Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 515
  • Tháng hiện tại: 516
  • Tổng lượt truy cập: 561591

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2015 - 2016

Kế hoạch chỉ đạo năm học 2015 - 2016
KẾ HOẠCH  CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2015 - 2016
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY BẮC
 
THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC
 
 
 
 
 
Tháng 8/2015
 - Điều tra phổ cập xóa mù chử
 - Vệ sinh phong quang trường lớp - Trang trí lớp
 - Bồi dưỡng chuyên môn cho GV về học tập quy chế chuyên môn, nghị định, văn bản, các laoị hồ sơ GV
- Tựu trường tập kịch bản lễ hội khai giảng
- Họp phụ huynh các lớp
- Hợp đồng thực phẩm
- Dự thảo các khoản thu - chi
- Tham mưu xây dựng CSVC, mua sắm đồ dùng,đồ chơi, trang thiết bị
- Xây dựng kế hoạch năm học 2015 - 2016
- Kiểm kê tài sản đầu năm
Tháng 9/2015 Chủ đề: Tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9
- Khai giảng năm học mới.
- Chỉ đạo các lớp tập kịch bản lê hội
- Chỉ đạo cácc lớp tr­ường tập kịch bản lễ hội
- Tổ chức tết trung thu cho các cho các cháu
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình
- Kiểm tra mua sắm đồ dùng học tập cho trẻ
- Kiểm tra nề nếp, số lượng trẻ. Kiểm tra một số hoạt động dạy học 
- Tổ chức hội nghị chi bộ, hội nghị nhà trường và công đoàn
-  Kiểm tra cân đo trẻ đợt I.
- Triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt
- Kiểm tra bếp ăn bán trú
- Dự giờ bồi dưỡng giáo viên
  Tháng 10/2015 Chủ đề: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Kiểm tra cập nhật số lượng trẻ vào danh bạ
- Kiểm tra chuyên đề 3 GV
- Kiểm tra 2 GV
- Dự giờ, kiểm tra việc thực hiện chương trình
- Kiểm tra, hợp đồng thực phẩm, kiểm tra bán trú
- Đánh giá sự phát triển trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.
- Tổ chức thao giảng 20/10
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên  tại phòng giáo dục  vận động cho trẻ MN
- Tập hợp số liệu báo cáo thống kê phổ cập xóa mù chử ,
- Kiểm tra chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi
- Kiểm tra hồ sơ giao viên đợt 1
- Tham gia hội thảo sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề  Nâng cao chất lượng giáo dục
- Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện
- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên
Tháng 11/2015
Chủ đề: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2015
- Thao giảng chào mừng ngày 20/11
- Kiểm tra nề nếp ăn, ngũ, vệ sinh của trẻ
- Kiểm  tra chuyên đề 4 GV   
- Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Chỉ đạo điểm XDMT học tập và nền nếp VS các lớp. (Cô Thêm, Cô Dương Huyền)
- Kiểm tra việc lồng ghép các trò chơi dân gian, dân ca hò khoan Lệ Thủy vào kế hoạch CSGD trẻ
- Khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ đợt I
- Kiển tra vệ sinh thực phẩm nhóm bếp, kiểm tra tiếp nhận thực phẩm quy trình chế biến.
- Dự giờ, kiển tra việc tạo môi trường trong và ngoài lớp học
- Sinh hoạt chuyên môn liên trường
-  Chỉ đạo nhân viên nhập phần mềm, tập hợp báo cáo sôs liệu thống kê phổ cập GDMN cho trẻ
- Kiểm tra chỉ đạo Lớp điểm về chuyên đề” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ
- Kiểm tra, chỉ đạo công tác y tế
- Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện
- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên.
Tháng 12/2015 Chủ đề: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam 22/12/2015
- Thao giảng chào mừng ngày 22/12
- Kiểm tra chuyên đề  03 giáo viên
- Kiểm tra toàn diện GV (2 GV)
- Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi
- Kiểm tra cân đo trẻ đợt II, chấm biểu đồ phát triển
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của phó hiệu trưởng
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt 2
- Kiểm kê tài sản năm 2015
- Dự giờ kiểm tra hoạt động cô và trẻ
- Kiểm tra bếp bán trú, việc tiếp nhận thực phẩm xây dựng thực đơn của trẻ.
- Tổ chức hội thi” Tranh đẹp của bé” cấp trường
- Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỷ năng thực hiện chương trình GDMN.
- Quyết toán tài chính cuối năm 2015
- Tập hợp số liệu, báo cáo sơ kết kỳ 1
- Đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn, đánh giá sự phát triển trẻ mẩu giáo 3 tuổi, 4 tuổi,  học kỳ I.
 - Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp cụm
- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên
   Tháng 01/2016 Chủ đề: Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và  mừng năm mới 2016
- Thao giảng các lĩnh vực
- Tổ chức sơ kết học kỳ 1, nộp các loại báo cào
- Họp xét danh hiệu thi đua học kỳ I cho CB, GV, NV
- Kiểm tra chuyên đề 04 GV
- Kiểm tra toàn diện (2 GV)
- Kiểm tra các hoạt động bếp bán trú, cách tổ chức bữa ăn cho trẻ
- Chỉ đạo hội thi “Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp thân thiện và hiệu quả” Cấp cụm ở điểm trường Tân Hải.
- Phối hợp với trư­ờng Tiểu học để điều tra trẻ trong độ tuổi
- Kiểm tra hồ sơ tổ trưởng CM.
- Dự giờ, kiểm tra các hoạt động, dạy học của giáo viên
- Chỉ đạo lớp điểm tổ chức các hoạt động GD và DD, VSATTP.
- Chỉ đạo các lớp thực hiện chương trình GDMN chuẩn bị sở kiểm tra.
- Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện
- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên
Tháng 02/2016 Chủ đề: Kỷ niệm ngày 3/2, tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân.
- Thao giảng các lỉnh vực
- Kiểm tra chuyên đề 03 giáo viên
-  Kiểm tra toàn diện giáo viên (2 GV)
- Tổ chức hội thi “Giáo viên làm đồ dùng đồ chơi” cấp trường
- Chỉ đạo hội thi” Tranh đẹp của bé” cấp huyện
- Kiểm tra xây dựng môi trường thân thiện
- Chỉ đạo giáo viên 5 tuổi đánh giá sự phát triển trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn
- Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ các lớp
- Tiếp tục kiểm tra thao tác vệ sinh rữa tay, lau mặt
- Kiểm tra các loại vỡ  trẻ 5 tuổi, 3-4 tuổi
- Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm và vệ sinh nhà bếp
 - Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện
- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên
Tháng 03/2016 Chủ đề: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3
- Thao giảng chào mừng 8/3
- Kiểm tra cân đo trẻ đợt 3
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
- Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên
- Tham gia hội thi “Giáo viên làm đồ dung đồ chơi” cấp huyện.
- Kiểm tra thực hiện CTGDMN, công tác BDTX
- Kiểm tra,Chỉ đạo công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi 
- Triển lãm “ Tranh đẹp của bé” cấp tỉnh ( nếu có)
- Kiểm tra việc thưc hiện các loại vỡ của trẻ
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường.
- Dự giờ, kiểm tra hoạt động dạy học
- Kiểm tra tiếp nhận thực phẩm và quy trình chế biến
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên
- Quyết toán ngân sách quí I /2015
 - Chỉ đạo các hội thi cấp trường, cấp huyện
- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên
Tháng 04/2016 Chủ đề: Tổ chức các hoạ
t động chào mừng ngày 30/4 và ngày 1/5
- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên.
- Kiểm tra toàn diện( 1 GV)
- Kiểm tra các hoạt động dạy và học.
- Chỉ đạo báo cáo kết quả kiểm định chất lượng trường mầm non
- Kiểm tra việc thực hiện các loại vở
- Kiểm tra,Chỉ đạo công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi 
- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đợt II
- Kiểm tra vệ sinh ATTP - Bếp bán trú
- Chỉ đạo đánh giá sự phát triển trẻ MG 5 tuổi (3-4-5) cuối năm và , đánh giá sự phát triển trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.
- Chỉ đạo Hội thi “ Giáo viên làm đồ dùng đồ chơi” cấp tỉnh ( nếu có)
- Tập hợp số liệu, báo cáo cuối năm học
- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên
   Tháng 05/2016 Chủ đề: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5/2016
- Kiểm tra các hoạt độ
ng dạy học
- Kiểm tra thi đua các lớp
- Kiểm tra khảo sát CL cuối năm và chuyển giao CL giữa các lớp trong nhà trường
- Phối hợp với tr­ường TH trên địa bàn để chuyển giao CL trẻ 6 tuổi vào lớp 1
- Kiểm kê tài sản cuối năm, rà soát các danh mục tài liệu đồ dung đồ chơi, trang thiết bị để có kế hoạch đầu tư mua sắm
- Họp HĐTĐ xét danh hiệu thi đua học kỳ II và cả năm.
- Đánh giá CBQL, GV theo chuẩn và xếp loại GV theo QĐ 06
- Chỉ đạo đánh giá” trường học than thiện học sinh tích cực và trường học an toàn về ANTT
- Tập hợp tình hình làm báo cáo tổng kết năm học.
- Tổng kết năm học 2015 – 2016
- Triển khai các hoạt động trong hè
- Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn. Bồi dưỡng thường xuyên
Tháng 6 - 7/2016 Chủ đề: H­ưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.
- Tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và lễ ra tr­ường cho các cháu 6 tuổi
- Xây dựng và duyệt KHPT năm học 2016 - 2017 tại Xã, và HĐGD huyện.
- Kiểm kê tài sản chuẩn bị mua sắm đồ dùng đồ chơi năm học mới.
-Duyệt tuyển sinh tại phòng
- Quyết toán Ngân sách Nhà n­ước quý II/2016
Tháng 08/2016
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trả phép
- Bồi dưỡng chuyên môn cho GV
- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới (vệ sinh nhóm, lớp, phong quang môi tr­ường, xây dựng môi trư­ờng học tập)
- Tuyển sinh, tựu tr­ường
- Tập kịch bản lễ hội chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.
- Họp BĐD cha mẹ học sinh nhà tr­ường và các lớp.                                   
 
Tác giả bài viết: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc