Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 515
  • Tháng hiện tại: 557
  • Tổng lượt truy cập: 561632

 

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018

QUY CHẾ
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Chương I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 
          1. Mục đích Thi đua – Khen thưởng
          Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.
          Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.
          2. Đối tượng khen thưởng
          Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CBVC, học sinh của trường có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương.
          3. Nguyên tắc khen thưởng
          Tổ chức bình chọn chính xác, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.
          Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; một đối tượng có thể được khen tặng nhiều hình thức khen khác nhau ở cùng cấp và khác cấp khen
          Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;chú trọng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể đảm nhận nhiệm vụ khó khăn nhưng đã có nhiều nổ lực để hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ được giao; kết hợp khen thưởng tinh thần lẫn vật chất.
 
Chương II
TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG NHÀ TRƯỜNG
 
          1. Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua
          Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức phong trào thi đua, nhân rộng phong trào thi đua trong phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị trên nguyên tắc thi đua, khen thưởng quy định tại Điều 2 của Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đạt các danh hiệu thi đua để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.
          2. Hình thức và tổ chức phong trào thi đua
          Có 02 hình thức: Thường xuyên hàng năm và các hội thi các cấp
          3. Nội dung tổ chức phong trào thi đua
          Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào nội dung phát động thi đua của cấp trên; các nội dung quy định lĩnh vực công tác; nội dung ký kết giao ước thi đua trong khối thi đua để xác định:
          - Mục tiêu, tiêu chí phấn đấu, phạm vi, đối tượng, nội dung và thời hạn thi đua.
          - Xác định biện pháp, khẩu hiệu và chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua.
          - Tổ chức phong trào thi đua gắn với lao động, nâng cao chất lượng giáo dục, học tập, công tác và các phong trào thi đua khác; động viên khích lệ mọi người tự giác, hăng hái thực hiện thi đua.
          - Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; sơ kết, tổng kết và khen thưởng phong trào thi đua.
          - Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến để học tập, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến và thực hiện tốt chính sách thi đua khen thưởng trong phạm vi thẩm quyền.

Chương III
CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
 
          1. Danh hiệu và hình thức thi đua đối với cán bộ, viên chức
          - Giáo viên dạy giỏi các cấp.
          - Danh hiệu Lao động tiên tiến.
          - Giấy khen của trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.
          - Chiến sĩ thi đua các cấp (Cơ sở , cấp Tỉnh, …).
          - Bằng khen của tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Đoàn thể, Chính phủ....
          - Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.
          - Huân chương Lao động hạng ba, nhì và nhất.
          2. Danh hiệu và hình thức thi đua đối với tập thể
          - Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc (chỉ dành cho tập thể trường)
          - Tặng giấy khen cho tập thể tổ, trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tham gia đạt kết quả cao trong các Hội thi, phong trào do ngành tổ chức…
          - Bằng khen, cờ thi đua của tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Đoàn thể, Chính phủ...
          3. Đối với tập thể lớp và cá nhân học sinh
          - Đạt danh hiệu Lớp tiên tiến
          - Cá nhân học sinh đạt danh hiệu “Bé xuất sắc” học kì, năm học; đạt giải từ cấp huyện trở lên qua các cuộc thi do ngành tổ chức
         
Chương III
TIÊU CHUẨN XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
 
          1. TẬP THỂ
          1.1. Giấy khen tập thể
          Thực hiện Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  Việc tặng thưởng giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề hoặc hoàn thành tốt một số hạng mục công trình và do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định tặng thưởng Giấy khen.
          - Giấy khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo tặng cho các tập thể, cá nhân khi tổ chức các Hội thi, các phong trào do ngành tổ chức trong năm học.
          - Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện khen tặng hàng năm cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua và các tổ chuyên môn.
          - Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện khen tặng hàng năm cho tập thể không có tiêu chuẩn đăng ký tập thể lao động tiên tiến và cá nhân không thuộc đối tượng đăng ký lao động tiên tiến; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề hoặc đột xuất.
          - Các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác được thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;
          1.2. Tập thể Lao động Tiên Tiến:
Được xét công nhận mỗi năm một lần vào thời điểm kết thúc năm học;Đạt các tiêu chuẩn về danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 01/7/20104 của Chính phủ ; Không xét tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho các tổ chuyên môn.
Trên cơ sở quy định của Luật thi đua khen thưởng, nhà trường xây dựng tiêu chí cụ thể để xét như sau:
          a) Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học theo qui định; có thành tích trong phong trào, hội thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức; tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; có biện pháp để huy động trẻ đi học, duy trì sỉ số; cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả đào tạo; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nhà trường xanh – sạch – đẹp; không bị mất cắp tài sản trong đơn vị; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do ngành và địa phương phát động. Trong trường không có biểu hiện sai phạm trong quá trình đánh giá cho điểm, xếp loại học sinh; chất lượng chuyên môn được Phòng Giáo dục và Đào tạo xếp loại khá trở lên.
          b) Phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả. thiết bị dạy học được công nhận, xếp loại theo qui định.
          c) Có trên 80% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên và không có cá nhân nào bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
          d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn thể trong đơn vị đạt lọai vững mạnh trở lên. Không có đơn thư, khiếu kiện trái quy định pháp luật.
          e) Hưởng ứng tốt các cuộc vận động do Nhà nước và của Ngành phát động. (Không có trường hợp nào vi phạm).
          1.3. Tập thể Lao động xuất sắc
          Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” là tập thể lựa chọn từ các tập thể đạt “Tập thể lao động tiên tiến” và phải có cá nhân trong tập thể đó đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
          Ngoài những tiêu chí đã đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến còn phải:
          a) Sáng tạo, vượt mọi khó khăn hoàn thành  xuất sắc  nhiệm vụ, thực hiện tốt và vượt kế họach, chỉ tiêu đề ra.
          b) Phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả cao. Chất lượng chuyên môn được Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao và xếp loại tốt.
          c) Có 100% cá nhân trong đơn vị hòan thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 90 % cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân nào bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
          d) Phải có cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 02 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến hoặc năm liền kề.
          e) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước; Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Không có đơn thư, khiếu kiện trái quy định pháp luật.
          g) Hưởng ứng tốt các cuộc vận động do Nhà nước và của Ngành phát động được các cấp đánh giá cao.
          1.4. Đề nghị UBND tỉnh khen tặng Bằng khen
          - Có từ 02 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
          - Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, có nhiều thành tích cao trong các phong trào, hội thi do ngành và địa phương phát động.
          1.5. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
          - Có từ 5 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; đạt bằng khen của cấp tỉnh và ít nhất 01 lần có Cờ thi đua cấp tỉnh trong 05 năm; nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước; không có cá nhân vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
          - Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, có nhiều thành tích cao trong các phong trào, hội thi do ngành và địa phương phát động.
          1.6. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động
- Đạt được những tiêu chuẩn theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và Nghị định hướng dẫn.
          2. CÁ NHÂN:
          2.1. Lao động tiên tiến
          a) Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị. Không vi phạm các qui định chung của Ngành, các cuộc vận động.
          b) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; có lối sống lành mạnh, được mọi người tín nhiệm. Cụ thể một số nội dung cần đạt:
          - Đối với cán bộ quản lý: Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, có lối sống lành mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao, có ý thức tích cực trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính nâng cao năng suất lao động; có đạo đức, có lối sống lành mạnh. Kết quả đánh giá chuẩn Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) đạt từ Khá trở lên.
          - Đối với giáo viên: Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, có lối sống lành mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giaođạt năng suất và chất lượng cao, cụ thể là: thực hiện đúng đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế, qui định của ngành như: soạn bài, thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá trẻ, sử dụng đồ dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo qui định; chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ đạt chất lượng tốt trong cả năm học, nhất là thông qua các kỳ hội thi GVDG, thao giảng được đồng nghiệp đánh giá xếp loại và suy tôn; đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh theo mục tiêu chương trình giáo dục Mầm non, tổ chức, quản lý tốt học sinh, quan tâm học sinh cá biệt (nếu có), chăm lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường. Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên đạt từ Khá trở lên.
          c) Trong năm học, cá nhân phải có đăng ký thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được bình chọn trong số những người hoàn thành nhiệm vụ được giao mới được xét công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
          d) Trong năm, gia đình đạt “ Gia đình văn hóa ”.
          * Lưu ý:
          - Đối tượng là nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu bị thương tích cần được nghỉ để điều trị bệnh theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ vẫn được tính đểxem xét tặng danh hiệu “ Lao động tiên tiến”.
          - Các cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm nếu đạt kết quả từ Khá trở lên thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên có kết quả đạt loại Khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương với danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
          - Các đối tượng trên, trong một năm nếu nghỉ làm việc từ 40 ngày trở lên, mới tuyển dụng dưới 10 tháng, bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật từ Khiển trách trở lên thì không thuộc diện xem xét, bình bầu danh hiệu “ Lao động tiên tiến ”.
          2.2. Chiến sĩ thi đua cơ sở
          a) Cá nhân có đăng ký thi đua đầu năm mới được xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.
          b) Phải lựa chọn cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
          c) Bản thân phải được tập thể tín nhiệm, có nhiều thành tích nổi trội và được tập thể tín nhiệm trên 50%.
          d) Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục…được Hội đồng khoa học công nghệ ngành GD&ĐT thẩm định công xếp từ loại B trở lên.
          e) Kết quả đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn phó hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên đạt loại Xuất sắc.
          2.3. Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen
          a) Lựa chọn trong số đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2017 - 2018.
          b) Các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liền và có nhiều thành tích, nổ lực, tích cực đóng góp xây dựng trường đạt các thành tích cao nhưng chưa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
          2.4. Đề nghị UBND tỉnh khen tặng Bằng khen
          a) Lựa chọn trong số đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018; có ít nhất 02 năm liên tục hoặc năm liền kề đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
          b) Có nhiều thành tích, nổ lực, tích cực đóng góp xây dựng trường đạt các thành tích cao nhưng chưa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
          2.5. Chiến sĩ thi đua Cấp tỉnh
          a) Có 3 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
          b) Có Sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học cấp Tỉnh xét công nhận; tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm 03 năm liền kề.
          2.6. Đề nghị  Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
          a) Lựa chọn trong số đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017 - 2018.
          b) Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 05 năm liền, có Bằng khen cấp tỉnh và có nhiều thành tích, nổ lực, tích cực đóng góp xây dựng trường đạt các thành tích cao, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc..
          c) Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
 
Chương IV
QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
 
          1. Đăng kí thi đua
          Cán bộ, viên chức đăng kí danh hiệu thi đua vào đầu năm học trước khi tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức. Nếu không đăng kí thì Hội đồng TĐ-KT trường sẽ không xét thi đua cuối năm.
          2. Theo dõi, đánh giá và bình xét thi đua
          Tổ chức theo dõi thi đua thường xuyên trong đơn vị mình. Mỗi học kỳ một lần, các tổ chuyên môn, hành chính quản trị tổ chức họp đánh giá thi đua trước khi đưa ra Hội đồng TĐ-KT nhà trường.
          a) Các bước bình xét danh hiệu thi đua cuối năm
          + Bước 1: Cá nhân viết báo cáo thành tích thi đua (theo mẫu ).
          + Bước 2: Họp tổ chuyên môn, bình xét công khai những người đủ tiêu chuẩn và sau đó bầu bằng cách bỏ phiếu kín để khẳng định sự tín nhiệm của các thành viên trong tổ.
          b) Các danh hiệu thi đua được bình xét và bầu theo trình tự
          - Bình xét và bầu danh hiệu Lao động tiên tiến.
          - Bình xét và bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho những người đã đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (tỉ lệ những người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tối đa chiếm 15% cán bộ, viên chức trong đơn vị). Tập thể bỏ phiếu kín để xác nhận sự tín nhiệm của tổ. Kết quả bình xét và bầu danh hiệu thi đua được ghi vào biên bản, tổ chuyên môn thông qua và gửi về Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường.
          c) Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường
          - Họp xét công nhận các danh hiệu và hình thức thi đua.
          - Công bố danh sách cá nhân và tập thể được khen thưởng trên website trường.
 
Chương V
TỔ CHỨCTHỰC HIỆN
 
          1. Các thành viên của Hội đồng TĐ-KT của trường, thủ trưởng đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng.
          2. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững chắc, toàn diện của trường.
          3. Các Tổ chuyên môn, Tổ Hành chính, Tổ công đoàn,  tổ chức vận động tổ viên đăng ký và tổ chức thi đua một cách thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác.
          4. Hiệu trưởng có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai Quy chế này cho Cán bộ, viên chức và đăng tải trên trang Website của trường .
 
T.M HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Liên

Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động