Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

 • Đang truy cập: 4
 • Hôm nay: 9
 • Tháng hiện tại: 12404
 • Tổng lượt truy cập: 560391

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2018

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2018

(Ban hành kèm theo quyết định s: 10/QĐ-MN ngày  10/01/2018 ca trường Mm non Ngư Thy Bc v vic quy định chi tiêu ni b)
          Căn cứ Điều lệ mầm non quy định chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng.
          Căn cứ thông tư 40/2017/TT-BTC  ngày 28  tháng 4 năm 2017 của bộ tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
          Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng giáo dục Lệ Thủy, bậc học mầm non và trường mầm non Ngư Thủy Bắc.
          Căn cứ vào Quyết định số 6868/QĐ-UBND huyện Lệ Thủy ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.
          Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. Nay trường mầm non Ngư Thủy Bắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 cụ thể như sau:
I/  ĐỐI TƯỢNG ÁP DNG
 Đối tượng áp dụng quy chế này là các tổ chức đoàn thể, cán bộ - giáo viên - nhân viên thuộc trường Mầm non Ngư Thủy Bắc.
II / NGUYÊN TC XÂY DNG QUY CH CHI TIÊU NI B
1) Quy chế này quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu của trường MN Ngư Thủy Bắc. Đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giáo dục toàn diện, phù hợp với đặc điểm của nhà trường, giúp sử dụng kinh phí có hiệu quả.
2) Nội dung chi được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ dựa trên định mức của nhà nước quy định. Những nội dung chi tiêu cụ thể, chi tiết thì Hiệu trưởng bàn bạc thống nhất trong BGH và thông qua HĐSP. Quy chế này trước khi thực hiện đã được thảo luận và thống nhất trong HĐSP, được gửi đến cho các cơ quan quản lý cấp trên.
3) Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính hiện hành .
4) Quy chế chi tiêu nội bộ trường MN Ngư Thuỷ Bắc được công khai thảo luận, có ý kiến tham gia của công đoàn.
5) Quy chế chi tiêu nội bộ trường MN Ngư Thuỷ Bắc được gửi đến cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo và gửi kho bạc nhà  nước huyện Lệ Thuỷ nơi đơn vị trường MN Ngư Thuỷ Bắc mở tài khoản giao dịch làm căn cứ kiểm soát chi.
III/  ĐỊNH MC CHI TIÊU:
1)Tin lương, các khon ph cp (nếu có)
a. Tiền lương và các khoản phụ cấp của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện theo quy định của Nhà nước ban hành.
b. Đối với giáo viên hợp đồng thời vụ chế độ tiền lương thực hiện trả theo bằng cấp thỏa thuận hợp đồng.
c. Tiền thêm giờ: Qui định mức thanh toán thừa giờ  theo phân công phần hành của Hiệu trưởng.
- Đối với cán bộ quản lý và nhân viên thực hiện theo Thông tư 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/01/2005.
- Đối với giáo viên thực hiện theo Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013.
2) Chi các hi ngh :
      Các hội nghị được tổ chức trong năm như: Đại hội công chức viên chức đầu năm học; Sơ kết học kỳ; Tổng kết năm học.
      * Ni dung chi:
- Tiền nước uống: 20.000 đồng/người/buổi x 2 buổi = 40.000đ/ngày.
-  Đại biểu không hưởng lương : 100.000đ/người/hội nghị
- Chi các khoản khác như: trang trí, loa máy; in ấn tài liệu; bánh kẹo; hoa tươi... chi theo thực tế phát sinh và được sự nhất trí của Hiệu trưởng.
3) Chi phí s dng khoán đin thoi di động:
- Không thực hiện trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng.
- Mức  khoán thanh toán tiền cước sử dụng tối đa cho điện thoại di động:
   Hiệu trưởng: 200.000đ/tháng (Không tính tiền thuê bao)
  Phó hiệu trưởng: 120.000đ/tháng (Không tính tiền thuê bao)
 4) Chi phí và s dng phương tin thông tin đin thoi ni mng Internet   trường hc: 
- Sử dụng  thực hiện theo nội quy của nhà trường.
- Chi tiền điện thoại bàn theo thực tế sử dụng nhưng không quá 250.000đ/ tháng .
- Truy cập nối mạng In tơ nét không quá 500.000đ/tháng/khu vực.
- Thuờ người quản trị mạng 300.000đ/tháng.
 
5) Chi  phí, trang b thiết b s dng đin chiếu sáng : 
  Trong các phòng học, phòng làm việc của cán bộ giáo viên, nhân viên được trang bị quạt, bóng điện và các thiết bị khác theo chức năng từng phòng và chỉ được sử dụng khi cần thiết. Sử dụng  thực hiện theo nội quy của nhà trường, chi trả tiền điện theo thực tế nhưng với tinh thần tiết kiệm.
 6)  Chi vt tư văn phòng phm :
        - Chi khoán văn phòng phẩm cho cán bộ, giáo viên 250.000đ/người/năm học, cấp phát theo 2 đợt trong năm học.
            - Mức chi cho công việc in ấn, phô tô, mua văn phòng phẩm phục vụ văn phòng, chuyên môn chi theo thực tế có kế hoạch cụ thể với tinh thành tiết kiệm và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.   
           - Chi mua dụng cụ vệ sinh, dụng cụ văn phòng 2-3 lần/năm học, chi theo thực tế và có kế hoạch được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị.
     7)  Định mc chi phí chuyên môn nghip v :
- Chi hổ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, GV, NV trong hội thi thao giảng: 30.000đồng/người (nếu tổ chức cả ngày), chi mua bánh kẹo cho trẻ không qua 200.000đồng/hội thi, chi có dự trù và chi theo thực tế được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
- Trang trí lớp học tối đa không quá 400.000 đồng/lớp/năm học, có dự trù và chi theo thực tế được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
- Chi hổ trợ tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong huyện: 40.000 đồng/ ngày/người.
- Chi hổ trợ tập huấn chuyên môn nghiệp vụ khác huyện: 60.000 đồng/ ngày/người.
- Chi kiểm tra học kỳ 2 lần trên năm: 30.000 đồng/ngày/người (nếu tổ chức vào ngày thứ 7 và chủ nhật).
- Chi kiểm kê tài sản cuối năm học; nghiệm thu chất lượng trẻ lên lớp 1: 30.000đ/người/ngày (nếu tổ chức vào ngày thứ 7 và chủ nhật).
- Chi mua đồ dùng đồ chơi; hồ sơ chuyên môn, sách tham khảo phục vụ chuyên môn chi theo tế có kế hoạch cụ thể và được đồng ý của Hiệu trưởng.
8) Đối vi các hi thi:
a/ Hi thi cp trường:
          + Bồi dưỡng cho ban giám khảo và ban tổ chức hội thi tối đa 50.000đ/người/ngày
          + Chi bánh kẹo cho cháu không quá 300.000đ/hội thi.
          + Chi ăn trưa cho CBGVNV: 20.000đ/người
          + Chi in giấy chứng nhận; các khoản khác phải có kế hoạch cụ thể và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
          + Thưởng cho giáo viên và cháu đạt thành tích trong các hội thi cấp trường:
 • Đối vi cá nhân giáo viên:
Giải xuất sắc: 150.000đ/người/hội thi
Giải Nhất :               100.000đ/người/hội thi
Giải Nhì:                    70.000đ/người/hội thi
Giải Ba:                    60.000đ/người/hội thi
Giải KK:                  40.000đ/người/hội thi
 • Đối vi các cháu:
Giải xuất sắc: 50.000đ/người/hội thi
Giải Nhất :               40.000đ/người/hội thi
Giải Nhì:                  30.000đ/người/hội thi
Giải Ba:                  20.000đ/người/hội thi
Giải KK:                  10.000đ/người/hội thi
 • Đối vi tp th cô và cháu:
Giải xuất sắc: 150.000đ/người/hội thi
Giải Nhất :               100.000đ/đội/hội thi
Giải Nhì:                    70.000đ/đội/hội thi
Giải Ba:                    50.000đ/đội/hội thi
Giải KK:                    30.000đ/đội/hội thi
 • Đối vi tp th lp:
Giải xuất sắc: 100.000đ/người/hội thi
Giải Nhất :                 80.000đ/đội/hội thi
Giải Nhì:                    60.000đ/đội/hội thi
Giải Ba:                    40.000đ/đội/hội thi
Giải KK:                    20.000đ/đội/hội thi
          b/ Thưởng cho giáo viên và cháu đạt thành tích trong hi thi cp huyn; cm:
- Hổ trợ nước uống, tiền ăn cho CBQL, GV, NV tập luyện trong những ngày thứ 7, chủ nhật và trong những ngày thi cấp huyện, cấp cụm.
                        + Mức ăn cho cô: 30.000đ/người/ngày
          + Mức ăn của cháu: 20.000đ/cháu/ngày
          + Nước uống trong ngày tập luyện: 70.000đ/ngày
- Chi thuê trang phục đồng phục; thuê xe…. Phục vụ hội thi thì chi theo thực tế, có dự trù cụ thể và được sự đồng ý của Hiệu trưởng. 
            - Thưởng cho GV và các cháu đạt giải:
 • Đối vi giáo viên:
Giải xuất sắc: 200.000đ/người/hội thi
Giải Nhất :               150.000đ/người/hội thi
Giải Nhì:                  120.000đ/người/hội thi
Giải Ba:                  100.000đ/người/hội thi
Giải KK:                    70.000đ/người/hội thi
Đạt giải cấp huyện: 50.000đ/người/hội thi
 • Đối vi các cháu:
Giải xuất sắc:   100.000đ/người/hội thi
Giải Nhất :                 70.000đ/người/hội thi
Giải Nhì:                    50.000đ/người/hội thi
Giải Ba:                    40.000đ/người/hội thi
Giải KK:                    30.000đ/người/hội thi         
Đạt giải cấp huyện:  20.000đ/người/hội thi
          c/ Hi thi cp tnh:
      - Hổ trợ xăng xe, lưu trú…..CBQL, GV, NV phục vụ và tham gia hội thi theo chế độ công tác phí.
- Hổ trợ nước uống, tiền ăn cho CBQL, GV, NV tập luyện trong những ngày thứ 7, chủ nhật và trong những ngày thi.
                        + Mức ăn cho cô: 30.000đ/người/ngày
          + Mức ăn của cháu: 20.000đ/cháu/ngày
          + Nước uống trong ngày tập luyện: 70.000đ/ngày
- Hổ trợ nước uống, tiền ăn cho CBQL, GV, NV đi thi cấp Tỉnh.
                        + Mức ăn cho cô: 60.000đ/người/ngày
          + Mức ăn của cháu: 40.000đ/cháu/ngày
          + Nước uống: 70.000đ/ngày
- Chi thuê trang phục đồng phục, thuê xe…. Phục vụ hội thi thì chi theo thực tế, có dự trù cụ thể và được sự đồng ý của Hiệu trưởng. 
     - Thưởng cho cháu và giáo viên đạt giải trong hội thi cấp Tỉnh:
+ Giao viên: giải nhất: 200.000đ/GV; giải nhì: 150.000đ/GV; giải ba: 100.000đ/GV; giải KK:  70.000đ/GV.
     + Cháu: giải nhất: 100.000đ/cháu; giải nhì: 80.000đ/cháu; giải ba: 60.000đ/cháu; giải KK: 50.000đ/cháu.
9) Định mc chi khác :
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ công tác từ 3 ngày trở lên thì hưởng bảo hiểm xã hội (nếu có đủ hồ sơ).
- Giải quyết chế độ đi học: Cán bộ, giáo viên, nhân viên đi học các lớp bồi dư­ỡng khi có quyết định của cấp trên (hoặc của Hiệu trưởng) theo CV h­ướng dẫn, thì được hổ trợ chi phí học tập và tiền tài liệu, nhưng có  sự đồng ý của Hiệu trưởng và được hưởng nguyên tiền lương và phụ cấp theo lương (nhưng phải đảm bảo khối lượng công việc của mình).
Các trường hợp đi học theo nhu cầu cá nhân thì phải tự túc mọi kinh phí và tiền thuê người làm thay phần việc của mình.
- Hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế được hưởng PC ưu đải, PCTH theo nghị định 116/2010 và hợp đồng theo bằng cấp. 
- Hợp đồng ngắn hạn cho giáo viên, nhân viên nghỉ sinh hợp đồng theo bằng cấp, được hưởng PCTH theo nghị định 116/2010.
- Chi hổ trợ cho CB, GV, NV trong ngày 20/11: Mức 200.000 đồng/người/lần
- Chi hổ trợ cho CB, GV, NV trong ngày Tết âm lịch 200.000đ/người/lần
 - Chi hổ trợ cán bộ GV, NV đi hiến máu nhân đạo: 100.000đ/người/lượt
 - Chi cỏn bộ GV, NV chuyển tr­ường: 200.000 đ/ ng­ười.
     - Chi tân gia, thăm cưới CBCNVC: 100.000đ/lượt
     - Chi hỗ trợ các cơ quan đơn vị khi có tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống... 200.000đ/lần/đơn vị.
- Hổ trợ cho kế toán làm việc thường xuyên trên phần mềm chương trình kế toán: 100.000đồng/tháng.
- Chi trực bảo lụt hoặc khi có nhiệm vụ cần thiết có lệnh của hiệu trưởng được bồi dưỡng tối đa 40.000đ/người/ngày đêm.
- Chi tiền nước uống cho giáo viên hàng ngày: 500đ/người/ngày.
- Chi khánh tiết trong ngày tết nguyên đán chi theo thực tế và có dự trù cụ thể dưới sự đồng ý của Hiệu trưởng.
- Tọa đàm ngày 20/11; ngày 20/10; ngày 08/3: 50.000đồng/người
- Chi hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: 150.000đ/năm
- Chi hoạt động tuyên truyền công tác Bình đẳng giới và Luật trẻ em 2 đợt/năm: mổi đợt chi không quá 300.000 đồng.
- Chi hổ trợ hoạt động chi đoàn: 300.000đ/năm
- Chi hổ trợ hoạt động của chi bộ: 300.000đ/năm
- Chi hổ trợ nhà bếp mua cây giống để trồng ở vườn rau của bé: 200.000đ/bếp/năm
- Chi mua chậu hoa; cây cảnh và đổ đất …..chi theo thực tế có dự trù và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
    - Chi ngày hội đến trường của bé; Tết trung thu và tổ chức ngày 1/6 cho các cháu:  mức chi 15.000đ/cháu. Chi các khoản khác như mua băng rôn, cờ và bóng bay phải có kế hoạch cụ thể và được thủ trưởng đơn vị xét duyệt.
    - Chi làm trang Wes và bảo trỡ tờn miền của trường phải có kế hoạch cụ thể và được thủ trưởng đơn vị xét duyệt.
    - Chi hổ trợ học phí cho CBQL đi học lớp trung cấp chớnh trị và cỏn bộ GV,NV cú Quyết định của cấp trên hoặc quyết định của Hiệu trưởng cử đi học cỏc lớp đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ,  phải cú đầy đủ hồ sơ chứng từ  được thủ trưởng đơn vị xét duyệt.
    - Ngoài ra còn có một số chi phí phát sinh khác thì phải có dự trù cụ thể và được thủ trưởng đơn vị xét duyệt.
* Chi thăm hiếu, h:
      - Thăm hiếu hỉ bản thân CB,GV,NV trong trường: 300.000đ/người
      - Là cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, (vợ) của CB, GV, NV: 100.000đ/ng­ười
          * Chi thăm m đau:
      -  CBGVNV, Bố, Mẹ, Vợ, Chồng, Con ốm nằm viện:
+ Tuyến huyện: 50.000đ/l­ượt
+ Tuyến tỉnh: 100.000đ/l­ượt
      -  Chi CBGVNV nghỉ sinh: 100.000đ/l­ượt
          * Mc chi tiếp khách:
- Đối với khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị: chi nước uống mức chi tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày
10) Chi thuê bão v trc trường, v sinh môi trường
- Chi bảo vệ  trường ở  điểm trường Tân Hải: 1.000.000đ/tháng.
- Chi bảo vệ  trường ở điểm Tõn Hoà: 600.000đ/tháng.
- Chi bảo vệ  trường ở điểm Trung Thành: 300.000đ/tháng.
11) Chi công tác phí, tin xe:
11.1. Đối tượng và điu kin thanh toán:
Đối tượng thanh toán:  là những cán bộ giáo viên, nhân viên được cử đi công tác, đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quyết định của thủ trưởng cấp trên. Các điều kiện thanh toán công tác phí:
          - Có quyết định, công vụ lệnh cử đi công tác.
          - Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.
- Có đầy đủ các chứng từ, thủ tục thanh toán theo quy định hiện hành.
          - Chỉ được tính nếu đi công tác tại địa bàn cách địa điểm trường 30km.
11.2. Các khon được thanh toán công tác phí:
a/ Mc khoán công tác phí trong địa bàn huyn cho các chc danh sau:
 • Hiệu trưởng : 500.000đ/tháng
 • Phó hiệu trưởng: 300.000 đồng/tháng
 • Kế toán: 500.000đ/tháng
 • Văn phòng, thủ qũy:  300.000đ/tháng
b/ Tin tàu xe:
Người đi công tác được sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng, nếu có điều kiện, vé tàu xe hợp lệ thì được thanh toán tiền tàu xe theo giá cước thông thường (không bao gồm dịch vụ khác).
Trường hợp đi công tác tự túc phương tiện đi lại thì được thanh toán phụ cấp cụng tỏc phớ theo giá cước vận tải ô tô khách của nhà nước quy định tại thời điểm đó cho số km thực đi (600đồng/1km).
c/ Ph cp lưu trú:
 • Phụ cấp lưu trú đi công tác khác Tỉnh mức tối đa: 150.000đ/ngày.
d/ Thanh toán tin thuê phòng ngũ ti nơi đến công tác:
* Mc khoán phòng ngh
- Đi trong Tỉnh  thanh toán theo mức khoán 120.000 đồng/người/ngày.
- Đi khác Tỉnh thanh toán theo mức khoán 250.000 đồng/người/ngày
      11.3. Nhng trường hp không được thanh toán công tác phí.
          - Thời gian điều trị tại bệnh viện, trạm xá, nhà điều dưỡng, nghỉ dưỡng sức.
          - Những ngày làm việc riêng trong thời gian công tác.
          - Những ngày đi học ở trường lớp học tập dài hạn, ngắn hạn, được hưởng chế độ đối với cán bộ được cơ quan cử đi học.
12) Chi mua sm sa cha:
Tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế cần thiết mua sắm, sửa chữa của đơn vị  trích 25 % kinh phí hoạt động.
13) Thưởng danh hiu thi đua cui năm hc:
 a) Khen thưởng cá nhân :
- Học sinh đạt danh hiệu BK-BN: 20.000đ/năm/ HS
- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 200.000đ/người
- GV-NV đạt CSTĐCS: 150.000đ/người
- GV - NV đạt danh hiệu LĐT T: 100.000đ/người
b) Tp th :
- Thưởng cho tập thể lớp đạt danh hiệu:
+ Lớp tiên tiến xuất sắc: 50.000đ/năm.
+ Lớp tiên tiến: 40.000đ/năm.
          - Thưởng tập thể tổ đạt danh hiệu: tổ tiên tiến xuất sắc 150.000đ/năm/tổ.
- Thưởng tập thể tổ đạt danh hiệu : Tổ tiên tiến: 100.000đ/năm/tổ.
IV/  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Căn cứ vào quy chế này mọi cá nhân, tổ chức thuộc Trường MN Ngư Thủy Bắc đều được biết và thực hiện nghiêm túc. BCH công đoàn, ban thanh tra nhân dân - có nhiệm vụ giám sát, nhằm tăng cường công tác quản lý, giúp BGH điều hành, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy những nội dung nào chưa phù hợp thì Hiệu trưởng sẻ thông qua BGH, BCH CĐ xem xét sữa đổi, bổ sung.
Các thủ tục thu chi trong nhà trường do đ/c kế toán hướng dẫn thực hiện phù hợp với mọi quy định về nguyên tắc tài chính của nhà nước ban hành.
Những nội dung chi tiêu thực tế có phát sinh trong nhà trường nhưng không thuộc chi tiêu nội bộ nói trên thì thực hiện theo chế độ của nhà nước hiện hành .
 1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 

                  CHỦ TỊCH CĐ                                HIỆU TRƯỞNG

                     (Đã ký)                                           (Đã ký)
 
 
                 Lê Th Thương                          Lê Th Liên

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Nguồn tin: Trường MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh hoạt động