Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 515
  • Tháng hiện tại: 554
  • Tổng lượt truy cập: 561629

 

QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỬ

 QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỬ
 
CHƯƠNG I
Điều 1.  Phạm vi và Đối tượng điều chỉnh.
Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản, quản lý văn bản, và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của nhà trường, tổ chức lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư
Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của nhà trường
Điều 2. Trách nhiệm quản lý, thực hiện công tác văn thư và lưu trữ
Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường tổ chức việc quản lý công tác văn thư lưu trữ
Trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường
Điều 3. Kinh phí cho hoạt động văn thư và lưu trữ
Quy định trách nhiệm cho Hiệu trưởng nhà trường trong việc bố trí kinh phí trang bị các thiết bị dùng và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ theo yêu cầu của công tác văn thư và lưu trữ
Điều 4. Bão vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư lưu trữ
Quy định mọi hoạt động trong công tác văn thư và lưu trữ của nhà trường, tổ chức phải thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và bão vệ bí mật
 
CHƯƠNG II
Mục 1. Soạn thảo ban hành văn bản
Điều 5. Hình thức văn bản
Quy định cụ thể các hình thức văn bản mà cơ quan đựoc phép ban hành
- Văn bản quy phạm pháp luật
- Văn bản hành chính thông thường
Điều 6. Thể thức văn bản
Quy định thể thức các văn bản mà cơ quan, tổ chức được pháp luật ban hành, văn bản hành chính
Điều 7. Soạn thảo văn bản
Quy định việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đuợc thực hiện theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
Điều 8. Duyệt bản thảo, sửa chửa bổ sung bản thảo đã duyệt
Quy định về quy trình duyệt bản thảo, sủa chữa, bổ sung bản thảo đã duyệt
Điều 9. Đánh máy nhân bản
Quy định những yêu cầu của việc đánh máy, nhân bản văn bản trong nhà trường
Điều 10. Kiểm tra văn bản trước khi ký
Trách nhiệm của Hiệu trưởng hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản trong việc kiểm tra và chụi trách nhiệm về chế độ chính xác của nội dung văn bản
Điều 11. Ký văn bản
Thẩm quyền ký của hiệu trưởng nhà trường, loại bút mực xanh
 
Mục 2. Quản lý văn bản
Điều 12. Tiếp nhận văn bản đến
Tiếp nhận các văn bản đến ghi vào sổ, trình và chuyễn giao văn bản đến
Điều 13. Trình, chuyễn giao văn bản đến
- Thời gian trình và chuyễn văn bản (trong giờ làm việc, ngoài giờ làm việc đối những loại văn bản khẩn)
- Yêu cầu chuyển giao chính xác, giữ gìn bí mật nội dung văn bản, những công văn ở trang thông tin của ngành có nội dung liên quan đến ngành học mầm non cần phải chuyển kịp thời để giáo viên được biết
Điều 14. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến
- Trách niệm của hiệu trưởng và PHT, tổ chức việc chỉ đạo giải quyết kịp thời văn bản đến  thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách
Quy định thời hạn giải quyết đối với các văn bản đến loại khẩn và loại bình thường
Điều 15. Trình tự quản lý văn bản đi
-          Kiểm tra hình thức, thể thức, kỷ thuật trình bày
-          Đóng dấu nhà trường
-          Đăng ký văn bản
-          Làm thủ túc chuyển văn bản đi
-          Lưu văn bản
Điều 16. Chuyển phát văn bản đi
Quy định thời gian chuyển văn bản đi không quá 3 ngày
Điều 17. Lưu văn bản đi
Yêu cầu văn bản lưu bằng giấy có dấu đỏ
 
Mục 3. Quản lý và sử dụng con dấu
         Điều 18. Quản lý và sử dụng con dấu
      Quy định về người giữ dấu, việc bảo quản con dấu trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính
       Trách nhiệm của nhân viên trong việc giử con dấu của nhà trường
        Điều 19. Đóng dấu
-          Quy định cách đóng dấu lên bản chính, lên chữ ký
 
CHƯƠNG III
Mục 1. Công tác thu thập bổ sung tài liệu
       Điều 20. Thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ nhà trường
     Quy định trách nhiệm hàng năm của lưu trữ nhà trường trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ nhà trường
       Điều 21. Xác định giá trị tài liệu
  Trách nhiệm của lưu trữ hiện hành trong việc nghiên cứu thời hạn bảo quản tài liệu của nhà trường
       Điều 22. Tiêu hủy tài liệu hết giá trị
    Thẩm quyền của người hiệu trưởng trong việc quyết định tiêu hủy tài liệu hết giá trị, làm thủ tục hồ sơ tiêu hủy tài liệu hết giá trị
Mục 2. Thống kê, bảo quản tài liệu lưu trữ của nhà trường
      Điều 23. Thống kê tài liệu lưu trữ
  Chế độ thống kê định kỳ hàng năm về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ
      Điều 24. Bảo quản tài liệu lưu trữ
   Tài liệu lưu trữ của nhà trường phải được bảo vệ an toàn
    Trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định về việc bảo quản tài liệu
 Mục 3. Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ
     Điều 25. Đối tượng và thủ tục khai thác sử dụng tài liệu
-          Giáo viên và nhân viên
-          Được phép khai thác sử dụng tài liệu lưu trử hiện hành
     Điều 26. Thẩm quyền cho phép khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ
       - Thẩm quyền của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng
     Điều 27. Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ
         Mở sổ theo dõi có giao nhận, ký đầy đủ 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Thị Liên

Nguồn tin: Trường MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động