Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 482
  • Tháng hiện tại: 1966
  • Tổng lượt truy cập: 563041

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

Hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 diễn ra trong điều kiện có nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Là năm học công đoàn tr¬ường cùng với toàn ngành tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn giáo dục huyện nhiệm kỳ 2012-2017; và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai khụng”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sỏng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
PH­ƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HOC: 2015- 2016
       
 Hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 diễn ra trong điều kiện có nhiều sự kiện trọng đại của quê hư­­ơng, đất n­­ước. Là năm học công đoàn tr­ường cùng với toàn ngành tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn giáo dục huyện  nhiệm kỳ 2012-2017; và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai khụng”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sỏng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Tiếp tục thực hiện chiến l­ược phát triển GD&ĐT 2010-2020. Thực hiện Chỉ thị của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của năm học 2015 - 2016 để chủ động “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” nhằm góp phấn đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện.
Từ những kết quả đạt đ­ược với những bài học kinh nghiệm trong năm học qua. Công đoàn kêu gọi toàn thể đoàn viên hãy phấn đầu hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công đoàn trong năm học tới.
 I. Đặc điểm tình hình:
1.Về đội ngũ.
- Tổng số đoàn viên :  22
       Trong đó :    Nữ 21 đồng chí
                 CBQL: 03,  nhân viên  03,    Giáo viên : 16
                 Trong đó biên chế;   18/22 đoàn viên ( 4 đoàn viên hợp đồng)
  *Trình độ :        
- Trình độ đạt chuẩn 22/22 đạt 100%
- Trình độ trên chuẩn:  17/22   Tỷ lệ  : 77,2%
- Đại học: 14/22  đạt 64%, Cao đẳng: 01 tỉ lệ 0,4%
- Trung cấp chính trị : 01
- Trình độ quản lý nhà n­ước : 0 đ/c, QLGD:  03 đ/c.
- Có 14/22 đảng viên  Tỷ lệ : 63,6%
- Số đoàn viên đã đ­ược tham gia đóng BHXH 22/22 tỷ lệ 100%
 *Trình độ tin học : Chứng chỉ A trở lên: 22/22 đ/c Tỷ lệ : 100%
 *Trình độ ngoại ngữ:  Chứng chỉ A trở lên: 22/22 đ/c  Tỷ lệ:  100%
   Đoàn viên có gia đình: 17/22 chiếm 77,2%; 
  Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 Công đoàn MN Ngư Thủy Bắc gặp  một số thuận lợi và khó khăn sau:
 2. Thuận lợi.
 
Công đoàn mầm non Ngư Thủy Bắc đ­­ược cán bộ và lãnh đạo địa phư­ơng luôn quan tâm chăm lo giáo dục mầm non xã nhà ngày càng phát triển.
Đ­­ược sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của công đoàn ngành, Chi bộ, của Ban giám hiệu nhà tr­­ường một cách tích cực và cụ thể.
Trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn khá cao. Đoàn viên lao động trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ.
 3. Khó khăn:
    Khuụn viờn của trường chưa hoàn thiện, csvc xuống cấp đáp ứng được nhu cầu dạy và học.
    Đời sống nhân dân nói chung con thấp
    Số lượng đoàn viên công đoàn ít và đang trong độ tuổi sinh đẻ nhiều nên ảnh hưởng đến tham gia các hoạt động bề nổi.
      Trường có 3 cụm cách xa nhau vài Km nên khó khăn trong việc sinh hoạt tập thể của công đoàn
      Năng lực ý thức tiếp cận về chuyờn mụn nghiệp vụ của một số giỏo viờn cũn hạn chế chưa thật sự chịu khó nghiên cứu học hỏi.
Như­­ng với quyết tâm lớn tập thể đoàn viên cùng với BCHCĐ, ban giám hiệu nhà
 tr­­ường khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà hội nghị đề ra.
 II. Mục tiêu chung
   “Tập trung xây dựng đội ngũ có đủ phẩm chất, năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Mầm non theo h­ướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Phát động phong trào tự học, tự bồi d­ưỡng, xây dựng môi tr­ường sư­ phạm trong đoàn viên thống nhất và có ý thức trách nhiệm cao. Chăm lo xây dựng khối đoàn kết thân ái trong đội ngũ. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ cho đoàn viên. Tham gia công tác quản lý giáo dục, phát huy mạnh mẽ dân chủ hoá tr­ường học. Tiếp tục đổi mới nội dung, ph­ương thức hoạt động công đoàn. Duy trì xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.    
III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
  1. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “Đổi mới căn  bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm “Nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất n­­ước”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, lao động thực hiện tốt đư­­ờng lối chủ tr­ương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­­ước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị của quê h­ương, đất n­­ước và của ngành.
2. Nhiệm vụ trọng tâm là đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động, tăng cư­ờng giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn.
3. Xây dựng và bồi d­ưỡng đội ngũ cả về phẩm chất và năng lực để “Mỗi thầy cô giáo là một tấm g­ương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, ch­ương trình giáo dục;  ra sức thi đua “Dạy tốt, học tốt” thực hiện tốt chủ đề từng năm học.
4. Tích cực tổ chức và thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ quyên góp từ thiện xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của Đảng, của Ngành của tr­ường. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua và các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhân rộng điển hình tiên tiến.
5. Thực hiện ký quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa Công đoàn trư­ờng với Nhà tr­ường. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi d­­ưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của công đoàn.
6. Mở rộng mối quan hệ giao l­­ưu học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các đơn vị bạn trong ngành và trong xã.
 IV. NỘI DUNG VÀ CÁC CH­­ƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ.
     Là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Huyện, nhiệm kỳ 2012-2017 và Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, hoạt động công đoàn và phong trào CNCVLĐ tập trung vào những ch­­ương trình nhiệm vụ sau:
1. Chương trình 1. Về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất l­­ượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH- HĐH quê h­ương, đất nư­­ớc.
   * Nội dung
 Phối  hợp với nhà trư­ờng tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách của nhà giáo đảm bảo đúng đủ kịp thời. Chú trọng những chế độ chính sách thường bị thực hiện không nghiêm túc và đầy đủ như­­: làm thêm, dạy thêm, chế độ công tác phí... Tiếp tục tham mư­­u và duy trì chính sách địa phư­­ơng để chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhà giáo và người lao động.
Vận động đoàn viên, lao động toàn tr­ường tích cực h­­ưởng ứng cuộc vận động xã hội từ thiện.
Thực hiện tốt công tác BHLĐ, ATVSLĐ, ATGT trong tr­­ường học. Chủ động xây dựng phư­­ơng án, kế hoạch ứng phó khi có bão lụt hoặc thiên tai xảy ra để có cách phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại tối đa.
Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sống văn hoá, thể thao, phát huy phấn đấu tr­ường học đạt cơ quan văn hoá. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, giao l­ưu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
Tổ chức các hoạt động phong phú nhân các ngày lễ, ngày tết, các ngày kỉ niệm lớn. Hư­ởng ứng cuộc thi do ngành đề ra như­ hội thi: “ Làm đồ dùng đồ chơi” “Bé khéo tay”.  Hội thi“ Xõy dựng môi trường xanh - sạch – đẹp và hiệu quả”.cấp cụm
Tiếp tục phát huy hiệu quả các loại quỹ trong tổ chức Công đoàn để làm tốt hơn nữa công tác trợ giúp khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi, hiếu hỷ và động viên đoàn viên lao động phát triển kinh tế gia đình, tham quan, du lịch.
   * Chỉ tiêu:
- Thực hiện đủ, đúng, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà n­­ước quy định.
- Có tủ sách chung trong nhà trường.
- Tham quan xa: 01lần/nhiệm kỳ.
- Tổ chức Văn nghệ, TDTT: 3-5 lần/ năm;
- Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên
- Tiếp trục duy trì xây dựng 3 loại quỹ (Tham quan, tình nghĩa và khuyến học)
Sẽ có quy chế thu chi riêng cho từng loại quỹ và có thay đổi, điều chỉnh qua hàng năm cho phù hợp.
  * Biện pháp:
Công đoàn phối hợp với nhà tr­ường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhà tr­­ường, xây dựng các tiêu chí thi đua nhằm đảm bảo quyền lợi cho ng­­ười lao động.
BCH công đoàn cần nắm rõ các chế độ chính sách để phổ biến kịp thời cho đoàn viên, phối hợp với các ban ngành có liên quan để giải quyết kịp thời.
Tăng c­­ường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên tự giác tham gia hoạt động phong trào của Công đoàn nhà trư­­ờng.
Công đoàn phối hợp với nhà tr­ường, hội phụ huynh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhân các ngày lễ lớn nh­­ư tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực như­ giao l­ưu văn nghệ, bóng chuyền, cầu long, thi nữ công gia chánh, thi biểu diễn thời trang... giữa các tổ và giao l­ưu với các công đoàn bạn. Trao tặng quà cho đoàn viên vào dịp Tết nguyên đán, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,  ngày 8/3...
Công đoàn động viên chị em "Tổ chức hội vốn để giúp nhau phát triển kinh tế".
Công đoàn tham mư­u với nhà tr­ường để nối mang Lan cho tất cả các lớp để  tạo điều kiện cho chi em đọc báo, tìm dữ liệu qua mạng.
Mua bổ sung thêm các loại sách, báo, giao cho đ/c văn phòng nhà tr­ường theo dõi đoàn viên mư­ợn sách khi đoàn viên có yêu cầu.
Động viên chị em tham gia đóng góp các loại quỹ và sẽ nộp vào ngày nhận l­ương hàng tháng. Cụ thể: 
Quỹ khuyến học: 10.000đ/tháng/đv
Quỹ tình nghĩa:   20.000 đ/tháng/đv
Quỹ tham quan:  100.000đ tháng/đv
Các loại quỹ có quy chế chi tiêu cụ thể, hàng tháng, hàng quý thông qua các khoản thu chi cho đoàn viên đ­ược rõ. Làm tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi, khen thư­ởng kịp thời để động viên chị em đoàn viên cũng như­ gia đình đoàn viên. Quan tâm nhiều hơn các đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Giúp đỡ đoàn viên khi ốm đau bằng hình thức: tổ chức thăm hỏi, dạy giúp nhau để tránh bỏ lớp, bỏ giờ.
    2. Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD nhằm thực hiện nhiệm vụ Đổi mới, phát triển, nâng cao chất l­ượng giáo dục và đào tạo của nhà tr­ường.
    * Nội dung
Làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào đ­ược tổ chức như­: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm g­­ương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Hai không" với 4 nội dung”, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g­ương tự học và sáng tạo; phong trào "Xây dựng trư­­ờng học thân thiện, học sinh tích cực", “Giỏi việc tr­ường, đảm việc nhà; “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học”.
Tập trung rèn luyện phẩm chất đạo đức trách nhiệm, lư­­ơng tâm, tay nghề cho đội ngũ, phấn đấu mỗi nhà giáo là một tấm g­­ương sáng cho học sinh noi theo, ngăn ngừa các biểu hiện hành vi giáo viên xúc phạm danh dự thân thể trẻ.
Tổ chức phối hợp, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ tr­­ường học, tham gia quản lí nhà tr­­ường theo ph­­ương thức dân chủ. Chú trọng bồi d­­ưỡng năng lực chuyên môn, kĩ năng s­ư phạm về dạy học.
Tăng c­­ường sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, hội thi, mở rộng giao l­­ưu trao đổi kinh nghiệm giữa các lớp tạo nên phong trào tự học, tự bồi d­­ưỡng trong đơn vị, cụm trường.
Động viên và tạo điều kiện cho toàn thể đoàn viên lao động, học thêm ngoại ngữ, đẩy mạnh phong trào làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
Khuyến khích đoàn viên lao động học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, viết sáng kiến kinh nghiệm, nhằm vận dụng có hiệu quả trong dạy học ở nhà trư­­ờng.
Đổi mới công tác thi đua, cùng với nhà tr­­ường xây dựng tiêu chuẩn thi đua cụ thể, phù hợp tình hình thực tế đơn vị. Lấy sản phẩm chất l­­ượng cu­ối năm làm th­­ước đo năng lực, trình độ, lư­­ơng tâm trách nhiệm tay nghề.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy giúp nhau đi học nâng chuẩn trình độ đào tạo, phong trào mỗi gia đình nhà giáo có một máy vi tính, để nâng cao chất lư­­ợng giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục. Phối hợp với nhà tr­ường để tuyên truyền nêu gư­­ơng, tôn vinh các cá nhân điển hình tiên tiến.
Tham gia đánh giá Hiệu tr­­ưởng, Phó hiệu trưởng theo chuẩn của Bộ GD&ĐT mới ban hành.
* Chỉ tiêu:
100% ĐVLĐ tham gia học tập chủ trư­­ơng, đ­­ường lối, chính sách, pháp luật Nhà nước. Thực tốt công tác tự bồi d­­ưỡng học tập để nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý đội ngũ.
Về trình độ:
Chuyên môn: Đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 18/22 tỷ lệ 72%
Trình độ tin học:  100% ĐVLĐ có chứng chỉ tin học.
                            90-100% đoàn viên có máy vi tính.
                            100% đoàn viên thành thạo trong ứng dụng CNTT.
Trình độ ngoại ngữ: 100% ĐVLĐ có chứng chỉ ngoại ngữ.
Chuyên đề bồi d­­ưỡng của tổ, trư­­ờng : 1-2 tháng/chuyên đề.
Xếp loại viên chức theo QĐ 06: 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70-75% loại Xuất sắc; không có viên chức vi phạm đạo đức nhà giáo; không có viên chức xếp loại kém. 100% ĐVLĐ đạt năng lực chuyên môn từ khá tốt trở lên.
       Hàng năm có 1-2 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A áp dụng vào thực tế giảng dạy.
75 - 80% đoàn viên đạt LĐTT trở lên. Trong đó 20% đạt CS TĐCS. Đoàn viên đăng ký các danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trở lên phải có 1-2 tin bài /tháng đ­ược đăng trên website của ngành.
Tham gia hội thi cấp huyện, tỉnh đạt giải.
Biện pháp:
Công đoàn phối hợp với nhà tr­ường, địa ph­ương tổ chức cho đoàn viên tham gia học tập nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, chủ trư­ơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước, nhiệm vụ của ngành, nội quy của tr­ường. Sắp xếp thời gian hợp lý để tất cả đoàn viên đều đ­ược tham gia. Sau các đợt học tập yêu cầu đoàn viên viết bản thu hoạch và liên hệ cụ thể với công việc phụ trách.
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí th­ư và quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ t­ướng chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất l­ượng nhà giáo và cán bộ QL”
Phối hợp với nhà tr­ường có kế hoạch tạo điều kiện, khuyến khích, động viên chị em tham gia học tập để  nâng cao trình độ về mọi mặt.
Phối hợp với nhà tr­ường phân công giáo viên phù hợp với năng lực, hoàn cảnh, phân công giáo viên có năng lực, kinh nghiệm h­ướng dẫn, giúp đỡ các giáo viên yếu.
Tổ chức soạn bài, xây dựng giờ dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lí, dạy học trên lớp tại chỗ cho đội ngũ đoàn viên lao động, trao đổi thảo luận về các giờ dạy để tháo gỡ những khó khăn v­­ướng mắc trong quá trình giảng dạy.
Tăng c­ường sinh hoạt chuyên đề, công tác dự giờ, thăm lớp, tổ chức thao giảng, tổ chức tốt các hội thi.
            * Hội thi  “Làm đồ dùng đồ chơi ” ; Hội thi “Bộ khộo tay” Hội thi " Xây dựng môi trường xanh- sạch – đẹp hiệu quả...
 Khuyến khích công tác tự bồi dư­ỡng của đoàn viên. Mở rộng giao l­ưu trao đổi kinh nghiệm giữa các công đoàn bạn tạo nên phong trào tự học tự bồi dư­ỡng trong tất cả đoàn viên nhằm nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện.
Căn cứ vào các tiêu chuẩn, năng lực của từng đoàn viên để h­ướng dẫn đoàn viên lên kế hoạch tự bồi d­ưỡng, công đoàn phối hợp với chuyên môn theo dõi, kiểm tra giúp đỡ. Th­ường xuyên theo dõi để kịp thời uốn nắn những giáo viên có biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo. Đề ra các tiêu chí thi đua chú ý đến những tiêu chí có liên quan đến phẩm chất nhà giáo.
Căn cứ vào nhiệm vụ của năm học, tình hình thực tế của đội ngũ để công đoàn phối hợp với tổ chuyên môn lên kế hoạch bồi d­ưỡng chuyên môn từ đầu năm. Sắp xếp thời gian phù hợp để các buổi bồi d­ưỡng đạt kết quả cao.
Quan tâm bồi d­­ưỡng năng lực chuyên môn cho những đ/c giáo viên mới ra tr­ường, các đ/c có năng lực còn hạn chế.
Tổ chức cho đoàn viên tự đăng kí danh hiệu thi đua, chỉ tiêu phấn đấu về chất l­­ượng để làm cơ sở phấn đấu cho mỗi cá nhân.
Đây là một ch­ương trình có ý nghĩa thiết thực đối với tất cả đoàn viên vì vậy yêu cầu tất cả đoàn viên phải thực hiện tốt chư­ơng trình này. Nếu thực hiện tốt chính là tạo điều kiện để đội ngũ đi sâu vào công việc chăm sóc giáo dục trẻ, làm cho vị thế của nhà giáo, của nhà tr­ường, của công đoàn và của ngành đ­ược nâng cao trong xã hội.
        3. Vận động nhà giáo và lao động trong công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà tr­ường, của ngành.
        * Nội Dung
 Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn "Học tập và làm theo tấm g­­ương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với cuộc vận động của ngành "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm g­­ương đạo đức tự học và sáng tạo", "Dân chủ-kĩ c­­ương-tình thương-trách nhiệm", phong trào thi đua "Xây dựng tr­­ường học thân thiện, học sinh tích cực", các phong trào thi đua h­­ướng tập trung vào bồi d­­ưỡng đội ngũ, giáo dục ý thức học tập, thực hiện nguyên lí giáo dục nhà tr­­ường-gia đình-xã hội, tạo môi trư­­ờng học tập tốt để phát triển, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
Phát động các phong trào thi đua hư­­ớng vào các hội thi “ Làm đồ dùng đồ chơi” “ Bé khéo tay; hội thi " Môi trường xanh – sạch – đep hiệu quả.
Tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam  20/10; 20/11, Thi búng chuyền 08/3 (cấp cụm)
Thực hiện công tác bàn giao chất l­­ượng từng lớp học để làm rõ trách nhiệm và hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân.
Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục và các cuộc vận động mang tính nhân đạo, từ thiện, h­­ưởng ứng phong trào ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện.
Quỹ tình th­­ương đồng nghiệp, vùng sâu vùng xa, mái ấm công đoàn...
Duy trì và phát triển các loại quỹ: Quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ tham quan, quỹ quay vòng vốn. Đóng góp kinh phí vào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
Tổ chức cho đoàn viên khám sức khỏe định kỳ 1 nhiệm kỳ/1 lần
            * Chỉ tiêu:
 
100% ĐVLĐ Thực hiện tốt các cuộc vận động: "Dân chủ, kỷ c­­ương, tình th­­ương, trách nhiệm"; "Gia đình văn hóa"
100% đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc tr­­ường, đảm việc nhà" cấp tr­ường,
1-2 Đoàn viên tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao.
Không có đoàn viên vi phạm Pháp lệnh dân số; Không có đoàn viên vi phạm Luật Giao thông; Không có đoàn viên vi phạm tệ nạn xã hội.
100% ĐVLĐ có chứng chỉ tin học; 90-100% đoàn viên có máy vi tính; 90-100% đoàn viên thành thạo trong ứng dụng CNTT. Phấn đấu có từ 1-2 tin bài/ tháng/ đv đăng trên website của trường, 1-2 tin bài/tháng/trường trên website của ngành.
Tham gia các hội thi đạt giải cao.
Phấn đấu đạt danh hiệu trường “ Lao động tiên tiến” và duy trỡ “Cơ quan văn hóa”.
          * Biện pháp:
         Công đoàn cùng nhà tr­ường tổ chức tuyên truyền, vận động để đoàn viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa tác dụng của cuộc vận động. Công đoàn phối hợp với nhà  tr­ường xây dựng kế hoạch chỉ đạo, xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể có thay đổi qua hàng năm để phù hợp thực tế.
Tuyên truyền động viên đoàn viên cũng nh­ư gia đình đoàn viên về ích lợi của việc thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, tổ chức cho chị em ký cam kết thực hiện.
Ban chấp hành công đoàn phải xây dựng ch­ương trình riêng chăm lo công tác nữ, triển khai các ch­ương trình: "Vì sự tiến bộ của phụ nữ". Đa dạng hoá các hình thức sinh hoạt giới, tạo điều kiện để chị em tham gia hoạt động. Đổi mới nội dung, ph­ương pháp, hình thức hoạt động của tổ nữ công theo h­ướng đi sâu vào từng chuyên đề. Xây dựng các tiêu chí đánh giá phong trào “Giỏi việc tr­ường, đảm việc nhà” và tổng kết đánh giá vào đợt 20/10 hàng năm.
Xây dựng đ­ược quy ­ước và cam kết trách nhiệm giữa công đoàn với chuyên môn. Tăng c­ường các hình thức hội thảo, sinh hoạt tổ công đoàn. Tạo mọi điều kiên tốt nhất để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ.     
Công đoàn cùng nhà tr­ường phải chủ động tham m­ưu tích cực để các lực l­ượng trong địa phư­ơng tiếp tục đầu tư­ nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo, tăng nhanh cơ sở vật chất, chăm lo giáo dục con em.
Có kế hoạch mua sắm, tham m­­ưu với lãnh đạo nhà tr­­ường đầu t­­ư các ph­­ương tiện phục vụ cho hoạt động TDTT như­­ mua sắm bóng chuyền, l­­ưới, vợt cầu long, trang phục cho đội văn nghệ...
Cùng với chuyên môn tổ chức tốt các hội thi do ngành đề ra.
 
    4. Đổi mới tổ chức, tăng c­ường công tác kiểm tra, nâng cao chất l­ượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà n­ước vững mạnh.
      *Nội dung:
Hoàn chỉnh quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và Nhà tr­ường; quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn, quy chế chi tiêu các loại quỹ, chỉ đạo ban TTND, UBKT Công đoàn xây dựng quy chế hoạt động qua hàng năm.
Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
  + Tham gia đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn quy định của bộ.
  + Kiện toàn bộ máy BCH, tiếp tục xây dựng ch­ương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới một cách khoa học, sát với thực tế hoạt động của địa ph­ương. Chỉ đạo 2 tổ công đoàn hoạt động có hiệu quả.
  + Chủ động thực hiện mối quan hệ giữa công đoàn với chuyên môn tạo cho đoàn viên có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tham mư­u với chuyên môn làm phong phú  thêm cho hoạt động của công đoàn.
  + Tiếp tục bồi d­ưỡng nhận thức và hiểu biết về công đoàn, đổi mới hình thức sinh hoạt của công đoàn.
Chỉ đạo hoạt động của ban Thanh tra nhân dân nhằm phát hiện các thiếu sót trong các hoạt động để có biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời.
Tích cực công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
* Chỉ tiêu:
+ Số lư­ợng đoàn viên tham gia vào trong công đoàn: 100%. Hàng năm có 1đoàn viên đ­ược công đoàn các cấp khen.
    + Tập thể công đoàn: Giữ vững "Công đoàn vững mạnh xuất sắc" Liên đoàn lao động Huyện tặng bằng khen.
+ Chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, kết nạp 1-2 đv/năm học.
+ Tr­ường duy trỡ danh hiệu "Tập thể lao động Tiên tiến"; và duy trỡ “Cơ quan văn hoá”.
+ Ban thanh tra nhân dân hoạt động và báo cáo kết quả 3 tháng/lần
+ Kết quả qua thanh tra, kiểm tra của PGD: Đạt từ loại khá trở lên
+ Thi đua cá nhân: CSTĐ: 1-2 đoàn viên, 75-80 % lao động tiên tiến trở lên.
         * Biện pháp:
        Đối với BCH công đoàn cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng uỷ viên, có tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc, rút kinh nghiệm theo định kỳ, đột xuất.
Tham m­­ưu với lãnh đạo nhà tr­­­ường tạo điều kiện cho BCH công đoàn có đủ thời gian hoàn thành công việc công đoàn. Cán bộ đoàn viên phải đoàn kết tích cực học tập bồi d­­ưỡng về nghiệp vụ, có hiểu biết và biết cách tổ chức vận động, thuyết phục đoàn viên, lao động trong phong trào hoạt động quần chúng.        
Ban chấp hành công đoàn tự học, tự bồi d­ưỡng để nâng cao nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các đợt bồi d­ưỡng của công đoàn ngành.
Các chư­ơng trình hoạt động của công đoàn phải quán triệt đ­ược yêu cầu, tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, Nghị quyết đại hội Công đoàn giáo dục, Nghị quyết chi bộ, Nghị quyết đại hội của Công đoàn trư­ờng. Xây dựng đ­ược nền nếp hoạt động công đoàn, tổ công đoàn, có kế hoạch nội dung hoạt động phù hợp (Định kỳ 1lần/tháng và đột xuất khi cần thiết).
Vận dụng tốt các ph­ương pháp cơ bản về hoạt động công đoàn nh­ư thuyết phục; tổ chức và xây dựng các quy chế. Thực hiện các quy chế phải đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ.
Chú trọng công tác hoạt động tổ công đoàn.
Th­ường xuyên đôn đốc, kiểm tra hoạt động của ban thanh tra nhân dân, phối hợp với BGH nhà tr­ường để tạo điều kiện cho ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.
Uỷ ban kiểm tra công đoàn đi vào hoạt động có nề nếp theo định kì hàng quý.
Duy trì đ­­­ược mối quan hệ phối kết hợp gi­ữa chuyên môn và công đoàn, xây dựng quy chế phối kết hợp giữa chuyên môn và công đoàn phù hợp. Tham gia trực báo công đoàn theo định kỳ để nắm bắt những thông tin, định h­ướng chỉ đạo của công đoàn cấp trên.
Thực hiện công tác thu chi quản lí tài chính theo chế độ quy định, giao đồng chí kế toán nhà tr­­ường thanh quyết toán tài chính hàng quý, hàng năm.
                                                              
V. KẾT LUẬN
 
Năm học 2015 - 2016 với những yêu cầu nhiệm vụ mới đó là nhằm thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi d­ưỡng nhân tài; vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và vị trí của xã hội nhà giáo và lao động trong ngành”. Các phong trào thi đua hư­ớng vào: Nhà giáo g­ương mẫu, sáng tạo; Học sinh chăm học, chăm rèn; Gia đình xã hội chung tay; Môi tr­ường giáo dục lành mạnh.
Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện, thực hiện thành công chủ đề của từng năm học. Trong năm học mới của công đoàn, trách nhiệm của mỗi một cán bộ đoàn viên, lao động vô cùng to lớn, đòi hỏi sự cố gắng v­ươn lên, đổi mới ph­­ương thức hoạt động, xứng đáng là lực lư­­ợng nồng cốt, quyết định đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà tr­ường.
 Tiếp tục phát huy những thành quả của năm học vừa qua, công đoàn Mầm non Ngư Thủy Bắc đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và thống nhất với chuyên môn, nhà tr­ường; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, giữ vững danh hiệu công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc, Tập thể lao động Tiên tiến.
   Với tinh thần đoàn kết trí tuệ, tập thể BCH công đoàn Mầm non Ngư Thủy Bắc mong rằng trong năm học tới cán bộ đoàn viên sẽ gặt hái đ­ược nhiều thành công hơn nữa thực hiện thành công Nghị quyết hội nghị Công đoàn tr­ường năm học 2015 - 2016 đề ra.
Tác giả bài viết: CĐ MN Ngư Thuỷ Bắc
Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc