Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 38
  • Tháng hiện tại: 12535
  • Tổng lượt truy cập: 531825

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của đội ngũ trong năm học này, trên những mục tiêu của phương hướng chung và tinh thần của cuộc vận động “Hai không”.Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2015 – 2016
 
I.  CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
          Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 43/2006 của bộ GD- ĐT về thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo;
 Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;
Căn cứ Chỉ thị 3131/CT- BGDĐT Hà nội ngày 25/8/2015 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục Mầm non (GDMN), Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016;
Công văn Số: 691 /HD-GD&ĐT , ngày   tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy về việc hướng dẩn thực hiện nhiệm vụ Mầm non năm học 2015-2016.
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-016 và theo tình hình thực tế của trường Mầm non Ngư Thủy Bắc năm học 2015-2016.
II. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
 Tăng cường kiểm tra chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, tiếp tục thực hiện chủ đề “Đổi mới công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”.
 Tập trung chấn chỉnh nề nếp kỹ cương trong trường học, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng các cháu ở trường Mầm non, tập trung đánh giá đúng thực chất chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Quản lý tài chính và tài sản trong nhà trường.
 Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, cập nhật thông tin trong đánh giá giáo viên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác kiểm tra nội bộ trường học, hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
III.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG:
1. Thuận lợi:
- Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên xác định được vị trí trách nhiệm của mình, có ý thức tự rèn luyện, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, có 22/22 cán bộ, giáo viên đạt chuẩn 100%, 15/22 trên chuẩn chiếm tỷ lệ 68%, có 04 GV theo học lớp đại học MN từ xa.
 - Điều kiện CSVC đáp ứng với yêu cầu công tác CSGD trẻ tại trường.
 - Có 07 lớp mẩu giáo và 01 nhóm trẻ cộng đồng ăn bán trú tại trường với 199 cháu
 - Thực hiện Cuộc vận động có ảnh hưởng lớn đến nhận thức của cán bộ giáo viên nhân viên, do đó việc tổ chức thực hiện các hoạt động tại trường Mầm non từng bước được đi vào nề nếp tốt.
- GV tự đánh giá nhận xét được năng lực của mình, không chạy theo thành tích.
2. Khó khăn:
Một số giáo viên tiếp cận với chương trình giáo dục mầm non còn hạn chế, chưa linh hoạt sáng tạo trong công tác giảng dạy. Soạn giáo án điện tử trình chiếu một số GV còn hạn chế.
Bếp ăn ở cụm Tân Hải chưa đạt bếp tiêu chuẩn nên ảnh hưởng đến một số hoạt động nhà trường.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Căn cứ vào đặc điểm tình hình của đội ngũ trong năm học này, trên những mục tiêu của phương hướng chung và tinh thần của cuộc vận động “Hai không”.Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học cụ thể như sau:
1. Phân công trách nhiệm các thành viên trong tổ kiểm tra:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1 Nguyễn Thị Xanh HT Xây dựng kế hoạch kiểm tra cả năm, kế hoạch từng tháng, chỉ đạo chung mọi hoạt động của nhà trường. Thanh tra, kiểm tra toàn diện 60% số lượng GV.
2 Lê Thị Thương PHT Phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn phụ trách khối MG Lớn, nhà trẻ. Phụ trách dinh dưỡng cụm Tân Hải, phụ trách các hội thi . Phụ giúp hiệu trưởng Thanh tra, kiểm tra toàn diện, chuyên đề.
3 Lê Thị Diệc PHT Phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn, phụ trách khối MG Nhở, bé. Phụ trách dinh dưỡng cụm Tân Hòa, phụ trách các hội thi. Phụ giúp hiệu trưởng Thanh tra, kiểm tra toàn diện, chuyên đề.
4 Trần Thị Thêm Tổ trưởng khối MG Nhở, Bé, DD Tổ trưởng khối Mẫu giáo Nhở, Bé
Phối hợp với BGH tổ chức kiểm tra các ND theo kế hoạch phụ trách CM. Phụ trách các hội thi.
 
5 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng khối  MG Lớn, Nhà trẻ  Tổ trưởng khối nhà trẻ, Mẫu giáo Lớn
Phối hợp với BGH tổ chức kiểm tra các ND theo kế hoạch phụ trách CM. Phụ trách các hội thi.
 
6 Trần Thị Tấm Tổ phó khối  MG  Nhở, Bé Chịu trách nhiệm kiểm tra những nội dung được hiệu trưởng phân công
 
 
 
7 Dương Thị Huyền Tổ Phó khối MG Lớn, Nhà trẻ
DD
Chịu trách nhiệm kiểm tra những nội dung được hiệu trưởng phân công
 
 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ CẢ NĂM

I.KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ HỌC KỲ I
TT TUẦN 1 TUẦN II TUẦN III TUẦN IV
T9/2015 - Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới.
- Kiểm tra số lượng, nề nếp các lớp
- Kiểm tra việc thực hiên chương trình GDMN
- Kiểm tra nề nếp, số lượng các lớp trong độ tuổi.
- Kiểm tra mua sắm đồ dùng học tập
- Kiểm tra bếp bán trú
- Kiểm tra việc theo dõi trẻ bằng biểu đồ PT
 
- Kiểm tra mua sắm đồ dùng học tập
- Kiểm tra hoạt động dạy và học
-Kiểm tra phòng chống bảo lụt.
T10/2015 - Kiểm tra việc thực hiện chương trình và lịch sinh hoạt
 - - Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học các cụm
-- - Kiểm tra việc cập nhật số lượng trẻ vào danh bạ.

 
- Kiểm tra chuyên đề 1 giáo viên.
- Kiểm tra phổ cập trẻ 5 tuổi
- Kiểm tra các hoạt động cô và trẻ
 
 
 
- Kiểm tra chuyên đề (02 GV)
- Kiểm tra toàn diện 1GV
- Kiểm tra đánh giá bộ chuẩn trẻ 5 tuổi
 -Kiểm tra hồ sơ GV
 
- Kiểm tra xây dựng khẩu phần ăn bếp bán trú.
- Kiểm tra hồ sơ GV
- KT toàn diện (1 GV).
T11/2015  
- KT việc lồng ghép các TC dân gian, hò khoan Lệ Thủy vào kế hoạch CSGD trẻ
- Kiểm tra giao nhận thực phẩm và quy trình chế biến
- Kiểm tra  việc tạo MT trong và ngoài lớp các cụm
 
 
- Kiểm tra toàn diện  (02 GV)
- Kiểm tra công tác khám sức khoẻ định kỳ đợt I
- Kiểm tra lớp điểm về chuyên đề" nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ.
 
 
 -  Kiểm tra thực hiện đón trả trẻ
 - Kiểm tra vệ sinh rửa tay, lau mặt
- Kiểm tra chuyên đề 2GV
 
 
 
- Kiểm tra nề nếp vệ sinh, ăn, ngủ của trẻ
- Kiểm tra  CĐ (01 GV)
 
 
 
T12/2015
 
 
- Kiểm tra các hoạt động cô và trẻ
- KT chuyên đề 1 GV
- Kiểm tra hồ sơ PHT
 
- KT Chuyên đề (02 GV)
- KT theo dõi cân đo trẻ bằng BĐPT đợt II
- Kiểm tra việc xây dựng thực đơn 2 cụm
 
- Kiểm tra toàn diện (2 GV)
-  Kiểm tra hồ sơ giáo viên
- KT Đánh giá trẻ theo các LVPT
- Kiểm tra CĐ (1 GV)
- KT tài sản cuối năm
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên
- Kiểm tra việc tiếp nhận thực phẩm 2 cụm
 
II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ HỌC KỲ II
T01/2016 - Kiểm tra việc thực hiện chương trình học kỳ II
- Kiểm tra công tác điều tra số lượng 0-6 tuổi
- Kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi MTXSĐ cấp cụm
( cụm Tân Hải
 
- Kiểm tra chuyên đề 02 giáo viên
 - Kiểm tra tổ chức bữa ăn cho trẻ, đón,  trả trẻ 
 
- Kiểm tra hồ sơ tổ trưởng chuyên môn
- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên
 
- Kiểm tra các hoạt động dạy học các lớp
- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên
T02/2016 -  Kiểm tra  vệ sinh rữa tay lau mặt
- Kiểm tra chỉ đạo hội thi “Tranh đẹp của bé ) cấp huyện
- Kiểm tra xây dựng Môi trường thân thiện
- KT chuyên đề 01 giáo viên
- Kiểm tra các loại vở của trẻ
- Kiểm tra đánh giá bộ chuẩn trẻ 5 tuổi 
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo
viên
- Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm và vệ sinh nhà bếp
- Kiểm tra thao tác nề nếp vệ sinh rữa tay, lau mặt các lớp 
 
- Kiểm tra chuyên đề 2 GV
- Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm và vệ sinh nhà bếp
 
T03/2016 - Kiểm tra các hoạt động dạy và học
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên
-Kiểm tra hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
 
- Kiểm tra việc thực hiện các loại  vở của trẻ
- Kiểm tra bếp bán trú
- Kiểm tra chuyên đề 02 GV
 
- Kiểm tra các lớp cân đo trẻ đợt 3
- Kiểm tra chuyên đề 02 GV
 
- KT toàn diện 2
GV
- Kiểm tra  việc thực hiện BDTX tổ, cá nhân
 
T04/2016
- Kiểm tra các hoạt động dạy và học
- Kiểm tra vệ sinh ATTP bếp bán trú –xây dựng thực đơn mùa hè
 
- Kiểm tra khám sức khỏe định kỳ đợt 2
- Kiểm tra CĐ (`2 GV)
-Kiểm tra hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
- Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra đánh giá sự PT của trẻ
 
 
- Kiểm tra các hoạt động dạy và học
- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên
 
T05/2015 - Tiếp tục khảo sát chất lượng học kỳ 2
 
- KT vệ sinh ATTP  bếp bán trú  cụm TM
 
- Dự giờ kiểm tra hoạt động dạy và học
 
- Kiểm tra thi đua các lớp
 
- Bàn giao trẻ giữa các lớp  cụm Tân Hải
- Kiểm tra kết quả đánh giá xếp loại CB, GV học kỳ 2, cuối năm.
 
- Bàn giao trẻ giữa các lớp cụm Tân Hòa
- Phối hợp với Trường TH bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1
- Kiểm tra tài sản cuối năm.
 
  
 
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TOÀN DIỆN
 
THÁNG  
SỐ LƯỢNG
 
 
HỌ VÀ TÊN
 
 
BỘ PHẬN
 
10/2015 02  Lê Thị Trang
 Võ Thị Tố Uyên
 
Lớp MG Nhở
Lớp nhà trẻ
 
11/2015 02 Dương Thị Huyền
Trần Thị Huyền
 
Lớp MG Lớn
Lớp MG Bé
 
12/2015 02 Nguyễn Thị Hồng
Đặng Thị Duyên
 
Lớp MG lớn
Lớp MG nhở
01/2015 02  Lê Thị Thu Hiền
Trần Thị Thêm
 
GV DD
Lớp MG Nhỡ
 
02/2016
 
 
02
 
Nguyễn Thị Trúc
Nguyễn Thị Quế
Lớp MG Bé  
Lớp MG Lớn
03/2016 02 Trần Thị Tấm
Nguyễn Thế Thắng
 
 
Lớp MG Bé
Lớp Nhà trẻ
 
 
04/2016
 
01 Hoàng Thị Thảo
 
- Lớp MG Bé
 
 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
 
 
THÁNG
 
SỐ LƯỢNG
 
HỌ VÀ TÊN
 
CHUYÊN ĐỀ
 
 10/2014
 
3 Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hảo
Trần Thị Tấm
 
- PTNTN(Văn học)
- PTTC(Thể dục)
- PTTC( Thể dục)
 
 
11/2014
 
4
 Lê Thị Thu Hiền
 Trần Thị Thêm
Võ Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Trúc
 
- DD- VSATTP
- PTTM( TH)
- PTNT( NBTN)
- PTNT( MTXQ)
 
 
12/2014 3 Hoàng Thị Thảo
Đặng Thị Duyên
Võ Thị Mai Diễm
Nguyễn Thị Hồng
 
- PTTM( TH)
- PTNT (LQVT)
- PTTM (ÂN)
- PTTC( TD)
01/2015 4 Dương Thị Huyền
Trần Thị Huyền
Lê Thị Lợi
Võ Thị Hồng Hải
 
- PTNN(Chữ cái)
- PTNN (Văn học)
- DD- VSATTP
- PTTM( TH)
02/2015 3 Nguyễn Thị Quế
 Võ Thị Tố Uyên
Ngô Thị Nhâm Hồng
 
- PTTM (TH)
- PTNN (Văn học)
- DD-VSATTP
 
 
 
03/2015
 
 
4
 Đỗ Thị Diễn
Võ Thị Mai Diễm
Lê Thị Trang
Lê Thị Thu Hiền
 
- DD-VSATTP
-  PTNT (MTXQ)
- PT NT (TOÁN)
- DD-VSATTP
 
 
04/2015
 
 
4
Võ Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hảo
Trần Thị Huyền
Lê Thị Lợi
- PTTC (Thể dục)
- PTTM ( TH)
- PTNT( Toán)
- DD- VSATTP
 
 
KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
 
THÁNG
 
NỘI DUNG
 
SỐ LƯỢNG
 
HỌ VÀ TÊN
 
LỚP
 
 
10/2015
Thao giảng CĐVS-TCBA cho trẻ
DD
 
05
Nguyễn Thị Quế
Võ Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Hảo
Hoàng Thị Thảo
Lê Thị Thu Hiền
5 Tuổi
Nhà trẻ
3 Tuổi
3 Tuổi
DD
 
11/2015
 
Thao giảng LVPTTM
( Tạo hình)
DD
 
 
05
 
 
Trần Thị Thêm
Nguyễn Thế Thắng
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Trúc
Lê Thị Lợi
 
4 Tuổi
5 Tuổi
5 Tuổi
3 Tuổi
DD
 
 
12/2015
Thao Giảng LVPTNN- TM
DD
 
 
 
04
Đặng Thị Duyên
Dương Thị Huyền
Võ Thị Mai Diễm
Đỗ Thị Diễn
3 tuổi
nhà trẻ
4 tuổi
3 tuổi
 
 
01/2016
 
Thao giảng LVPTNT
 DD
 
 
04
Trần Thị Huyền
Võ Thị Hồng Hải
Trần Thị Thêm
Trần Thị Tấm
 
 
 
      3 tuổi
      nhà trẻ
4 tuổi
3 tuổi
 
 
 
02/2016
 
Thao giảng
LVPTTM
( TH)
DD
 
 
04
Võ Thị Mai Diễm
Dương Thị Huyền
Lê Thị Trang
Đỗ Thị Diễn
     5 tuổi
     4 tuổi
     5 tuổi
     DD
 
 
03/2016
 
Thao giảng
HĐNT-HĐG
 
 
 
04
Trần Thị Huyền
Nguyễn Thế Thắng
Trần Thị Tấm
Võ Thị Hồng Hải
3 tuổi
Nhà trẻ
4 tuổi
3 tuổi
Nhà trẻ
 
 
04/2016
 
Thao giảng
LVPTTC- TM (Âm nhạc)
DD
 
 
06
Nguyễn Thị Quế
Võ Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Hảo
Hoàng Thị Thảo
Nguyễn Thị Trúc
Ngô Thị Nhâm Hồng
5 tuổi
Nhà trẻ
4 tuổi
3 tuổi
3 tuổi
DD
 

Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc