Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 476
  • Tháng hiện tại: 12411
  • Tổng lượt truy cập: 560398

 

Kế hoạch đẩy mạnh vận dụng công nghệ thông tin năm học 2015-2016

Kế hoạch
đẩy mạnh vận dụng công nghệ thông tin
 
Phần I
Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
 
- Nghị định 64/2007/NĐ - CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc vận dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
- Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thụng tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
-  Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sácch nhà nước;
- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định này, thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008.
- Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giỏo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.
-  Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX.
- Quyết định số 139/QĐ-GD&ĐT ngày 09/3/2011 của Trưởng Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc ban hành kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015.
- Căn cứ vào công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học của bậc học mầm non ngày 21 tháng 9 năm 2015
          - Đề án đưa tin học vào nhà trường của sở GD - ĐT
           Căn cứ tình hình thực tế của trường MN Ngư Thủy Bắc.
 
 
 
 
 
Phần II
Thực trạng và xu thế
1.  Những ưu điểm
- Về trang thiết bị . Nhà trường có 12 máy vi tính (4 máy bàn, 8 máy xách tay)
- Tỷ lệ CB, GV,NV trong toàn trường có chứng chỉ tin học  25/25 đạt 100% 
2. Xu thế phát triển
Đất nước đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH, tăng cường hội nhập toàn diện với các nước trên thế giới trên tất cả mọi mặt, giáo dục phải đi đầu trong sự nghiệp đó nhằm đào tạo ra những con người đáp ứng được những đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ mới. Việc hiện đại hoá các thiết bị dạy học theo hướng ứng dụng các thiết bị công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cấp bách hiện nay.
Công tác quản lý điều hành các hoạt động của nhà trường trong thời kỳ mới cũng yêu cầu phải khoa học hơn, chặt chẽ hơn. Việc khai thác thông tin, nhận và chuyển phát báo cáo phải nhanh hơn, kịp thời hơn . Những vấn đề đó yêu cầu phải ứng dụng các thành tịu của công nghệ thông tin và nối mạng khai thác có hiệu quả mạng Internet.
Trong công tác giảng dạy của giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của các cháu, giáo viên cần phải nâng cao khả năng truyền thụ làm thế nào gây được hứng thú cho trẻ trong các hoạt động, thì hệ thống thông tin luôn phải mới, kịp thời và giàu giá trị. Những thông tin đó được khai thác nhanh nhất, chính xác nhất là từ mạng Intertet.
 
Phần III
Mục tiêu và giải pháp
I.  mục tiêu:
1. Mục tiêu chung:
- Toàn trường có 12 máy: 1 máy Hiệu trưởng, 1 máy kế toán, 2 máy cho PHT . 01 máy cho nhân viên y tế ; 01 máy cho nhân viên văn phòng ;6 máy cho các nhóm lớp.
- Máy văn phòng  nội mạng( các máy khác đều có mạng lan)
- ứng dụng được các phần mềm thông dụng như phần mền Kidsmart, Nutrkids, Kế toán,Quản lý, phổ cập cho trẻ 5 tuổi.
+ Phấn đấu cuối năm học có trênn 100% số giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần đổi mới phương pháp CSGD trẻ.
- 100% cán bộ và giáo viên toàn trường có chứng chỉ A tin học trở lên.
- Khai thác thông tin trên mạng để làm phong phú tư liệu dạy học.
- 10 lớp tiếp cận với tin học.
2. Mục tiêu cụ thể:
* Năm học 2015 - 2016
- Có 3 phòng học trẻ 5 tuổi có máy vi tính, ti vi, đầu đĩa. Loa. để dạy học.
- Có 2 phòng học cho trẻ 4 tuổi có máy vi tính. Loa để dạy học.
- Có 1 phòng học cho trẻ 3 tuổi có máy vi tính và Loa để trẻ học.
- Có 25/25 đạt 100% cán bộ và giáo viên có chứng chỉ A tin học trở lên.
- Giáo viên phải biết sử dụng máy tính soạn giáo án điện tử.
- Xây dựng kế hoạch triển khai phần mềm thống kê trực tuyến (EMIS Online: Hồ sơ trường)
- Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đó được Bộ GD&ĐT cung cấp miễn phí và sữ dụng thống nhất trên toàn quốc:
- Sữ dụng Phần mềm phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.
          -Sữ dụng phần mềm Chống mù chữ http://pcgd.moet.gov.vnhttp://pcgd.moet.edu.vn.
- Phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non cung cấp tại http://mamnon.eos.edu.vn,
- Phần mềm quản lý giáo dục http:// thongke.smas.edu.vn.
II. Giải pháp:
- Làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường nhận thức rõ tầm quan trọng, mục tiêu và giải pháp của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn xã.
- Xác định được mục tiêu lộ trình phù hợp để quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác, sử dụng có hiệu quả mạng Internet được tiến hành đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của trường.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin; Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng khai thác mạng Internet để trục lợi cá nhân, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, truy cập các trang thông tin có nội dung đồi trụy kích động bạo lực.
- Xây dựng được quy chế, khai thác sử dụng máy và kiểm tra việc thực hiện máy chặt chẽ.
- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học và kỹ năng sử dụng cho đội ngũ.
+ Tạo điều kiện cho số giáo viên còn lại đi học lớp tin học.
+ Bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ năng thực hành trên máy.
- Huy động các nguồn lực để tăng trưởng về cơ sở vật chất, trang thiết bị tin học.
           + Huy động ở lực lượng phụ huynh để có kinh phí trang cấp máy vi tính, đầu đĩa cho các lớp.
+ Tham mưu với lãnh đạo địa phương để hỗ trợ thêm kinh phí tu sữa máy tính cho các lớp.
+ Trích kinh phí ở nguồn ngân sách mua máy vi tính.
- Bảo quản tốt các trang thiết bị hiện có, tuyệt đối không để mất mát, hư hỏng vì trộm cắp, vì các sự cố về cháy nổ, vì bão lụt . Ngăn ngừa sự xuống cấp nhanh vì sử dụng không đúng quy trình, tính năng kỉ thuật, thiếu bảo trì, bảo dưỡng
- Tích cực phòng ngừa mặt trái của Internet, không để cán bộ, giáo viên truy cập những địa chỉ không lành mạnh, đam mê các trò chơi điện tử, trao đổi những thông tin bị nghiêm cấm.
- Làm tốt công tác thi đua, lấy việc đẩy mạnh công nghệ thông tin làm một trong những tiêu chí thi đua quan trọng của cá nhân để đánh giá xếp loại.
 
 
Phần IV
Tổ chức thực hiện
- Các cụm, khối căn cứ vào tình hình cụ thể của cụm, khối để cụ thể hoá xây dựng kế hoạch của mình.
- Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo góp phần hoàn thành kế hoạch được giao.
 

Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc