Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 472
  • Tháng hiện tại: 12391
  • Tổng lượt truy cập: 560378

 

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định về đạo đức nhà giáo và Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2014-2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Thực hiện Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và  sáng tạo"
 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định về đạo đức nhà giáo và Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2014-2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Thực hiện Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Thực hiện kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN ngày 05/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam về kế hoạch liên tịch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô  giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành giáo dục.
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo.
Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" Trường  MN Ngư Thủy Bắc  xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích:
Làm cho đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa của cuộc vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Tạo được phong trào rèn luyện trong toàn trường theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức nhà giáo.
Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, trong việc giữ gìn uy tín để phát triển bền vững nhà trường.
Nâng cao vai trò, uy tín của mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức nhà trường trong hoạt động giáo dục và giảng dạy.
Xây dựng những tấm gương sinh động về đạo đức, về tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức trong nhà trường.
1.2. Yêu cầu:
Tổ chức quán triệt tuyên truyền rộng rãi và tổ chức thực hiện thật hiệu quả nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
2. Nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
            Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn trường thực hiện tốt các  phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và tính sáng tạo của mỗi nhà giáo và cán bộ theo các nội dung sau:
2.1 Về đạo đức nhà giáo:                                                              
            Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.
            Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh.
            Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp.
2.2 Về tự học của nhà giáo:
Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và tin học để phục vụ công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp, các tiêu chí đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.
Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng giáo dục và nghệ thuật sư phạm.
Việc tự học của nhà giáo và và cán bộ quản lý nhà trường, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa là để nêu gương cho học sinh noi theo.
2.3 Về tính sáng tạo của nhà giáo:
Sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp vào quá trình giảng dạy.
Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và học sinh.
Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những học sinh học yếu kém.
Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.
 3. Kế hoạch thực hiện.
          Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được tổ chức gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:
* Tháng 9,10,11/2015:
Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của  Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trường MN Ngư Thủy Bắc.
Tổ chức triển khai kí cam kết thực hiện cuộc vận động, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thực hiện 1 đổi mới trong dạy học hoặc quản lý giáo dục và viết một bản cam kết.
Tiếp tục triển khai học tập các nội dung về “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các nội dung về quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, và phong trào thi  đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Phát động đợt thi đua chào mừng năm học mới, 70 năm CM tháng tám và Quốc khánh 2/9, 44 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nội dung thi đua tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy học; tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác và quan tâm đến học sinh.
Triển khai làm và treo băng rôn khẩu hiệu tại trường học.
* Tháng 12/ 2015.
Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung cuộc vận động.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giảng dạy trên tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.
Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân và ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Gắn nội dung đợt thi đua với 3 nội dung của cuộc vận động.
* Tháng 1, 2 /2016
Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp.
* Tháng 3, 4/2016.
Tiếp tục triển khai học tập các văn bản và kiểm tra việc thực hiện của CB-GV  .
Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05.
* Tháng 5/2016.
Phát động đợt thi đua chào mừng Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 – 19/05/2016.
Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trong năm học 2015-2016 và rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học 2016-2017.
4. Biện pháp thực hiện
 Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thi đua trong các hoạt động của nhà trường, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, giáo viên tự giác hưởng ứng phong trào, nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý.
Gắn công tác thi đua của các tổ, khối chuyên môn với cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, phục vụ, coi thi, kiểm tra, và chấm, chữa, trả bài.
Các tổ chuyên môn trong toàn Trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua.
Coi việc thực hiện cuộc vận động là một trong  những tiêu chí thi đua để đánh giá các danh hiệu thi đua cuối mỗi năm học.
Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện  kế hoạch, kiểm điểm và đánh giá theo học kỳ và năm học.
Ban chấp hành công đoàn chủ động và là lực lượng quan trọng phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện.
Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" của trường MN Ngư Thủy Bắc .
Tác giả bài viết: Trưởng ban: Nguyễn Thị Xanh
Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc