Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 476
  • Tháng hiện tại: 12444
  • Tổng lượt truy cập: 560431

 

TIÊU CHUẨN XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2017 -2018

TIÊU CHUẨN
 XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2017 -2018
 
          Để không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần tích cực thúc đẩy các hoạt động của nhà trường thực hiện có nền nếp, đúng và đầy đủ các quy định của Luật TĐ-KT nhằm phát huy được tác dụng của công tác TĐ-KT trong nhà trường; đồng thời để công tác TĐ-KT phù hợp với tình hình thực tế của mình. Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 như sau:
1. Những căn cứ để xét tặng các danh hiệu thi đua- hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân:
Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội khoá XI;
          Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/4/2008 về hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng ngành giáo dục.
          Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Quyết định số 14/2008/BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng tỉnh QB.
Căn cứ công văn số 458/HD-UBND ngày 09/3/2017 của UBND huyện Lệ Thủy Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.
 
 
          2. Yêu cầu triển khai công tác xét danh hiệu thi đua khen thưởng:
          2.1.Tặng thưởng các danh hiệu thi đua là một hình thức khen thưởng; đối với  việc tặng thưởng các danh hiệu thi đua của nhà trường được tiến hành khi kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học.
          2.2. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận kết quả thi đua và làm căn cứ lựa chọn những tập thể nhóm, lớp, cá nhân tiêu biểu để đề nghị lãnh đạo các cấp khen thưởng. Danh hiệu thi đua chỉ dành cho những người tiêu biểu trong nhà trường, đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn, đạt hiệu suất công tác cao, xứng đáng để mọi thành viên trong đơn vị noi theo.
          Danh hiệu thi đua không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận thành tích đã đạt được trên cơ sở các chỉ tiêu công tác, mà còn là ghi nhận sự hơn hẵn, nổi bật của tập thể, cá nhân đó so với mặt bằng chung. Vì vậy, các nhóm, lớp phải căn cứ vào hướng dẫn để tiến hành bình xét thi đua, tránh tình trạng cào bằng, tràn lan, cả nể làm mất tác dụng của công tác TĐ-KT.        
          2.3. Phải đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học, giáo viên, các lớp, các tổ, nhà trường tổ chức bình xét thi đua công khai, chính xác, kịp thời và đảm bảo hồ sơ, thủ tục quy định.
            3. Danh hiệu thi đua- hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân:
       3.1. Đối với cá nhân:
       * Các danh hiệu thi đua: (Xếp từ cao xuống thấp)
       - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
       - Chiến sĩ thi đua cơ sở
       - Lao động tiên tiến
       - Hoàn thành nhiệm vụ
       - Không hoàn thành nhiệm vụ
3.2. Đối với tập thể tổ chuyên môn:
         * Các danh hiệu thi đua: (Xếp từ cao xuống thấp)
       - Tổ CM tiên tiến xuất sắc
       - Tổ CM tiên tiến
       - Tổ CM hoàn thành nhiệm vụ
       - Tổ CM không hoàn thành nhiệm vụ
       3.3. Đối với tập thể nhóm, lớp:
         * Các danh hiệu thi đua: (Xếp từ cao xuống thấp)
       - Nhóm, lớp xuất sắc
       - Nhóm, lớp tiên tiến
       - Nhóm, lớp hoàn thành nhiệm vụ
       - Nhóm, lớp không hoàn thành nhiệm vụ
       3.4. Đối với đơn vị trường:
         - Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh
       - Tập thể lao động xuất sắc
       - Tập thể lao động tiên tiến
 
      4. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua- hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân.
         4.1. Về danh hiệu cá nhân:
       a. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên. Đạt loại tốt cả 3 lĩnh vực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động (những cá nhân trong một năm nghỉ làm việc 20 ngày trở lên, nghỉ một lần hoặc nhiều lần cộng lại- kể cả nghỉ việc có lý do thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh).
- Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tính nhiệm trong đồng nghiệp, các cháu và phụ huynh; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và các cháu tận tình. Đối với CBQL làm tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành, BĐDCMHS để hoàn thiện kế hoạch và tăng trưởng CSVC cho nhà trường, chất lượng CS-GD trẻ.
- Có Đề tài, SKKN hoặc giải pháp hữu hiệu được Hội đồng khoa học nhà trường và Ngành đánh giá đạt từ loại khá trở lên, áp dụng vào thực tế có hiệu quả; có kế hoạch chương trình tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có chứng chỉ A tin học
và ngoại ngữ trở lên, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý. Có tin, bài, giáo án đăng trên Website của ngành và nhà trường.
- Công tác quản lý tài chính, thống kê, kế hoạch phải kịp thời, đúng thời gian quy định, không vi phạm quản lý tài chính, được đánh giá đạt loại tốt (đối với Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng)
- Tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, chủ đề năm học do Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục phát động (cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; Chủ đề năm học “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và Đào tạo”; PT thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và CS-GD trẻ. Đạt giải nhất đến giải nhì các hội thi cấp trường (Hội thi giáo viên dạy giỏi; hội thi Bé hát dân ca và trò chơi dân gian, hò khoan Lệ Thuỷ).
       - Đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ.
       - Chất lượng của lớp đạt 98%, .
          b. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
         - Đạt tiêu chuẩn Lao động tiên tiến
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động (những cá nhân trong một năm nghỉ làm việc 25 ngày trở lên, nghỉ một lần hoặc nhiều lần cộng lại- kể cả nghỉ việc có lý do thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu CSTĐCS).
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, các cháu và phụ huynh; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và các cháu tận tình.
- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ. Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên.
- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc việc áp dụng công nghệ mới, phải được Hội đồng khoa học (Hội đồng xét sáng kiến) cấp cơ sở công nhận. Có chứng chỉ A tin học trở lên, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý. Có tin, bài, giáo án đăng trên Website của ngành và trường (ít nhất mỗi tháng 01 bài đăng trên trang werb của ngành, 02 bài đăng trên trang werb của trường).
- Tham gia tích cực và có hiệu quả cao trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, chủ đề năm học do Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục phát động (cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; Chủ đề năm học “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và Đào tạo”; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và CS-GD trẻ (soạn bài và lưu giữ trên máy vi tính, thực hiện một số hoạt động học bằng giáo án điện tử).
- Đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ. Đạt giải nhất đến giải ba các hội thi cấp trường (Hội thi giáo viên dạy giỏi; hội thi Bé hát dân ca và trò chơi dân gian hò khoan Lệ Thuỷ).
       - Chất lượng của lớp đạt trung bình trở lên 96.5%
          - Nếu là đảng viên phải là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu là cán bộ phải là cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu là đoàn viên phải là đoàn viên ưu tú.
    c. Danh hiệu lao động tiên tiến.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; chấp hành tốt quy chế của ngành, quy định của nhà trường, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động (những cá nhân trong một năm nghỉ làm việc 40 ngày trở lên, nghỉ một lần hoặc nhiều lần cộng lại- kể cả nghỉ việc có lý do thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu lao động tiên tiến).
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tính nhiệm trong đồng nghiệp, các cháu và phụ huynh; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và các cháu tận tình.
       - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, chủ đề năm học của Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục đề ra (cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; Chủ đề năm học “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và Đào tạo”; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong CS-GD trẻ (soạn bài và lưu giữ trên máy vi tính, thực hiện một số hoạt động học bằng giáo án điện tử). Có tin, bài, giáo án đăng trên Website của trường (ít nhất mỗi tháng 01 bài đăng trên trang werb của trường).
       - Đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ.
       - Chất lượng của lớp đạt trung bình trở lên 95- <97%
       d. Hoàn thành nhiệm vụ.
       - Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng theo yêu cầu.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.
       - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.
       - Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
       - Ngày công lao động chưa đảm bảo (nhưng phải có lý do chính đáng).
       - Trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn đào tạo.
       - Đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ.
       - Chất lượng của lớp đạt trung bình trở lên 90 < 95%.
       đ. Không hoàn thành nhiệm vụ.
- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động bị phê bình trở lên.
- Vi phạm pháp lệnh cán bộ công chức, những điều giáo viên không được
làm, điều lệ trường học; vi phạm pháp lệnh dân số.
       - Chất lượng của lớp đạt trung bình trở lên 85- <90%.
* Lưu ý:
 
          + Những cá nhân thuộc đối tượng nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu LĐTT.
     + LĐTT: 80% tổng số CB,GV,NV (không tính hợp đồng mùa vụ)
          + Danh hiệu CSTĐCS: số lượng đề nghị không quá 15% so với số lượng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị.
          + Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh: Số lượng đề nghị không quá 60% so với số lượng đủ điều kiện xét tặng (tiêu biểu trong 03 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên) của đơn vị.
4.2. Tập thể tổ chuyên môn:
            4.2.1. Tổ tiến tiến xuất sắc.
          * Tiêu chuẩn 1:
          - Xây dựng tập thể giáo viên trong khối đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, thương yêu chăm sóc giáo dục các cháu chu đáo, tận tình.
          - Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, chế độ, pháp luật của nhà nước, quy chế quy định của ngành, của địa phương, của trường đề ra.
          - Tích cực tuyên truyền làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng quan hệ gắn bó với phụ huynh, phát huy vai trò của hội cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
          - Hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo khối, tổ chức họp và gửi biên bản lên cho nhà trường có kiến nghị, đề xuất cụ thể.
         - Đảm bảo thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.    
          * Tiêu chuẩn 2:
           - Mặt bằng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của các lớp trong khối đạt theo chỉ tiêu, kế hoạch nhà trường quy định (Khối dinh dưỡng chất lượng bữa ăn đảm bảo đạt trên mức tối thiểu năng lượng theo quy định, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường).  
          - Ổn định và duy trì số lượng trẻ trong độ tuổi theo điều tra từng độ tuổi.
          - Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường.
            - Soạn bài đầy đủ trước lúc lên lớp, nộp giáo án và phiếu đánh giá thực hiện chủ đề vào ngày đầu tuần của chủ đề sau, nộp kế hoạch hoạt động theo chủ đề trước 1 tuần để nhà trường phê duyệt. (Đối với khối dinh dưỡng tính khẩu phần, xây dựng vườn rau “mùa nào rau ấy” và xây dựng thực đơn từng tuần phù hợp theo mùa thay phần soạn bài).
- 100% GV trong khối có khả năng ứng dụng thành thạo vi tính. Hàng tháng có từ 2-3 giáo án sử dụng bằng phần mềm powrpoint, giáo án hay được tổ chức thực hiện ở lớp. (Đối với khối dinh dưỡng: nộp báo cáo tuần, thực đơn đầy đủ thay giáo án)
          - Năng lực chuyên môn của giáo viên trong tổ phải đạt loại khá trở lên qua các lần thao giảng, dự giờ.
          - Đạt các giải trong các hội thi do trường, công đoàn tổ chức.
4.2.2. Tổ tiến tiến.
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đ­­ược giao.
          - Có phong trào thi đua th­­ường xuyên, thiết thực và hiệu quả.
          - Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
          - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ tr­­ương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà n­­ước.
          - Có 30% GV được công nhận là GVDG cấp trư­­ờng trở lên
- Năng lực chuyên môn của giáo viên trong tổ phải đạt loại khá trở lên qua các lần thao giảng, dự giờ.
          4.2.3. Hoàn thành nhiệm vụ:
- Có đầy đủ các nội dung trên, song hiệu quả công việc hàng tháng đạt chưa cao. Năng lực chuyên môn của giáo viên trong tổ xếp loại ĐYC.
4.2.4. Không hoàn thành nhiệm vụ:
- Hiệu quả công việc chưa cao, một số nội dung của lớp không hoàn thành. Năng lực chuyên môn của giáo viên trong tổ xếp loại không ĐYC.
 
       4.3. Về danh hiệu tập thể lớp.
       a. Danh hiệu nhóm, lớp xuất sắc.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động (từng GV nhóm, lớp trong năm học số lượng ngày nghỉ của học kỳ 1 không quá 15 ngày, một năm số lượng ngày nghỉ không quá 30 ngày- nghỉ 1 lần hoặc nhiều lần cộng lại-kể cả nghỉ việc có lý do).
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tính nhiệm trong đồng nghiệp, các cháu và phụ huynh; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và các cháu tận tình.
- Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục phát động (cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”); thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong CS-GD trẻ. Từ việc xây dựng kế hoạch đến chất lượng đạt được.
- Giáo viên trong nhóm, lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham gia tích cực, tự giác vào các phong trào thi đua của nhà trường (có tổng sắp hội thi xếp từ 1-4).
- Kết quả xếp loại các giờ thao giảng, kiểm tra các chuyên đề đạt từ loại khá trở lên.
          - Đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường.
- Mặt bằng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch nhà trường quy định qua các lần khảo sát, kiểm tra đánh giá. Tỷ lệ chuyên cần 97% trở lên, tỷ lệ bé ngoan đạt từ 93% trở lên. Nền nếp thói quen học tập, hoạt động tốt. Có nền nếp giữ gìn vệ sinh cá nhân, lớp và vệ sinh môi trường sạch sẽ.
          - Huy động đạt số lượng trẻ trong độ tuổi theo điều tra và đạt chỉ tiêu trường giao.
- Vệ sinh: Lớp không có mặng nhện, đồ chơi, lá cây, cửa sổ không có bụi bám, đồ dùng sắp xếp gọn gàng, có tính mở không mang hình thức trang trí. Sàn nhà luôn sạch, khô. Thùng rác của lớp được đổ hàng ngày, không có rác động tràn ra ngoài. Xung quanh lớp được vệ sinh sạch sẽ.
          - Đồ dùng bán trú như chăn, gối phải được sạch sẽ, không có mùi hôi. Gối trẻ (2-3 tuần giặt 1 lần)
          - Đồ dùng góc thiên nhiên phong phú và có nhiều loại cây xanh được chăm sóc xanh tốt.
- Làm tốt công tác phối, kết hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ (trẻ đi học đúng giờ, không mang quà đến lớp, nộp các khoản đúng quy định, 2/3 số trẻ có sự tiến bộ rõ rệt so với bản thân, huy động tối đa sự tham gia của phụ huynh vào việc xây dựng MT học tập, làm đồ dùng đồ chơi, nâng cao CL CS-GD trẻ).
       b. Danh hiệu nhóm, lớp tiên tiến.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động (từng GV nhóm, lớp trong năm học số lượng ngày nghỉ của học kỳ 1 không quá 20 ngày, một năm số lượng ngày nghỉ không quá 40 ngày- nghỉ 1 lần hoặc nhiều lần cộng lại-kể cả nghỉ việc có lý do).
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tính nhiệm trong đồng nghiệp, các cháu và phụ huynh; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và các cháu tận tình.
- Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục phát động (cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”); thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong CS-GD trẻ. Từ việc xây dựng kế hoạch đến chất lượng đạt được.
- Giáo viên trong nhóm, lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia tích cực, tự giác vào các phong trào thi đua của nhà trường (có tổng sắp hội thi xếp từ 1-8).
- Kết quả xếp loại các giờ thao giảng, kiểm tra các chuyên đề đạt từ loại khá trở lên.
          - Đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường.
- Mặt bằng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch nhà trường quy định qua các lần khảo sát, kiểm tra đánh giá. Tỷ lệ chuyên cần 95% trở lên, tỷ lệ bé ngoan đạt từ 90% trở lên. Nền nếp thói quen học tập, hoạt động tốt. Có nền nếp giữ gìn vệ sinh cá nhân, lớp và vệ sinh môi trường sạch sẽ.
          - Huy động đạt số lượng trẻ trong độ tuổi theo điều tra và đạt chỉ tiêu trường giao.
- Vệ sinh: Lớp không có mặng nhện, đồ chơi, lá cây, cửa sổ không có bụi bám, đồ dùng sắp xếp gọn gàng, có tính mở không mang hình thức trang trí. Sàn nhà luôn sạch, khô. Thùng rác của lớp được đổ hàng ngày, không có rác động tràn ra ngoài. Xung quanh lớp được vệ sinh sạch sẽ.
          - Đồ dùng bán trú như chăn, gối phải được sạch sẽ, không có mùi hôi. Gối trẻ (2-3 tuần giặt 1 lần).
          - Đồ dùng góc thiên nhiên phong phú và có nhiều loại cây xanh được chăm sóc xanh tốt.
- Làm tốt công tác phối, kết hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ (trẻ đi học đúng giờ, không mang quà đến lớp, nộp các khoản đúng quy định, 2/3 số trẻ có sự tiến bộ rõ rệt so với bản thân, huy động tối đa sự tham gia của phụ huynh vào việc xây dựng MT học tập, làm đồ dùng đồ chơi, nâng cao CL CS-GD trẻ).
       c. Danh hiệu nhóm, lớp hoàn thành nhiệm vụ.
          - Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng theo yêu cầu.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua.
       - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.
       - Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
       - Đảm bảo an toàn về mọi mặt cho trẻ.
- Mặt bằng chất lượng của nhóm, lớp kết thúc học kỳ I và năm học đạt từ trung bình trở lên 90- <95%
       d. Nhóm, lớp không hoàn thành nhiệm vụ.
- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động bị phê bình trở lên.
- Vi phạm pháp lệnh cán bộ công chức, những điều giáo viên không được làm, điều lệ trường học; vi phạm pháp lệnh dân số.
- Mặt bằng chất lượng của nhóm, lớp kết thúc học kỳ I và năm học đạt từ trung bình trở lên 85- <90%
Lưu ý: Danh hiệu tập thể (tổ, lớp) xét 1 lần/năm. Tổ chức kiểm tra theo định kỳ 2 lần/năm và đột xuất. Căn cứ vào kết quả kiểm tra để đánh giá, xếp loại.
4.4. Danh hiệu tập thể đơn vị:
4.4.1. Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:
- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến;
- Có cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
 
- 100% CBGVNV của trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Điều lệ trường MN, có giải pháp đào tạo giáo viên trên chuẩn; có số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn cao hơn mức trung bình của huyện 5%.
- Có kế hoạch, chương trình, bước đi cụ thể, hiệu quả trong việc duy trì chuẩn quốc gia mức độ I, không để xảy ra tình trạng sụt chuẩn.
- Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trường học, các tệ nạn xã hội, vi phạm ATGT, tại nạn sông nước, hỏa hoạn.
- Đạt các chỉ tiêu về chất lượng CS-GD trẻ, tỷ lệ suy dinh dưỡng không quá 8%, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%.
- Duy trì và phát triển hoạt động trang Website của đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn chặt với các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” có hiệu quả; không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo;
- Có 100% CBGVNV sử dụng được máy vi tính vào soạn giáo án và các công việc CM. Có ít nhất 80% số tiết thao giảng sử dụng máy chiếu đa năng.
- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường được công nhận VM xuất sắc.
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo chính xác, kịp thời.
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đạt loại tốt trở lên.
 
4.4.2. Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến:
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước;
+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
+ Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có cá nhân vi phạm ATGT gây hậu quả nghiêm trọng.
+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn thể trong đơn vị đạt khá trở lên.
- Có kế hoạch, chương trình, bước đi cụ thể, hiệu quả trong việc duy trì chuẩn quốc gia mức độ I, không để xảy ra tình trạng sụt chuẩn.
- Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trường học, các tệ nạn xã hội, vi phạm ATGT, tại nạn sông nước, hỏa hoạn.
- Đạt các chỉ tiêu về chất lượng CS-GD trẻ, tỷ lệ suy dinh dưỡng trên 8%.- Duy trì và phát triển hoạt động trang Website của đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn chặt với các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” có hiệu quả; không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo;
- Có 100% CBGVNV sử dụng được máy vi tính vào soạn giáo án và các công việc CM. Có ít nhất 50% số tiết thao giảng sử dụng máy chiếu đa năng.
- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường được công nhận khá trở lên.
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo chính xác, kịp thời.
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đạt loại khá trở lên.
 
4.4.3. Danh hiệu tập thể lao động khá:
 
Là tập thể không đạt được một trong các tiêu chí của tập thể Lao động tiên tiến. Nội bộ mất đoàn kết, có cá nhân vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn thể trong đơn vị không đạt loại khá trở lên.
 
       5. Quy trình xét danh hiệu thi đua:
- Cuối năm, từng cá nhân viết bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác  (theo mẫu), tự xếp loại năng lực sư phạm và danh hiệu thi đua của bản thân mình.
- Nhóm, lớp viết bản tự đánh giá và tự xếp danh hiệu thi đua của nhóm, lớp.
- Các tổ họp xét danh hiệu thi đua theo tổ, nhóm, lớp (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp) có biên bản kèm theo.
- Hội đồng thi đua của nhà trường căn cứ tiêu chuẩn đề ra để xét danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân trong năm học theo quy định.
 
6. Hình thức khen thưởng- Mức tiền thưởng và các quyền lợi của cá nhân, tập thể được khen thưởng:
6.1. Hình thức khen thưởng:  Được áp dụng theo các quy định hiện hành và quy định của đơn vị.
6.2: Mức tiền thưởng: Được áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị trong năm 2017.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Thị Liên

Nguồn tin: Trường MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động