Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 642
  • Tháng hiện tại: 11985
  • Tổng lượt truy cập: 545752

 

Đăng lúc: 13-12-2019 03:21:09 AM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn
Đăng lúc: 13-12-2019 03:20:09 AM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn
Đăng lúc: 13-12-2019 03:18:45 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn
Đăng lúc: 13-12-2019 03:17:25 AM | Đã xem: 117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn
Đăng lúc: 24-10-2018 03:52:04 AM | Đã xem: 281 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2018

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2018 (Ban hành kèm theo quyết định số: 10/QĐ-MN ngày 10/01/2018 của trường Mầm non Ngư Thủy Bắc về việc quy định chi tiêu nội bộ)

Đăng lúc: 02-03-2018 12:56:59 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG MN NGƯ THỦY BẮC 2017-2018

- Căn cứ vào Thông tư số: 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. - Căn cứ vào Quyết định số: 2851/QĐ-UBND ngày 09/08/2017 về việc Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Căn cứ vào Biờn bản họp Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và bầu ban đại diện cha mẹ học sinh trường ngày19/09/2017.

Đăng lúc: 20-10-2017 09:38:32 AM | Đã xem: 1702 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2017

Ban hành kèm theo quyết định số: 59/QĐ-MN ngày 20/07/2017 của trường Mầm non Ngư Thủy Bắc về việc quy định chi tiêu nội bộ

Đăng lúc: 09-10-2017 09:46:16 AM | Đã xem: 600 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn

TIÊU CHUẨN XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2017 -2018

Để không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần tích cực thúc đẩy các hoạt động của nhà trường thực hiện có nền nếp, đúng và đầy đủ các quy định của Luật TĐ-KT nhằm phát huy được tác dụng của công tác TĐ-KT trong nhà trường; đồng thời để công tác TĐ-KT phù hợp với tình hình thực tế của mình. Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 như sau:

Đăng lúc: 08-10-2017 11:55:30 AM | Đã xem: 416 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn
Đăng lúc: 08-10-2017 11:53:12 AM | Đã xem: 293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ban hành kèm theo Quyết định số 53 ngày 15 tháng 9 năm 2017 của trường mầm non Ngư Thủy Bắc

Đăng lúc: 08-10-2017 11:51:02 AM | Đã xem: 293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn
Đăng lúc: 08-10-2017 11:48:49 AM | Đã xem: 287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Các quy chế - tiêu chuẩn
 

Hình ảnh hoạt động