Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 476
  • Tháng hiện tại: 12427
  • Tổng lượt truy cập: 560414

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC:2015 -2016

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC: 2015 -2016
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC:  2015 -2016

THÁNG NỘI DUNG
 
 
 
9/2015
1/Chương trình 1:
- Tổ chức giao lưu thể thao với phụ nữ thôn chào mừng Quốc khánh 02/9.
- Tham mưu với nhà trường làm lương cho GV
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
- Tổ chức trung thu cho con em đoàn viên trong công đoàn.
2/ Chương trình 2:
- Tổ chức tuyên truyền những chính sách mới liên quan đến lao động nữ.
- Phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hướng dẫn bộ chuẩn đánh giá trẻ 5 tuổi (giới thiệu về bộ chuẩn, cách xây dựng bảng kiểm, bộ công cụ đánh giá, phiếu đánh giá cho cá nhân trẻ, phiếu dành cho phụ huynh); cách chấm biểu đồ).
- Phối hợp với chuyên môn điều tra trẻ từ 0- 6 tuổi; phân hành công việc cho đội ngũ.
- Tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học nâng cao trình độ.
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt ngày ‘toàn dân đưa trẻ đến trường”
- Tham gia tốt các cuộc vận động ủng hộ từ thiện.
- Trî cÊp tõ quü "T×nh nghÜa", hå s¬ ®Ò nghÞ nép ngµy 25 hµng th¸ng (nếu có)
- X©y dùng ch­­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña: C«ng ®oµn, UBKT vµ Ban thanh tra nh©n d©n.
 4/ Chương trình 4:
- Chuẩn bị đầy đủ các loại báo cáo và biểu mẫu chuẩn bị cho hội nghị công đoàn năm học 2015- 2016 Tổ chức hội nghị công đoàn năm học 2015-2016.
- Tổ chức tốt sinh hoạt công đoàn theo định kỳ.
5/ Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận chuyên đề:"Bí quyết để có cuộc sống vui tươi”.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật:
 
 
 
10/2015
1/ Chương trình 1:
- Tổ chức các hoạt động văn hoá-văn nghệ, thể dục thể thao nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
+ Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên:
+ Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên: Bồi dưỡng đánh giá trẻ, cách tính phần mềm dinh dưỡng cho các đoàn viên mới hợp đồng DD.
- Cùng với nhà trường thành lập các tiểu ban điều tra.
- Phối hợp chuyên môn tổ chức cuộc thi "Cô và bé hát dân ca, hò khoan Lệ Thủy" Cấp trường.
3/ Chương trình 3:
- Thực hiện tham gia quản lý đơn vị và chuyên môn: cùng nhà trường tổ chức  triển khai nhiệm vụ năm học 2015 -2016.
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động.
- Chỉ đạo tốt cuộc vận động "hai không”.
- Chỉ đạo tốt công tác phòng chống lụt bão.
4/ Chương trình 4:
- Xây dựng chư­ơng trình hoạt động công đoàn, kế hoạch hoạt động UBKT và ban thanh tra nhân dân năm học 2015-2016.
- Phối hợp cùng nhà trường xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Hoàn thành và nộp các loại báo cáo về công đoàn ngành theo đúng thời gian quy định 01/10/2015. theo c«ng v¨n sè 45/C§GD ngµy 31/8/2015;
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Chuyên đề công tác nữ công: Đánh giá phong trào thi đua” giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tổ chưc tọa đàm kỷ niệm ngày 20/10.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật:
 
 
      11/2015
 
1/ Chương trình 1:
- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Phối hợp với nhà trường, trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cô và trẻ.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
 
2/ Chương trình 2:
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ:
+ Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ về lĩnh vực nhận thức (LQVT) qua thao giảng.
- Phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ - giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.
3/ Chương trình 3:
 - Chỉ đạo đv thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Tham gia sinh hoạt liên trường tại MN Cam Thủy
 - Tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp tổ chức.
 4/ Chương trình 4:
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn.
- Tổ chức tốt sinh hoạt công đoàn theo định kỳ.
- Làm tốt công tác phát triển ĐV, Đảng viên
     - Trùc b¸o c«ng ®oµn theo cÊp häc: MÇm non t¹i MN Liên Thủy.
5/ Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận về chuyên đề  "Những khác biệt trong chăm sóc giáo dục bé trai và bé gái”
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật:
 
 
12/2015
1/ Chương trình 1:
- Tổ chức các hoạt động văn hóa-thể dục thể thao chào mừng ngày 22/12.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ
2/ Chương trình 2:
-         Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
+ Tiếp tục chỉ đạo xây dựng thực hiện tốt chương trình GDMN.
+ Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng trường MN
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng nội dung thiết lập hồ sơ phổ cập.
- Phối hợp với chuyên môn đánh giá trẻ 5 tuổi giai đoạn 2
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không” trong khảo sát chất lượng học kỳ I.
- Tham gia tốt các cuộc vận động-xã hội từ thiện.
- Phối hợp với nhà trương tổ chức tốt hội thi"bé khéo tay " cấp Trường.
4/ Chương trình 4:
- Hoàn thành các báo cáo cuối kỳ: Báo cáo sơ kết,báo cáo số liệu cuối kỳ.
- Quyết toán kinh phí năm 2015 và dự toán năm 2016 (ngày 25/12).
- Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, Đảng viên
- Chỉ đạo BTTND và UBKT công đoàn hoạt động theo đúng kế hoạch và chức trách.
5/ Chuyên đề công tác nữ công: "Công tác giới"
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật
 
 
1/2016
 
1/ Chương trình 1:
- Phối hợp cùng nhà trường thanh toán chế độ lương cho đv .
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tết dương lịch cho đoàn viên trong công đoàn.
- Kịp thời thăm hỏi đv và gia đình đv khi ốm đau –hoạn nạn.
2/ Chương trình 2:
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ - Cùng với chuyên môn chỉ đạo các thành viên trong các tổ điều tra tiến hành điều tra trẻ đến năm 2016.
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”
-  Phối hợp cùng nhà trường tham gia tốt hội thi "Môi trường" cấp cụm
- Phối hợp với chi bộ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mừng Đảng-mừng Xuân.
- Tham gia tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.
4/ Chương trình 4:
- Tổ chức sơ kết  hoạt động công đoàn học kỳ I. Tham dự sơ kết hoạt động công đoàn ngành.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công đoàn.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận chuyên đề “Bạo lực trong gia đình và khát vọng bình quyền”.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
 
 
2/2016
 
 
 
 
1/ Chương trình 1:
- Chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên: tặng quà cho đoàn viên nhân tết nguyên đán, tổ chức thăm hỏi gia đình đoàn viên nhân dịp tết.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi đoàn viên và người thân khi ốm đau - hoạn nạn.
2/ Chương trình 2:
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ + Bồi dưỡng lĩnh vực GDTM (Tạo hình); bồi dưỡng nội dung giáo dục Biển đảo.
+ Bồi dưỡng giáo viên tham gia dự thi " Làm đồ dùng đồ chơi " cấp huyện.
- Tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo đv thực hiện tốt cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Phối hợp cùng nhà trường phân công trực tết đảm bảo an toàn.
- Tham gia tốt các cuộc vận động xã hội từ thiện.
4/ Chương trình 4:
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ.
- Đánh giá công tác nữ công.
- Chuẩn bị tốt hồ sơ công đoàn.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Chuyên đề công tác nữ: Thảo luận chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp trong công sở”.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
 
3/2016
1/ Chương trình 1:
- Kết hợp với nhà tr­ường tổ chức  các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tặng quà cho đv nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 08/3
- Tham mưu với BGH nhà trường và tham mưu với cấp trên giải quyết tốt chế độ lương và các chế độ chính sách đầy đủ-kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ + Bồi dưỡng giáo viên làm đồ dùng đồ chơi cấp Huyện.
+ Bồi dưỡng chuyên môn theo định kỳ: Tiếp tục giải đáp những vướng mắc trong thực hiện chương trình.
3/ Chương trình 3:
- Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện,các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động.
- Tham gia tốt hội thi "Làm đồ dùng đồ chơi" cấp huyện (nếu có).
4/ Chương trình 4:
- Duy trì tốt sinh hoạt công đoàn theo định kỳ.
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận về chuyên đề “phòng ngừa chứng nghiện ti vi, băng đĩa ở trẻ nhỏ để giúp trẻ thành công trong học tập”.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
 
4/2016
1/ Chương trình 1:
- Kết hợp  với nhà tr­ường tổ chức  các hoạt động thể dục thể thao nhân ngày 30/4.
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ: trả lời các câu hỏi theo hình thức” hỏi- đáp”.
+ Sinh hoạt chuyên môn liên trường: Tổng kết rút kinh nghiệm.
3/ Chương trình 3:
 - Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
  - Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động” Hai không” trong khảo sát chất lượng và đánh giá trẻ cuối năm và cuối giai đoạn.
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động.
4/ Chương trình 4:
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn.
- Tham gia trực báo công đoàn tại MN Trường Thủy
- Làm tốt công tác phát triển Đảng vỉên.
5/ Chuyên đề công tác nữ công: Thảo luận về chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tuổi vàng”.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
5/2016
1/ Chương trình 1:
- Kết hợp  với nhà tr­ường tổ chức  các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhân ngày 01/5 và 19/5.
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
-         Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
-         Cùng với ban chỉ đạo phổ cập hoàn thành hồ sơ phổ cập
3/ Chương trình 3:
- Thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý chuyên môn
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện,các cuộc vận động do ngànhvà công đoàn các cấp phát động. Như nộp quỹ "vùng sâu,vùng xa" theo quy định
4/ Chương trình 4:
- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách công đoàn.
- Hoàn thành và nộp các loại báo cáo cuối năm đúng lịch:BC tổng kết, số liệu cuối năm, tự chấm điểm xếp loại công đoàn cơ sở, UBKT, danh sách xếp loại viên chức và thi đua, danh sách đề nghị khen thưởng, bản thành tích tập thể và cá nhân.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Chuyên đề về công tác nữ công: Thảo luận chuyên đề: "Những lưu ý trong chăm sóc phụ khoa”; “Phát hiện sớm và đúng bệnh chân tay miệng”.
6/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
6/2016
1/ Chương trình 1:
- Kết hợp  với nhà tr­ường tổ chức  các hoạt động nhân ngày 01/6 cho các cháu và con em đoàn viên trong công đoàn, tổ chức tốt lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi.Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày gia đình việt nam 28/6.
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
-Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Chỉ đạo đoàn viên tiến hành điều tra trẻ từ 0- 6 tuổi.
3/ Chương trình 3:
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động.
4/ Chương trình 4:
- Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
7/2016
1/ Chương trình 1:
-Tổ chức  các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 63 năm ngày thành lập công đoàn GD việt nam (22/7/1951), 87 năm ngày thành lập công đoàn việt nam (28/7/1929).
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3/ Chương trình 3:
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện,các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động.Như tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.
4/ Chương trình 4:
- Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng.
- Báo cáo hoạt động tham quan-học tập của đơn vị trong hè. Báo cáo quyết toán kinh phí 6 tháng đầu năm 2016 (trước 15/7).
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 
 
8/2016
1/ Chương trình 1:
- Tổ chức  các hoạt động chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh .
- Tham mưu với nhà trường và các cấp để thanh toán chế độ lương và các chế độ chính sách cho đoàn viên đầy đủ và kịp thời.
- Làm tốt công tác hiếu hỉ.
2/ Chương trình 2:
- Tham mưu với nhà trường tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chuyên đề làm đồ dùng đồ chơi, phương pháp các môn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của các cụm, của nhà trường. Xây dựng kế hoạch chủ đề của từng khối.
3/ Chương trình 3:
- Chỉ đạo đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào xã hội từ thiện, các cuộc vận động do ngành và công đoàn các cấp phát động. Nộp quỹ Mái ấm công đoàn.
4/ Chương trình 4:
- Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng.
- Tham gia hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn ngành năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
- Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
5/ Phổ biến các văn bản pháp luật.
 

Tác giả bài viết: CĐ MN Ngư Thuỷ Bắc
Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc