Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 489
  • Tháng hiện tại: 1973
  • Tổng lượt truy cập: 563048

 

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bão, lụt năm học 2015-2016

Thực hiện Công văn số: 563/GD-ĐT ngày 05 tháng 08 năm 2015 của phòng giáo dục đào tạo Lệ Thủy v/v Triển khai công tác phòng chống bão lụt năm học 2015-2016. Căn cứ vào công tác phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai năm 2015 của xã Ngư Thủy Bắc. Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Ngư Thủy Bắc. Trường mầm non Ngư Thủy Bắc đề ra công tác phòng chống bão lụt năm học 2015-2016 như sau.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC

 PHÒNG, CHỐNG BÃO, LỤT

NĂM HỌC 2015-2016

 
          Thực hiện Công văn số: 563/GD-ĐT ngày 05 tháng 08 năm 2015 của phòng giáo dục đào tạo Lệ Thủy v/v Triển khai công tác phòng chống bão lụt năm học 2015-2016.
          Căn cứ vào công tác phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai năm 2015 của xã Ngư Thủy Bắc.
          Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Ngư Thủy Bắc.
          Trường mầm non Ngư Thủy Bắc đề ra công tác phòng chống bão lụt năm học 2015-2016 như sau.
         
I- MỤC ĐÍCH
Bão, lụt là một trong những thiên tai xảy ra gây thiệt hại rất lớn về tính mạng con người và tài sản, gây cản trở đến mọi hoạt động sinh hoạt, công tác, học tập và làm việc của con người.
Công tác phòng, chống bão, lụt trong mùa mưa lũ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, lụt để sớm ổn định mọi hoạt động trong nhà trường.
II- YÊU CẦU
1. Công tác thông tin phải được thông suốt thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến về thời tiết bão, lụt.
2. Tuân thủ nghiêm túc sự lãnh chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo về công tác phòng, chống bão, lụt để triển khai thực hiện một cách kịp thời, có hiệu quả.
3. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức, các bộ phận có liên phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống bão, lụt theo kế hoạch đã triển khai.
4. Phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể, phụ huynh nhân dân địa phương để có sự chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả trong phòng, chống bão, lụt.
5. Việc phòng chống phải đảm bảo an toàn khi có bão lụt xảy ra: Có đầy đủ các phương tiện thiết yếu, các phương án ứng cứu. Có quy định cụ thể về việc đi đường của học sinh. Quản lí chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian ở trường khi có bão, lụt.
6. Phân công người trực 24/24 giờ trong ngày, theo dõi diễn biến thời tiết.
thường xuyên, đảm bảo thông tin hàng ngày về PGD và UBND xã.
III- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
* Đặc điểm của trường Mầm non Ngư Thủy Bắc.
Trường Mầm non Ngư thủy Bắc có 3 điểm trường gồm 8 nhóm lớp với 202 cháu và 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Cụm  Tân Hải: Gồm có 5 nhóm lớp/145 cháu, 18 cán bộ, GV, nhân viên.
- Cụm Tân Hòa:  Gồm có 2 nhóm lớp /42 cháu, 5 giáo viên.
- Cum Trung Thành: Gồm có 01 lớp/15 cháu. 02 giáo viên
* Phân công trách nhiệm:
Về phía nhà trường
1- Bà: Nguyễn Thị Xanh - Hiệu trưởng - Trưởng ban. Điều hành toàn bộ công tác hoạt động phòng chống bão lụt: Chịu trách nhiệm trực tiếp mọi hoạt động của nhà trường trước lãnh đạo ngành và cấp trên về hậu quả do bão lụt xãy ra.
2- Bà: Lê Thị Thương - P. Hiệu trưởng - P trưởng ban chỉ đạo cụm Tân HẢI. Trực tiếp điều hành công tác phòng chống bão lụt khi Hiệu trưởng uỷ quyền hoặc đi vắng, liên lạc với trưởng ban, với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành để có hướng chỉ đạo kịp thời điều động giáo viên nhân viên tham gia trực PCBL, khi Hiệu trưởng đi vắng hoặc uỷ quyền
3- Bà: Lê Thị Diệc - P. Hiệu trưởng - P trưởng ban chỉ đạo cụm Tân Hòa, Trung Thành Phụ trách các điều kiện     
4- Bà: Trần Thị Thêm– Tổ trưởng – Phụ trách cụm Tân Hòa –Phối hợp với đồng chí P.Trưởng ban chỉ đạo công tác an toàn cho các cháu, an toàn tài sản.  
5- Bà: Dương Thị Huyền:– Phụ trách cụm Tân Hòa -  Phối hợp với đồng chí P.Trưởng ban chỉ đạo công tác an toàn cho các cháu, an toàn tài sản.
 6- Bà: Võ Thị Mai Diễm:– Phụ trách cụm Trung Thành -  Phối hợp với đồng chí P.Trưởng ban chỉ đạo công tác an toàn cho các cháu, an toàn tài sản.
7- Bà: Nguyễn Thị Hồng: Giáo viên – Phối hợp với đồng chí tổ trưởng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh trong công tác phòng chống bão lụt tại cụm Tân Hải
8- Bà: Lê Thị Trang: Giáo viên – Phối hợp với đồng chí phụ trách trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh trong công tác phòng chống bão lụt tại cụm Tân Hòa.
9 Bà: Đặng Thị Duyên: Giáo viên phối hợp với đồng chí phụ trách trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ, liên hệ chặt chẽ với phụ huynh trong công tác phòng chống bão lụt tại cụm Trung Thành.
Các đồng chí trong ban phòng chống lụt bão của trường thực hiện công việc theo sự phân công của trưởng ban.
Về phía hội phụ huynh
1- Bà: Nguyễn anh Tuyển – Hội trưởng hội phụ huynh – Phối kết hợp với Nhà trường, phụ huynh trong cụm Tân Hải. triển khai công tác đưa đón đảm bảo an toàn cho trẻ khi có bão lụt xảy ra.
2- Bà: Nguyễn Thị Hiển, – P.Hội trưởng hội phụ huynh – Phối kết hợp với Nhà trường, phụ huynh trong cụm Tân Hòa triển khai công tác đưa đón đảm bảo an toàn cho trẻ khi có bão lụt xảy ra.
- Bà: Nguyễn Thị Nhài, – P.Hội trưởng hội phụ huynh – Phối kết hợp với Nhà trường, phụ huynh trong cụm Trung Thành triển khai công tác đưa đón đảm bảo an toàn cho trẻ khi có bão lụt xảy ra
* Công tác phòng chống lụt bão
1. Công tác chuẩn bị cho công tác phòng, chống bão, lụt trong năm học:
- Đầu năm học: Trường báo cáo và tham mưu cho UBND xã, có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống bão, lụt. Tổ chức triển khai thực hiện trong
nhà trường:
+ Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập ban PCBL, lập kế hoạch và triển khai thực hiện, phân công trách nhiệm cho các phần hành, cá nhân.
          + Có kế hoạch và mua sắm các phương tiện thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống bão, lụt.
          + GV chủ nhiệm tuyên truyền, tổ chức cho phụ huynh học sinh cam kết việc đưa đón con đi học trong mùa bão, lụt.
2. Kế hoạch phòng chống khi có bão, lụt xảy ra:
2.1. Trước khi có bão, lụt xảy ra:
- Cán bộ, giáo viên phải thường xuyên theo dõi và nắm bắt về tình hình, diễn biến thời tiết.
          - Khi có tin bão, lụt, công điện  của Chính phủ, UBND các cấp:
+ Trưởng ban PCBL phải có phương án phòng, chống; báo cáo với Lãnh đạo địa phương kế hoạch của nhà trường và xin ý kiến chỉ đạo đề xuất một số phương án khi có bão lụt xảy ra.
+ Kịp thời thông báo tình hình bão lụt trong Hội đồng sư phạm, với Ban đại diện cha mẹ học sinh, liên hệ với UBND xã để có phương án kịp thời.
+ Họp Ban PCBL của nhà trường để phân công công việc cụ thể cho các thành viên.
+ Khẩn trương triển khai phương án phòng, chống; đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và tài sản nhà trường.
+ Căn cứ vào tình hình thực tế để xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD hoặc Lãnh đạo địa phương về việc cho các cháu nghỉ học. Khi có Quyết định nghỉ học của các cấp Lãnh đạo, phải kịp thời thông báo cho học sinh, giáo viên. Giáo viên hướng dẫn phụ huynh  đón trẻ đi về chu đáo, đảm bảo an toàn tính mạng cho các em (các cháu đi về phải có phụ huynh đưa đón. Nếu không có phụ huynh đón, giáo viên phải đưa  các  cháu về đến tận nhà).
+ Kiểm tra các phương tiện phục vụ công tác phòng, chống bão, lụt
+ Chuẩn bị dây néo, rào để nẹp các cửa, mua ni long, đèn bin, bạt đinh đóng để phục vụ công tác PCBL
+ Chỉ đạo các khu vực kê, cất bàn ghế, tủ; chằng néo cửa. Đưa sách vở, học cụ của các cháu ở khu vực Tân Hòa, Trung Thành kê lại, đậy kín, ở khu tân Hải đưa lên tầng hai.
+ Báo cáo tinh thần chuẩn bị chống bão, lụt của nhà trường với cụm trưởng, với Lãnh đạo địa phương và Ban PCBL của Phòng Giáo dục.
2.2 . Trong  khi có bão, lụt xảy ra:
- Các thành viên thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của ban PCBL.
- Các đồng Tổ trưởng phân công người trực đảm bảo 24/24 giờ trong ngày và nộp bản phân công cho Trưởng ban.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và kịp thời báo cáo tình hình thực tế ở địa điểm đang trực. Khi có sự cố gì xảy ra, phải kịp thời khắc phục (nếu có khả năng) và kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban hoặc Lãnh đạo địa phương.
- Đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời giữa các khu vực trường, giữa nhà trường với Lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục.
2.3 . Sau  khi bão, lụt xảy ra:
- Tổng hợp tình hình thiệt hại về người và tài sản, những gương điển hình trong công tác PCBL.
- Báo cáo kịp thời với các cấp Lãnh đạo.
- Nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra.
- Tổ chức vệ sinh phong, môi trường lớp sạch sẽ; tích cực phòng chống dịch bệnh sau bảo, lụt nhanh chóng ổn định các hoạt động dạy học.
- Báo cáo thời gian tái học với Phòng Giáo dục.
- Sắp xếp thời gian học bù hợp lý có chất lượng.
- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác phòng, chống bão, lụt. Triển khai kế hoạch tiếp nối.
3. Kế hoạch cho cả năm :
          Họp ban PCBL từ đầu tháng 9 phân công trách nhiệm cụ thể cho từng CB, GV, NV
Tu sửa hệ thống các trang thiết bị CSVC phòng học để đảm bảo tính mạng cho các cháu để không thiệt hại về người và tài sản.
Cài kỹ hệ thống mái lợp đảm an tàn khi có bão lụt xãy ra.
Ban phòng chống bão lụt kiểm tra CSVC khắc phục sửa chữa kịp thời đảm bảo công tác dạy học bình thường.
Cử cán bộ giáo viên, nhân viên về trực tiếp từng thôn nắm chắc tình hình an toàn giáo thông, thông báo kế hoạch của nhà trường cho gia đình các cháu biết lịch đi học.
4. Kế hoạch cho từng đợt lực lượng tham gia:
   Theo vòng quanh của phiên trực phân công PCBL họp và có kế hoạch cụ thể cho từng đợt.
          Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bão, lụt trong năm học 2015-2016. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế sẽ có những điều chỉnh thay đổi cho phù hợp. Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các thành viên trong ban PCBL của nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.
 
DANH SÁCH BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY BẮC
(Kèm theo QĐ: Số 93./QĐ-MN ngày 25 tháng 08.năm 2015)
 
TT HỌ VÀ TÊN  
CHỨC VỤ
CHỨC DANH
1 Nguyễn Thị xanh Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Lê Thị Thương P.Hiệu trưởng P.Trưởng ban
3 Lê Thị Diệc P.Hiệu trưởng P.Trưởng ban
4 Trần Thị thêm TT khối nhỡ Ban viên
5 Nguyễn Thị Hồng TT khối lớn Ban viên
6 Dương Thị Huyền TP Giáo viên Ban viên
7 Trần Thị Tấm TP- Giáo viên Ban viên
8 Nguyễn Thị Quế Giáo viên Ban viên
9 Nguyễn Thị Trúc Giáo viên Ban viên
10 Đặng Thị Duyên Giáo viên Ban viên
11 Lê Thị Thu Hiền Giáo viên Ban viên
12 Võ Thị Tố Uyên Giáo viên Ban viên
13 Lê Thị Trang Giáo viên Ban viên
14 Nguyễn Thế Thắng Giáo viên Ban viên
15 Hoàng Thị Thảo Giáo viên Ban viên
16 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nhân viên Ban viên
17 Nguyễn Thị Hương Nhân viên Ban viên
18 Nguyễn Văn Cảm Nhân viên Ban viên
19 Trần Thị Huyền Giáo viên Ban viên
20 Võ Thị Mai Diễm Giáo viên Ban viên
21 Võ Thị Hồng Hải Giáo viên Ban viên
22 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Ban viên
            Danh sách này gồm có:22 người                                                                 
Tác giả bài viết: HT: Nguyễn Thị Xanh
Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc