Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 469
  • Tháng hiện tại: 1953
  • Tổng lượt truy cập: 563028

 

Đăng lúc: 17-05-2019 05:13:40 PM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 17-05-2019 05:13:02 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 17-05-2019 05:12:20 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 17-05-2019 05:11:36 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 17-05-2019 05:10:40 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 20-02-2019 10:19:15 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 20-02-2019 10:18:12 AM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 24-10-2018 02:39:35 PM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 24-10-2018 02:38:15 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 18-09-2018 05:20:06 PM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 03-05-2018 09:45:58 PM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 13-04-2018 09:44:24 PM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 12-03-2018 12:08:06 AM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 31-01-2018 02:45:31 PM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 09-01-2018 08:35:21 PM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11/2017

Toàn trường đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Trường tập trung thực hiện các công văn của phòng giáo dục đào tạo lệ thủy đề ra

Đăng lúc: 19-12-2017 11:02:21 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 27-10-2017 09:43:58 AM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 09-10-2017 12:00:07 AM | Đã xem: 2 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 08-10-2017 11:58:38 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
Đăng lúc: 22-05-2017 10:11:27 AM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đánh giá hoạt động
1 2  Trang sau
 

Hình ảnh hoạt động