Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 515
  • Tháng hiện tại: 537
  • Tổng lượt truy cập: 561612

 

Kế hoạch thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-GD&ĐT ngày 13/02/2015 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015. Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015
 
Thực hiện Kế hoạch  số 131/KH-GD&ĐT ngày 13/02/2015 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015. Trường Mầm non Ngư Thủy Bắc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện về nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông đối với trẻ em khi không được đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em không đúng quy chuẩn;
- Tuyên truyền rộng rãi để phụ huynh có con em thuộc diện trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện hiểu rõ lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm từ đó tự giác và nhiệt tình hưởng ứng;
- Phấn đấu nâng tỉ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là 100%.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức hoạt động tuyên truyền
a. Nội dung tuyên truyền
- Các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đảm bảo an toàn cho trẻ em.
- Cách sử dụng mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
- Cảnh bảo tác hại và hậu quả của việc không đội mũ bảo hiểm hay sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chất lượng khi tham gia giao thông.
b. Hình thức tuyên truyền
- Tập trung đẩy mạnh hoạt động giáo dục, tuyên truyền nhắc nhở tạo ý thức cho học sinh, tác động đến cha mẹ về ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông.
- Nhắc nhở, khuyến cáo các trường hợp đội mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm không đạt chất lượng khi đi mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện đồng thời tuyên truyền, vận động sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
- Tuyên truyền giáo dục cho học sinh thông qua các giờ dạy trên lớp, các hội thi.
- Tài liệu giáo dục trong nhà trường: Tham khảo tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh khi đi mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Trường MN Ngư Thủy Bắc sẽ nhận tài liệu tại Phòng GD&ĐT).
c. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Thông điệp chung: “ Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy”.
- Trong gia đình: “ Đội mũ cho con trọn tình cha mẹ”.
- Trong nhà trường: “Nhớ lời cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện”.
2. Công tác kiểm tra, kiểm soát
Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tập trung khu vực xung quanh các trường học.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nhiệm vụ của Trường MN Ngư Thủy Bắc
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các điểm trường triển khai thực hiện hoạt động, tuyền truyền, giáo dục pháp luật về Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.
- Tổ chức, chỉ đạo, đánh giá theo dõi đề nghị khen thưởng các điểm trường thực hiện tốt vào cuối năm.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục cho học sinh.
- Chỉ đạo các điểm trường kết hợp với phụ huynh đầu học kỳ II năm học 2014-2015 triển khai nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh khi đi mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Chỉ đạo các điểm trường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định kết hợp với công tác truyền thông tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tự giác chấp hành, đảm bảo đến ngày 10/4/2015 học sinh tuyệt đối chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm.
- Chỉ đạo các điểm trường phối hợp tốt với Ban An toàn thông địa phương.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nhiệm các trường hợp vi phạm.
2. Nhiệm vụ của các điểm trường.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.
- Kết hợp với phụ huynh đầu học kỳ II năm học 2014-2015 tuyên truyền nội dung tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh khi đi mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định kết hợp với công tác truyền thông tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tự giác chấp hành, đảm bảo đến ngày 10/4/2015 học sinh tuyệt đối chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm.
- Phối hợp với Ban An toàn giao thông địa phương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện
- Đơn vị trường MN Ngư Thủy Bắc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch từ ngày 14 tháng 02 năm 2015 đến hết tháng 12 năm 2015.
2. Báo cáo kết quả thực hiện.
- Hàng tháng Trường MN Ngư Thủy Bắc báo cáo công tác thực hiện Kế hoạch lồng vào báo cáo định kỳ hàng tháng.
Trên đây là Kế hoạch về Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT
- Đăng website;
- Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Xanh
 
Tác giả bài viết: MN Ngư Thuỷ Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết