
- Kiểm tra việc lưu dử mẫu thức ăn của cô và trẻ.
- Kiểm tra thực đơn ăn của trẻ hàng ngày.
- Theo dỏi sức khoẻ của trẻ.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT  phân công.
7. Đ/c Nguyễn Thị Hồng - TTCM( Khối Lớn+ Nhà trẻ)  
Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.
- Dạy lớp Lớn  điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
8. Đ/c Trần Thị Thêm -  TTCM ( Khối Nhỡ+ Bé)   
Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.
- Dạy lớp nhỡ 1 điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
7. Đ/c Nguyễn Thị Quế  – GV- Bí thư chi đoàn    
- Giáo viên dạy lớp lớn Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
10. Đ/c Dương Thị Huyền - TPCM  ( Khối Lớn+ Nhà trẻ)  
Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.
- Dạy lớp lớn điểm trường Tân Hòa.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
11. Đ/c Võ Thị Mai Diễm  
- Giáo viên dạy lớp Nhà Trẻ.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
12. Đ/c Nguyễn Thị Hảo  
- Giáo viên dạy lớp lớn điểm trường Trung Thành.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
13. Đ/c Lê Thị Trang  
- Giáo viên dạy lớp nhỡ điểm trường Tân Hòa.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
14. Đ/c Đặng Thị Duyên  
- Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
15. Đ/c Trần Thị Tấm   - TPCM( Khối Nhỡ-Bé)  
Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.
- Giáo viên dạy lớp Nhỡ 1 điểm trường Tân Hải.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
16. Đ/c Hoàng Thị Thảo
- Giáo viên dạy lớp nhỡ 1 điểm trường Tân Hải.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
 17. Đ/c Nguyễn Thị Trúc  
- Giáo viên dạy lớp Bé điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
 18. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 
- Giáo viên dạy  lớp nhỡ 1 điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
19. Đ/c Võ Thị Tố Uyên  
- Giáo viên dạy lớp Nhỡ Tân Hòa.
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
20. Đ/c Diệp Thị Dung  
- Giáo viên dạy  lớp nhỡ 2 điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
21. Đ/c Ngô Thị Hoài Nhung  
- Giáo viên dạy Nhà trẻ điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
22. Đ/c Lê Thị Thu Hiền  
- Giáo viên dạy Bé điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
23. Đ/c Ngô Thị Nhâm Hồng
- Là nhân viên dinh dưỡng đảm nhận công tác nấu ăn tại điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
24. Đ/c Cao Thị Thu Hằng
- Là nhân viên dinh dưỡng đảm nhận công tác nấu ăn tại điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
25. Đ/c Dương Thị Tố Oanh
- Là nhân viên dinh dưỡng đảm nhận công tác nấu ăn tại điểm trường Tân Hải
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
26. Đ/c Lê Thị Hảo.
- Là nhân viên dinh dưỡng đảm nhận công tác nấu ăn tại điểm trường Tân Hòa
- Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.
Trên là sự phân công phần hành công việc của từng cán bộ giáo viên và nhân viên trong toàn trường yêu cầu các đồng chí trong nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình.
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Lê Thị Liên

Tác giả bài viết: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động