Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 515
  • Tháng hiện tại: 550
  • Tổng lượt truy cập: 561625

 

BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017


BÁO CÁO
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
 
PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NĂM HỌC TRƯỚC
 
Năm học 2015- 2016 trường Mầm non Ngư Thủy Bắc tuy gặp nhiều khó khăn song tập thể cán bộ giáo viên của trường đã biết vượt lên trên khó khăn, khắc phục những hạn chế, phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 I. CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ XÂY DỰNG VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Nhà trường đã tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương về xây dựng các văn bản để chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở vật chất để phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia.
          1.  Về qui mô trường lớp      
          1.1  Về số lượng:
*  Toàn trường đã huy động số lượng 8 nhóm, lớp/200 cháu;  
        - Trong đó : MG 7 lớp/178/173 cháu tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi 100%     ( Kể cả trẻ đi học trái tuyến ) lý do bố mẹ trẻ nhập học muộn.
             Số trẻ 5 tuổi: 3 lớp/ 57 cháu.
        -  NT:  25/25 cháu; Đạt 100% so với kế hoạch
1.2 Mặt bằng chất lượng:
 NT: Tỷ lệ trẻ đạt: 25/26 = 96.2%; không đạt 1/26 = 4%
           Mẫu giáo: Có 8/8 lớp thực hiện chương trình  của Bộ giáo dục.
   Chất lượng cuối năm đạt ở các lĩnh vực như sau:
           * Mặt bằng chung đạt 97,5 %
1.3. Xây dựng đội ngũ giáo viên:
- Tổng số cán bộ, giáo viên nhân viên toàn trường; 22
- Tổng số giáo viên trong biên chế 19/22 tỷ lệ %  86%
- Tổng số giáo viên hợp đồng nghỉ sinh: 1 Lương giáo viên hợp đồng . Nguồn chi trả: Ngân sách
-  Số giáo viên có mức thu nhập cao nhất 11 triệu; mức thấp nhất 4 triệu đồng; Mức bình quân 7 triệu đồng.
- Tỷ lệ 2 GV/ nhóm, lớp (NT, MG)
- Giáo viên dạy lớp  5 tuổi: 4 GV
1.4. Xây dựng cơ sở vật chất TTB dạy học:
 - Tất cả các điểm trường đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương nên đã tăng trưởng cơ sở vật chất theo kế hoạch đã duyệt đầu năm học. Tổng kinh phí đầu tư: 201 triệu đồng: kinh phí nhà nước 111 tr đồng; nhân dân 30.000.000đ, địa phương 50 triệu đồng
          *. Kết quả nổi bật
- Thực hiên nghiêm túc các phong trào thi đua trong năm học, không có trường hợp nào vi phạn luật lệ ATGT, Không để ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh xảy ra trong trường học.
- Chất lượng đạt cao so với quy định của vùng: TB trở lên đạt 97,5%; trong đó K-G đạt 65 %.
*Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng : cả 2 thể: 7 %
          - Mức ăn của trẻ  10.000đ/cháu/ngày.
         *. Công tác thi đua khen thưởng:    
          - Tập thể đạt danh hiệu : TT LĐTT.
          - Cá nhân:
             + CSTĐ CS : 2 đ/c
             + LĐ TT:      13 đ/c.
             + HTNV:      7 đ/c
             + KHTNV:    0
         - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
         - Công đoàn trong sạch vững mạnh
        - Cơ quan văn hóa.
         *. Kết quả  héi thi:
          - Héi Thi : Các hội thi cấp Huyện đều đạt giải.
          - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tăng lên đáng kể.
- Về đội ngũ: 25 người. Trong đó CBQL: 03, GV: 16, NV: 03. NV DD: 3
    - Về công tác quản lý:
          - Kiểm tra toàn diện 14/16 giáo viên với kết quả: 11 xuất sắc tỷ lệ 78,5%; khá 3/14 tỷ lệ 21,5%,
           + Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 16 bộ; tốt: 9 đạt tỷ lệ 56,3%; khá 7. tỷ lệ 43,7%.
       * Kết quả xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đạt loại xuất sắc.
2. Những khó khăn, hạn chế
- C¬ së vËt chÊt  chưa đáp øng yªu cÇu ở cụm Trung Thành
- Kh¶ n¨ng øng dông CNTT trong chuyªn m«n chưa cao.
- Một số GV có tuổi đời còn trẻ nên chưa có bề dày kinh nghiệm.
2. Ph­ương h­ướng giải quyết những hạn chế, khó khăn:
Nhà trư­ờng tăng c­ường bồi dư­ỡng chuyên môn, hợp đồng giáo viên dạy tin học cho đội ngũ nhằm nâng cao kiến thức và khả năng thực hành máy vi tính cho giáo viên, hướng dẫn giáo viên khai thác thông tin trên mạng để vận dụng vào chuyên môn, thiết kế giáo án điện tử.
Phối hợp với phụ huynh nâng có các biện pháp can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh d­ưỡng, thấp còi.
Bài học kinh nghiệm:
Cần quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục đến với đội ngũ.
Tích cực chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ; chăm lo xây dựng đội ngũ đoàn kết, có ý thức tự giác chấp hành quy chế chuyên môn, quy định của ngành và tích cực học tập, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giáo dục.
Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, ban ngành đoàn thể để chăm sóc GD trẻ.
        -  Làm tốt công tác bồi dưỡng đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn vào đầu năm học; chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng phương pháp đánh giá.
        -  Các nội dung giáo dục trẻ được tổ chức theo hướng tích hợp và tích hợp theo chủ đề gần gủi thông qua các hoạt động đa dạng thích hợp với trẻ và điệu kiện thực tế của địa phương. giáo viên biết chọn nội dung giáo dục và các hoạt động giáo dục.
 
PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
 
          Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT- BGDĐT ngày 26  tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục; Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN,GDPT,GDTX; Công văn số 4358/BGDĐT-GDMN ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Vụ GDMN V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017; Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 GDMN, GDPT và GDTX, Công văn số 1824/SGD&ĐT-GDMN ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2016-2017; căn cứ vào thực trạng GDMN Lệ Thủy,
Căn cứ  công văn số 706 ngày 16 tháng 9 năm 2016 của phòng GD&ĐT Lệ Thủy   V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ   năm học 2016-2017 cấp học Mầm non
         Căn cứ vào thực trạng của nhà trường: Trường mầm non Ngư Thủy Bắc cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ của nhà trường  như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Những thuận lợi và khó khăn
  1.1 Thuận lợi:
  -  Đư­ợc sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Đảng uỷ, UBND, HĐND, HĐGD xã Ngư Thủy Bắc và sự chỉ đạo sâu sát về chuyên môn của Sở GD - ĐT Quảng Bình, Phòng GD - ĐT Lệ Thủy.
- Đội ngũ giáo viên đa số trẻ, khỏe, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập, bồi d­ưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng cao năng lực sư­ phạm, nâng cao chất lư­ợng dạy và học theo xu thế đổi mới. Đời sống giáo viên ổn định.
- Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được củng cố, trang thiết bị dạy học được trang bị khá đầy đủ.   
  1.2. Khó khăn:
          - Cụm Trung Thành chưa tổ chức bán trú học ghép chương trình 3 độ tuổi, khuôn viên chưa có, đồ dùng đồ chơi ngoài trời còn thiếu để trẻ thực hiện các hoạt động, môi tr­ường ch­ưa đ­ược đẹp, ch­ưa xây dựng đ­ược hệ thống bồn hoa cây cảnh, đồ chơi ngoài trời các điểm lẽ còn thiếu, đồ dùng trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nhiều nên ảnh hưởng đến công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ.
           - Một số giáo viên năng lực sự phạm vẫn còn hạn chế, chưa có tính sáng tạo trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non, ý thức tự bồi dưỡng chưa cao.
- Yêu cầu chăm sóc giáo dục ngày càng cao do vậy trách nhiệm của cán bộ, giáo viên ngày càng nặng nề. Cường độ lao động của giáo viên còn cao.
- Đời sống của nhân dân gặp hết sức khó khăn do môi trường biển do pho mô sa gây nên vào hồi tháng 4 nên có tác động rất lớn đến công tác dạy học của nhà trường.
II. NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Quyết định 2653/QĐ- BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ GD&ĐT, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/CP của Ban chấp hành trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
          2. Tập trung chỉ đạo, chú trọng huy động mọi nguồn lực để duy trì, củng cố và đạt vững chắc về Phổ cập; đầu tư xây dựng, tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững; quan tâm ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn. Đẩy mạnh xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng trường học thân thiện, xây dựng nông thôn mới.
          3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh; tổ chức Hội thi “Ngày hội của bé” cấp huyện; tiếp tục duy trì phong trào xây dựng “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả” ở các đơn vị.
Xem đây là hình thức tuyên truyền thiết thực để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển của cấp học, là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng GDMN.
          4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì và phát triển mạng lưới, thực hiện theo theo qui định tại Điều lệ trường Mầm non.
          5. Chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tăng cường đầu tư các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá nhằm giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường, đặc biệt, chú trọng xây dựng mô hình giáo dục phát triển vận động cho trẻ.
          6.  Nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên , đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDMN. Quan tâm đảm bảo chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý GDMN theo qui định, đặc biệt là chế độ, chính sách đối với nhân viên nấu ăn  để tổ chức bán trú.
          7. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý GDMN theo hướng phân cấp, hiệu quả, tăng cường tính tự chủ; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ban, ngành trong quản lý GDMN. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng GD.
 
           III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
          Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong nhà trường, cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" phù hợp với GDMN theo định hướng “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; duy trì tổ chức tốt việc đưa nội dung giáo dục văn hóa truyền thống địa phương vào các hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường: như sưu tầm, sáng tác Hò khoan Lệ Thủy”, các trò chơi dân gian của địa phương... Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp.
2. Phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp
- Tích cực tham mưu với UBND xã trong việc xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp, quan tâm công tác tu sữa CSVC của cả 3 điểm trường, đầu tư kinh phí cho việc tăng trưởng CSVC trang thiết bị dạy học, chú trọng mua sắm đồ chơi phát triển thể chất. Củng cố, quy mô, mạng lưới trường lớp phù hợp, cụ thể:
+ Tham mưu với lãnh đạo địa phương và cấp trên để co cụm Trung Thành về với cụm Tân Hòa.
+ Huy động trẻ MG vào lớp, trong đó, đặc biệt quan tâm huy động trẻ 5 tuổi
Trước mắt  ưu tiên theo thứ tự: Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi; trẻ trong độ tuổi Nhà trẻ ưu tiên trước hết cho trẻ 2 tuổi, trẻ đã học trong trường; cơ bản ổn định số lượng nhóm, lớp theo kế hoạch phát triển.
- Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ đến nhà trẻ đạt kế hoạch đã đề ra.
- Chú trọng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ tự kỷ trong nhà trường.
     * Chỉ tiêu cụ thể:
- Nhà trẻ: Huy động 25 cháu/1 nhóm
- Mẫu giáo: 183 cháu/7 lớp: Tỷ lệ 100% (kể cả trẻ học trài tuyến)
*. Giải pháp thực hiện:
         Để làm tốt công tác huy động trẻ đến trường, ngay từ trong hè nhà trường đã có kế hoạch cho giáo viên nắm lại số liệu cháu ở địa bàn của mình và đối chiếu với trường tiểu học. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể thông qua các cuộc họp phụ huynh để tuyên truyền, động viên các bậc phụ huynh cho con em trong độ tuổi đến trường. Nhà trường đã có ý kiến đề nghị với các cấp lãnh đạo địa phương gắn thi đua vào các tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa với công tác huy động trẻ đến trường.
          Tiếp tục hoàn thiện qui mô trường lớp, thực hiện theo quyết định chuyển đổi loại hình trường MN công lập của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 06 tháng 8 năm 2010. Nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập trẻ MG 5 tuổi.
 Giáo viên đến tận từng gia đình để huy động và thu giấy khai sinh ngay từ đầu năm học.
          Tham mưu với chính quyền địa phương để mua sắm TTB trong phòng học để thu hút trẻ.
          Nâng cao trình độ giáo viên để phụ huynh yên tâm gửi con đến trường.
          Tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ việc chuyển giao trẻ 5 tuổi đúng qui trình, hồ sơ chính xác.
 3. Đẩy mạnh phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội để tăng cường chỉ đạo thực hiện ba đồng bộ: đồng bộ về xây dựng cơ sở vật chất, về chế độ chính sách cho giáo viên và về chính sách hỗ trợ trẻ em đi học để đảm bảo duy trì và đạt vững chắc về phổ cập.
 Tiếp tục điều tra, rà soát, xử lý số liệu, bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ phổ cập,  chuẩn bị tốt cho công tác kiểm tra của Sở GD&ĐT Và BGD
Tăng cường đảm bảo nguồn lực, điều kiện phổ cập theo quy định: đầu tư kinh phí xây dựng phòng học, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để thực hiện có chất lượng chương trình GDMN. Thực hiện chế độ, chính sách đối với trẻ theo các văn bản quy định hiện hành ... Lựa chọn, bố trí giáo viên có năng lực dạy lớp 5 tuổi. Chuẩn bị tốt tiếng Việt và tâm thế cho trẻ  vào lớp 1.
 Triển khai phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHCT ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.
Làm tốt công tác đạt duy trì chuẩn phổ cập một cách vững chắc.
* Giãi pháp thực hiện.
BGH nhà trường có kế hoạch cụ thể phân công cụ thể cho từng GV điều tra chính xác hộ gia đình, trẻ ở nơi khác đến học và trẻ đi học trái tuyến, 1 Đ/C PHT và cán bộ phụ trách công tác phổ cập nhập và theo dõi số liệu chính xác có hồ sơ đầy đủ, HT nắm chắc và củ soát được số liệu của trẻ trong độ tuổi phổ cập.
- Kết hợp với 2 trường ( TH và THCS) trên địa bàn để điều tra và nhập dữ liệu một cách chính xác.
4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
         4.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ
          Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các trường mầm non. Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra, đánh giá và đề nghị UBND cấp huyện ra quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho các trường Mầm non theo quy định.
* Giải pháp thực hiện.
          CBQL phải có trách nhiệm cao, quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho  GV, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Chú ý xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi, chơi mà học” cho trẻ tại trường, lớp của mình, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại nhóm, lớp của đơn vị.
          Khi ra về GV nên kiểm tra lại các hệ thống điện và cửa của lớp mình.
         4.2. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng
           Thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác y tế trường học, công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở GDMN. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT- BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định về công tác y tế  trường học. Đẩy mạnh công tác truyền thông đối với các loại dịch bệnh thường gặp và đại dịch HIV/AIDS. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Trạm y tế xã, Trung tâm y tế dự phòng huyện tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong trường mầm non.
          Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng tổ chức bán trú, quan tâm chỉ đạo các đơn vị vùng khó khăn. Chỉ đạo các cơ sở GDMN quản lý chất lượng bữa ăn của trẻ những nơi tổ chức bán trú; chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống béo phì, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các trường Mầm non; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ trong các trường mầm non.
           Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ.
          Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dinh dưỡng theo Kết luận số 80/GD&ĐT-MN ngày 25/01/2014 của Phòng GD&ĐT. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại các nhóm, lớp. Quản lý chặt chẽ việc tính khẩu phần ăn và chất lượng bữa ăn ở những nơi tổ chức ăn bán trú, bảo đảm VSATTP. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống béo phì cho trẻ.
          Chú trọng phát triển mô hình “Vườn rau của bé". Tiếp tục duy trì loại hình bán trú ở các đơn vị; mở rộng bán trú ở các đơn vị vùng khó để nâng tỷ lệ trẻ được ăn bán trú.
           Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt mô hình “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Mầm non nhằm góp phần hình thành nền nếp, thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.
 Tiếp tục huy động các nguồn lực hợp lý, hợp pháp để ổn định đời sống cho lực lượng làm công tác dinh dưỡng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của họ đối với công việc.
            * Chỉ tiêu cụ thể:
            +  100% trẻ nhà trẻ được ăn bán trú .
            +  Phấn đáu tỷ lệ trẻ suy DD cả 2 thể dưới 7%
+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm ít nhất 0.5% so cùng kỳ năm trước, đảm bảo mặt bằng chung dưới 7% (cả hai thể thấp còi và cân nặng)            
+ Thực hiện nghiêm túc việc tính khẩu phần và quản lý chế độ ăn của trẻ. Phối hợp với phụ huynh để nâng chất lượng bữa ăn cho trẻ, đảm bảo năng lượng clo theo quy định cho trẻ.
+  8/8 nhóm, lớp thực hiện tốt công tác chăm sóc vệ sinh bảo vệ sức khoẻ cho trẻ, chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và phòng bệnh cho trẻ; Thường xuyên lưu mẫu thức ăn của trẻ.
+ 100% trẻ trong nhà trường đều được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ phát triển về cân nặng và chiều cao (cân đo 3 lần/năm học); khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ (2 lần/năm học vào tháng 11 và tháng 4);
+ 8/8 nhóm, lớp có đủ nước sạch cho trẻ dùng và trẻ được rửa tay bằng  xà phòng dưới vòi nước sạch và rửa tay đúng cách, có nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt.
          + Nhân viên y tế tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các cấp tổ chức.
- Tham gia các lớp tập huấn về phương pháp tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, biển, hải đảo vào chương trình GDMN ở nhà trường do sở, phòng Giáo dục tổ chức
- Tổ chưc cuộc thi tìm hiểu về “dinh dưỡng với sức khỏe trẻ MN”.
- 100% giáo viên dinh dưỡng được khám sức khỏe định kỳ.
* Giải pháp thực hiện.
          -Để làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ , ngay từ đầu năm học nhà trường lập kế hoạch với trạm Y tế để khám sức khỏe cho trẻ. Giáo viên chủ nhiệm lớp đến sớm hơn 15 phút để vệ sinh trong và ngoài lớp học, đảm bảo đông che, hè thoáng.
- Nhà trường kết hợp các buổi họp phụ huynh, họp phụ nữ để tuyên truyền về cách nuôi dạy con theo khoa học.
          - Hàng kỳ, 3 tháng 1 lần tổ chức cân đo theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ, kịp thời phát hiện những trẻ suy dinh dưỡng báo cho phụ huynh biết để có biện pháp chăm sóc.
          - Nhà trường thường xuyên kiểm tra chế độ ăn của trẻ. Kiểm tra thực phẩm của cô nuôi sau khi đi chợ về.
          - Mức ăn của trẻ 10.000 đ/ngày
          - Chỉ đạo nhân viên dinh dưỡng chú trọng phát triển mô hình “Vườn rau của bé" để cải thiện bữa ăn cho trẻ bằng nguồn thực phẩm sạch.
         - Tham mưu tốt với trạm y tế xã để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.
4.3. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Nhà trường chú trọng tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. phát huy sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình GDMN phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình. Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng đa dạng các hình thức và phương pháp chăm sóc, giáo dục vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; chú trọng đổi mới môi trường giáo dục nhằm tạo cơ hội cho trẻ được chủ động tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết trong nhà trường, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ, phát triển kỹ năng giao tiếp.
          Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phải từng bước thực hiện theo hướng “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cùng với các đơn vị trong toàn huyện; tăng cường hoạt động vui chơi, tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, khám phá; chú trọng giáo dục hình thành và phát kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
          Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non”, đặc biệt, chú trọng xây dựng mô hình giáo dục phát triển vận động cho trẻ, đẩy mạnh phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật sẵn có ở địa phương, khai thác, sử dụng hiệu quả các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục của chuyên đề, tổ chức tham quan, học tập thêm ở các đơn vị bạn.Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Phát triển thể chất và thể thao  trường học giai đoạn 2016 đến 2020 và định hướng đến năm 2025” trong cơ sở GDMN.
-  Nhà trường tăng cường  tuyên truyền rộng rãi bằng mọi hình thức cho các bậc cha mẹ, cộng đồng hiểu và biết cách sử dụng Bộ chuẩn  phát  triển trẻ em năm tuổi nhằm phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng CSGD trẻ 5 tuổi, tạo nền tảng cho sự chuẩn bị vào lớp 1 của trẻ.    
- Tổ chức đánh giá trẻ mẫu giáo: 3 tuổi, 4 tuổi  2 lần/năm học (học kỳ I và cuối năm học)
            + Đánh giá trẻ nhà trẻ tròn tháng ( 6, 12, 18, 24, 36)
- Tiếp tục triển khai việc thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo Thông tư số  23/TT-BGĐT ngày 22/7/2010; Trên cơ sở Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các lớp xây dựng bộ công cụ đánh giá trẻ 5 tuổi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
+ Cán bộ quản lý chỉ đạo các lớp rà soát các nội dung, tiêu chí của các chuẩn để đưa vào các tháng, các (chủ đề) của năm học phù hợp và theo nguyên tắc từ dễ đến khó.
+ Tổ chức đánh giá trẻ 5 tuổi (4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số) chia làm 4 giai đoạn: (mỗi giai đoạn đánh giá 30 chỉ số của 28 chuẩn)
                      + Giai đoạn 1: Cuối tháng 10
                      + Giai đoạn 2: Cuối tháng 12
                      + Giai đoạn 3: Cuối ttháng 2
                      + Giai đoạn 4: Cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 (Đánh giá cuối kỳ)
Chỉ tiêu:
Toàn trường đều phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 theo Quyết định số 2156/QĐ-CT ngày 20/7/2016 của  UBND QB; về KH thời gian năm học 2016-2017
- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, 100% số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được học chương trình GDMN.  
          - Phấn đấu có 3/3 lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo qui định tại Thông tư  số 02.
          - 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được theo dõi, đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển.
       - Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi chất lượng bàn giao cho tiểu học đạt  99% -  100%  trong đó khá giỏi  đạt 85% trở lên.
       - Chuyển giáo chất lượng các lớp phấn đấu: MG bé 95% - 95.5% ; MG nhỡ 96.5% - 97%; NT 95 – 95,5%
-  Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 96% - 98% trở lên, tỷ lệ Bé ngoan đạt 95% - 96% trở lên.
       - Cuối năm đánh giá trẻ theo từng độ tuổi phấn đấu mặt bằng chất lượng chung đạt 96 - 98% trong đó khá giỏi đạt 72%- 75%.
- Phấn đấu  tham gia tốt các hội thi cấp huyện, Tỉnh tổ chức.
* Giải pháp thực hiện.
          - Nhà trường có kế hoạch họp phụ huynh để thống nhất thu tiền mua sắm trang thiết bị, học liệu, phương tiện để tổ chức hoạt động cho trẻ theo công văn 1887 của PGD
          - Nhà trường lên kế hoạch cho GV tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng và sinh hoạt chuên môn liên trường để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình MN mới. Không dạy trẻ viết chữ, không dạy trước chương trình lớp 1.
          - BGH nhà trường xem xét, nghiên cứu để sắp xếp thời gian biểu, lịch sinh hoạt phù hợp với tình hình nhà trường. Các lớp đều có thời gian biểu, lịch sinh hoạt, chương trình và thực hiện nghiêm túc.
          - BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra việc thực hiện qui chế, kiểm tra hồ sơ, bài soạn theo chương trình, kế hoạch. Nếu vi phạm thì lập biên bản và hạ bậc thi đua, nặng hơn nữa phê bình, cảnh cáo.
5. Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
a. Kiểm định chất lượng GDMN
Làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ để  thực hiện công tác đánh giá trong theo qui định của PGD và sở GD.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KĐCLGD. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện KĐCLGD.
         Thực hiện theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (thay cho Thông tư 07)
Chỉ tiêu:
- Nhà trường tiến hành hoàn thành công tác đánh giá trong trong năm học 2016-2017.
* Giãi pháp thực hiện:
Hiệu trưởng phân công 1 đ/c P.HT và NV VP làm công tác nhập phần mềm chất lượng của nhà trường đúng tiến độ và chính xác.
         b. Xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Tăng c­ường công tác tham m­ưu để có kinh phí xây dựng cơ sở vật chất theo kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn QG.
       * Giải pháp thực hiện.
- BGH nhà trường bám sát đề án trường chuẩn QG, tham mưu với Lãnh đạo các cấp, tranh thủ các dự án huyện xin kinh phí để co cụm Trung Thành.
           6. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn của cấp trên trang cấp. để xây dựng cơ sở vật chất để phấn đấu XD trường đạt chuẩn quốc gia , đẩy mạnh hoạt động tự làm đồ dùng, đồ chơi, thu hút sự quan tâm của các phụ huynh trong việc tăng trưởng đồ dùng đồ chơi và tài liệu phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng và bảo quản các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu phục vụ chương trình GDMN theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010).  của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.
    -  Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính. Tất cả các khoản thu trong nhà trường phải quản lý chặt chẻ và được công khai theo thông tư 09/2009/TT - BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
* Các hạng mục mua sắm trong năm học
- Đổ đất bồn hoa trồng cây cảnh làm hòn non bộ và vườn cổ tích điểm trường Tân Hòa: 25 triệu đồng.
- Trả nợi các con vật  điểm trường Tân Hải năm học 2015-2016: 10 triệu đồng
- Mua các con vật ở vườn cổ tích khu vực Tân Hòa: 10 triệu đồng
        - Tu sửa hệ thống điện, nước tại 3 điểm trường:    4 triệu đồng
- Mua sắm đồ dùng bán trú (dao, thớt, song nồi...):    3 triệu đồng
- Mua chiếu nhựa 20 chiếc:  2 triệu đồng
          * Kinh phí đầu t­ư mục này:  5 triệu đồng
- Tu sữa cửa ở lớp học điểm trường Trung Thành: 4 triệu đồng
- Mua đồ dùng cho các lớp (xô, chậu...): 3 triệu đồng
- Mua tài liệu phục vụ dạy và học: 4 triệu đồng
- Sửa chữa thiết bị máy vi tính và máy in: 7 triệu đồng
- Mua bảng hình ảnh hoạt động: 2 triệu
    Tổng kinh phí đầu tư­ cho mục xây dựng cơ sở vật chất: 74 triệu đồng.
    Tổng thu:  74 triệu đồng
          Trong đó:
         - Trích từ ngân sách sang  (25%):  23 triệu đồng
         - Kinh phí học phí  (25%): 6 triệu đồng
         - Kinh phí địa phương: 20 triệu đồng
         - Kinh phí huy động XHH: 25 triệu đồng
        * Giãi pháp thực hiện.
          - BGH nhà trường bám sát kế hoạh năm học, tham mưu với Lãnh đạo xã, huyện xin kinh phí để mua sắm và XD mua sắm kịp thời.
         7. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
          Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới của cấp học theo Quyết định số 10/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2014 của Sở GD&ĐT về ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực ngành GD Quảng Bình giai đoạn 2013-2020.
          Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực  CBQL về quản lý trường học, hiểu biết, nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản Pháp qui về GDMN, đặc biệt là quản lí tài chính, công tác Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi, tổ chức thực hiện chương trình GDMN, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục Mầm non.
          Thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ và kịp thời; đặc biệt, Tham mưu để thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cô nuôi, trả lương thực hiện theo Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 về việc sửa đổi bổ sung của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2014/NĐ-HĐND ngày 17/12/2014 của hội đồng nhân dân huyện về quy định tạm thời một số chế độ đối với cô nuôi ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập có tổ chức bán trú, được trả lương theo trình độ đào tạo, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định Luật Lao động. Tiếp tục huy động các nguồn lực hợp lý, hợp pháp để ổn định đời sống cho lực lượng nhân viên làm công tác dinh dưỡng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của họ đối với công việc.
Nhà trường xây dựng tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDMN. Chú trọng bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên về đổi mới công tác quản lý, kỹ năng thực hiện chương trình GDMN với nhiều hình thức phù hợp, coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về thực hiện chương trình GDMN điều chỉnh, tập huấn qua mạng 10 mô đun nâng cao cho CBQL và giáo viên đã hoàn thành bồi dưỡng các mô đun ưu tiên theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non theo Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non.
          Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, đánh giá cán bộ, giáo viên Mầm non theo các Bộ Chuẩn do Bộ GD&ĐT đã ban hành (Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2008 về đánh giá giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp GVMN; Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 về đánh giá Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng và đánh giá Phó hiệu trưởng trường MN theo công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 của Bộ GD&ĐT); việc đánh giá cần tránh hình thức và không chạy theo thành tích.
       * Giải pháp thực hiện.
         Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, đánh giá cán bộ, giáo viên Mầm non theo các Bộ Chuẩn do Bộ GD&ĐT đã ban hành.
 
       * Chỉ tiêu cụ thể:
 
 
- 100% cán bộ giáo viên hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên (đạt từ loại khá trở lên).
- 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn, 17/22 đạt 77,3% đạt trình độ trên chuẩn;
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên có chứng chỉ A tin học trở lên;  100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ A ngoại ngữ trở lên.
- Phấn đấu có 3-4  đ/c đạt CSTĐCS, 80% đ/c đạt LĐTT không có đ/c nào là 0 hoàn thành nhiệm vụ.
 
            8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN
 
- Nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho phụ huynh và cộng đồng về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định mới của ngành về GDMN, những kiến thức về nuôi dạy con theo khoa học. Quan tâm đến việc tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Người khuyết tật, đảm bảo quyền bình đẳng trong giáo dục cho trẻ khuyết tật.
Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực và hiệu quả nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, đáp ứng nhu cầu phổ cập GDMN và phát triển GDMN của địa phương.
          - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, căn cứ vào trình độ năng lực của đội ngũ. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của ngành học, bậc học trường MN Ngư Thủy Bắc xây dựng kế hoạch.
          - Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra nội bộ trường học.
          - Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất qua hàng năm.
          - Xây dựng tốt kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ trên chuẩn đạt 78% trở lên.
          - Xây dựng kế hoạch thực hiện các hội thi có hiệu quả.
          - Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động " Hai không " và cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Tuyên truyền với phụ huynh và các cấp lãnh đạo của địa phương về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.
 
9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và GD trẻ.
Chỉ đạo toàn trường đẩy mạnh UDCNTT, tăng cường đầu tư trang thiết bị và bồi dưỡng giáo viên, duy trì, nâng cao hiệu quả việc sử dụng và kết nối internet trong trường toàn đơn vị.
          BGH nhà trường  tham mưu tốt để tăng trưởng đồ dùng, trang thiết bị hiện đại phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục trẻ  (như máy vi tính xách tay; tivi màn hình rộng 42in hoặc 51in, nâng cấp đường truyền mạng....). Coi trọng ứng dụng CNTT trong điều hành quản lý trường học. Khai thác tối đa hiệu quả sử dụng các phần mềm Nutrikids; phần mềm Kidsmart, bộ đĩa nâng cao năng lực cho giáo viên, phần mềm phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, phần mềm kế toán... Nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
          Trang website của đơn vị  thường xuyên duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của nhà trường, của ngành để tuyên truyền, nhân rộng điển hình, nâng cao chất lượng trang website, tiến đến một văn phòng không giấy tờ.
          * Chỉ tiêu cụ thể:
          100% lớp MG 5 tuổi có máy tính và ti vi để sử dụng, nâng dần các lớp mẫu giáo 4 tuổi, 3 tuổi có máy tính, ti vi.
          Phấn đấu trên 95,0% giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào dạy học; 100% NV dinh dưỡng biết tính khẩu phần dinh dưỡng trên máy tính.
          Phấn đấu  trong năm học nhà trường có trên 100 % số cán bộ, giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục để góp phần đổi mới phương pháp CSGD trẻ.
       + Duy trì tốt trang website của trường có nội dung phong phú, hoạt động có hiệu quả.
+ 100% lớp MG 3 tuổi có máy vi tính và thực hiện sử dụng phần mềm Kidsmart;   có ti vi phục vụ các hoạt động của trẻ; 100% các lớp mẫu giáo 4 tuổi, 2/2 bếp ăn thực hiện phần mềm dinh dưỡng. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có máy tính xách tay.
+ Nhà trường có 2-3 tin bài/tháng,  cá nhân đăng ký chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên có 2 tin bài/tháng được đăng trên website của ngành và của trường, lao động tiên tiến có 1 tin bài/ tháng được đăng trên website của trường.
* Giãi pháp thực hiện.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý dạy và học trong nhà tường, tất cả các lớp có máy vi tinh phải có trách nhiệm bảo quản máy, sử dụng cẩn thận
- Nhà trường làm tốt  website của trường và đây là 1 trong những tiêu chí thi đua của nhà trường.
         10.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT, các Bộ, ngành liên quan, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở, trong đó tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014; Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Kế hoạch 436/KH-UBND ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về phổ cập GDMNTNT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Quyết định số 4664/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND huyện Lệ Thuỷ về ban hành Kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch 107/KH-HU, ngày 31/12/2014 triển khai chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương (khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo....”
Thực hiện tốt văn bản hợp nhất Số: 05/VBHN-BGDĐT, ngày 13 tháng  02  năm 2014 về Điều lệ trường MN, Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT, ngày 14/5/2015 về sửa đổi bổ sung một số Điều của điều lệ trường MN Ban hành kèm theo QĐ số 14/2008/TT-BGD ĐT, ngày 7/4/2008 của BTBGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung  tại Thông tư 44/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGD ĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GD ĐT; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan  hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tiếp tục đẩy mạnh, cải tiến, đổi mới công tác kiểm tra theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Kết hợp KT chuyên đề với kiểm tra trường học; tích hợp nhiều nội dung KT trong một lần kiểm tra nhằm tăng hiệu lực, thúc đẩy và nâng cao tác dụng công tácKT. Tăng cường các biện pháp quản lý, công tác kiểm tra của nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản...
 Bám sát Công văn số 994/GD&ĐT ngày 03/11/2014 của Phòng GD&ĐT để làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, chú trọng công tác kiểm tra chuyên môn. Đánh giá đảm bảo khách quan, đúng thực chất, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục, lập hồ sơ chính xác, đúng quy chế.
 Tăng cường quản lý tài chính, tất cả các khoản thu, chi trong nhà trường phải được công khai theo
Tiếp tục thực hiện tốt hệ thống thông tin điện tử trong quản lý. Thực hiện nghiêm túc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục (đảm bảo chế độ thông tin hai chiều, báo cáo định kỳ chính xác, kịp thời, đúng quy định về nội dung, hình thức và thời hạn báo cáo).
*Công tác thanh tra, kiểm tra:
         - Có kế hoạch KT để ngăn chặn giáo viên đối phó việc hoạt động dạy và học.
         - Chú trọng công tác KT nội bộ trường học. 100% GV được thanh, kiểm tra.
         - Phấn đấu kiờ̉m tra toàn diện 70 % GV.
         - 100% GV kiểm tra từng mặt và các hoạt động.
        -  Thiết lập bộ hồ sơ của nhà trường, quản lý giáo viên theo điều lệ trường MN và theo chuẩn Quốc gia. Chỉ đạo xây dựng hồ sơ  cho toàn thể GV.
       - Sắp xếp, bố trí phòng làm việc phù hợp, đẹp, có khoa học có đầy đủ bảng biểu thông tin chính xác.
      - Thực hiện phân công phần hành trong nội bộ nhà trường rõ ràng.
     * Giãi pháp thực hiện;
      Xây dựng KH kiểm tra cụ thể coi đây là một việc làm thường xuyên của trường.
          - Kiểm tra việc thực hiện chương trình, lịch sinh hoạt.
          - Kiểm tra  xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn.
          - Kiểm tra đồ dùng, đồ chơi của các lớp.
          - Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động của giáo viên.
          - Kiểm tra thực hiện các hoạt động.
          - 100% giáo viên đều được thanh, kiểm tra.
          - Kiểm tra công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
          - Kiểm tra các phần hành.
- Hình thức kiểm tra có báo trước và kiểm tra đột xuất.
11. Tổ chức tốt các hội thi:
-  Hội thi cấp trường:
+ Hội thi “ Ngày hội của bé” ( tháng 12/2016 ).
+ Hội thi "GV dạy giõi”  ( tháng 01/2017).
            + Hội thi "Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả"cấp trường (tháng 01/2017).
            - Hội thi cấp huyện:
+ Hội thi "Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả"cấp trường (tháng 02/2017).
+ Hội thi "GV dạy gioỏi”  ( tháng 01/2017).
          + Hội thi "Ngày hội của bé”   ( dự kiến tháng 02/2017).
            - Hội thi cấp tỉnh:
  + Hội thi "GV dạy giỏi”  ( tháng 03/2017).
        * Giải pháp thực hiện:
         Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, bồi dưỡng cho giáo viên, các cháu, phụ huynh để triển khai các nội dung của các hội thi đảm bảo đúng yêu cầu.
        Phấn đấu tổng sáp hội thi đứng trước thứ 15
            12. Công tác thi đua, khen thưởng:
           Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tích cực đăng ký danh hiệu TTLĐTT,  về cá nhân phấn đấu đạt danh hiệu LĐTT trên 80%. Không có cá nhân nào không HTNV.
              - Thực hiện tốt các hội thi cấp trường, cấp huyện.
              - Giáo viên đăng ký thi đua từ đầu năm học;
           * Chỉ tiêu phấn đấu:
              - Tập thể lao động TTLĐTT
                   + Phấn đấu có 2-3 lớp đạt TT cấp trường;
              - Cá nhân: 3 - 4 đ/c đạt CSTĐ cấp cơ sở:
              -  80%  đạt LĐTT.                            
              - Chi bộ trong sạch vững mạnh tiờu biểu.
    - Chi đoàn đạt loại tốt
     - Giữ vững cơ quan văn hóa
    - Phấn đấu XD trường học thân thiện, học sinh tích cực đạt loại xuất sắc.
      * Giải pháp thực hiện:
         Phát động phong trào thi đua trong đội ngũ, chú trọng việc xây dựng các tiêu chí thi đua  phù hợp với các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế của nhà trường; quan tâm, hướng dẫn viết sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm phổ biến áp dụng trong nhà trường và trên diện rộng khác. Hội đồng khoa học nhà trường xét duyệt nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất cải tiến kỷ thuật; đánh giá công tác thi đua phải phát huy tinh thần dân chủ, công khai, đảm bảo đúng thực chất, đúng quy trình, quy định tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ.
- Nắm vững nội dung các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp để tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua trong nhà trường.
PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT
1.  Đối với lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa ph­ương:
- Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa đối với trư­ờng MN để triển khai thực hiện tốt đề án phát triển giáo dục MN giai đoạn 2006 - 2015 theo tinh thần của QĐ 149/2006/QĐ - TTG , QĐ 161 của Thủ t­ướng chính phủ..
- Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm chỉ đạo nhập cụm Trung Thành với Tân Hòa để phấn đấu XD trường đạt chuẩn QG theo tinh thần chỉ đạo của UBND Huyện và PGD Lệ Thủy vào thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
2.  Đối với Phòng GD-ĐT Lệ Thủy:
- Tham m­ưu với UBND huyện hỗ trợ kinh phí để XD trường đạt chuẩn Quốc gia.
3. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh:
     -  BCH hội phụ huynh các lớp cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm các lớp để thực hiện tốt chương trình CSGD trẻ, giám sát việc thực hiện thời gian biểu, quy chế CM của giáo viên, phát huy hiệu lực hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà tr­ường.
      - Cùng với GV chăm sóc cây cảnh cho nhà trư­ờng. S­ưu tầm các nguyên vật liệu sẵn có ở địa ph­ương để giáo viên làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ và sáng tác các bài thơ, làn điệu dân ca phù hợp với địa phương để  cung cấp thêm kiến thức cho trẻ trong phong trào "xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"
Trên đây là những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường mầm non Ngư Thủy Bắc. Tuy có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn. Tôi tin chắc rằng sự quan tâm chỉ đạo của phòng GD, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương, sự phối kết hợp của Ban đại diện CMHS, sự chung tay nổ lực của BGH nhà trường, sự chung lưng đấu cật của GV, NV trong toµn tr­êng. Trường MN Ngư Thủy Bắc sẽ vượt qua mọi khó khăn để  hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017 một cách  xuất sắc.
 Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ trên, BGH nhà trường yêu cầu tất cả GV nghiên cứu, cụ thể hoá cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương và của lớp mình để thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học.
 
HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Liên

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc