Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 642
  • Tháng hiện tại: 11986
  • Tổng lượt truy cập: 545753

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HT. ngày 25/05/2018 của.Trường MN Ngư Thủy Bắc

Đăng lúc: 27-05-2018 05:11:18 PM | Đã xem: 452 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đăng lúc: 27-05-2018 05:09:06 PM | Đã xem: 445 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGUỒN XHH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Gồm: Biên bản công khai dân chủ nguồn XHH Giáo dục năm 2017-2018 Biên bản Quyết toán nguồn XHH Giáo dục năm 2017-2018

Đăng lúc: 02-03-2018 09:03:37 AM | Đã xem: 600 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch và bộ hồ sơ công tác xã hội hóa giáo dục năm học 2017-2018 của trường MN Ngư Thủy Bắc

Đăng lúc: 23-09-2017 07:28:15 PM | Đã xem: 3972 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017
Đăng lúc: 23-09-2017 07:22:34 PM | Đã xem: 652 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH, NGUỒN KHÁC NĂM 2016

Biểu số 9 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đăng lúc: 23-09-2017 07:14:46 PM | Đã xem: 446 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

Biểu số 8 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đăng lúc: 23-09-2017 07:08:58 PM | Đã xem: 742 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017
Đăng lúc: 23-09-2017 06:51:33 PM | Đã xem: 567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin công khai CSGD , 2017
 

Hình ảnh hoạt động