Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 29
  • Tháng hiện tại: 12526
  • Tổng lượt truy cập: 531816

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MN NGƯ THỦY BẮC LẦN THỨ IV - NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự chỉ đạo trực tiếp của CĐGD Lệ Thủy, Công đoàn cơ sở MN Ngư Thủy Bắc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn MN Ngư Thủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Các hoạt động của Công đoàn đã tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra.
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN MN NGƯ THỦY BẮC
LẦN THỨ IV - NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự chỉ đạo trực tiếp của CĐGD Lệ Thủy, Công đoàn cơ sở MN Ngư Thủy Bắc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn MN Ngư Thủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Các  hoạt động của Công đoàn đã tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần vào  thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn  nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra.
Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, Đại hội Công đoàn MN Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ tổng kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Công đoàn cấp trên, để quyết định phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn MN Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2017-2022.
 

PHẦN THỨ NHẤT :

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ VIỆC  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012-2017
        I. TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG:
1. Tình hình của đơn vị :
 Trong Những năm gần đây, trường Mầm non Ngư Thủy Bắc có sự chuyển biến rõ rệt về mọi mặt, nhiều năm liền đạt cơ quan văn hóa, Tập Thể LĐTT và là ngôi trường có môi trường vui chơi, học tập cho trẻ an toàn, xanh sạch đẹp.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ nhà trường trong những năm qua  công đoàn MN Ngư Thủy Bắc cùng với nhà trường nỗ lực phấn đấu  góp phần không nhỏ vào các phong trào, hoạt động của ngành cũng như của công đoàn.
        2. Tình hình đoàn viên, người lao động:  
       Cùng với sự phát triển của Công đoàn Giáo dục Lệ Thủy Công đoàn mầm non  Ngư Thủy Bắc đã đạt được những tích đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của Công đoàn Giáo dục Lệ Thủy; Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tiếp tục phát huy lương tâm trách nhiệm, tạo ra không khí lao động sư phạm tích cực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
Quy mô phát triển: Nhà trường duy trì mở rộng số lớp Mẫu giáo và nhóm trẻ bán trú 8/8 nhóm lớp, có 1 nhóm trẻ và 7 lớp MG tăng 01 nhóm lớp so với đầu nhiệm kỳ. ( Nhóm trẻ 1) 100 % số nhóm lớp thực hiện chương trình giáo dục Mầm non.
2.1. Về số l­ượng, chất lượng đoàn viên lao động:
Công đoàn MN Ngư Thủy Bắc hiện có tổng số cán bộ, GV, NV: 25 đ/c tăng 9 đ/c so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó: CBQL 3 đ/c; Giáo viên 16 đ/c; NVDD 4; nhân viên 2 đ/c. 96% đoàn viên là nữ. Đoàn viên trong biên chế 19 đ/c chiếm 76%; Đoàn viên ngoài biên chế 6 đ/c chiếm 24%. Trong đó: 2 giáo viên; 04 nhân viên dinh dưỡng)
Đoàn viên được đóng BHXH, BHYT 25 đ/c chiếm 100%, số đoàn viên đóng BHTN là 24/25 chiếm 96.%.
* Trình độ CM:
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn 72% tăng 24% so với đầu nhiệm kỳ.
Cụ thể: Đại học 16 đ/c chiếm 64% tăng 24%; CĐ 2 đ/c chiếm 0,8% tăng 0,4%; TC 07 đ/c chiếm 28% Tăng 0,4%.
* Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên đang học đại học: 03 đ/c
* Số CBQL được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục 3 đ/c so với đầu nhiệm kỳ tăng 1 đ/c, quản lý Nhà nước là 1 đ/c. Trung cấp chính trị: 03 đ/c, so với đầu nhiệm kỳ tăng 02 đ/c.
Số ng­ười có chứng chỉ ngoại ngữ Chứng chỉ ngoại ngữ A,B: 25/25 chiếm 100%. Tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ.
 Chứng chỉ tin học A,B: 25/25 chiếm 100%.
* Đảng viên:  15/25 đ/c chiếm 60%.( Tăng so với đầu nhiệm kỳ 16%)
* Tổng số đoàn viên sinh hoạt chi đoàn: 16 đ/c chiếm 64%
         2.2 Tình hình việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần.
Mức thu nhập bình quân của CBCC-LĐ bình quân từ 3,5 – 5,0 triệu đồng/tháng. Để tăng thu nhập, nhiều đoàn viên đã cùng gia đình phát triển kinh tế hộ gia đình nhờ chăn nuôi, trồng trọt, …như đ/c Duyên, đ/c Thêm, đ/c Hương
         2.3 Tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.
          Nhìn chung, đội ngũ đoàn viên  luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiệnđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp, từng bước làm chủ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, năng động, sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN  NHIỆM KỲ 2012-2017
         1. Công tác tham gia quản lý; chăm lo đời sống đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, lao động; các hoạt động xã hội.
        Để làm tốt công tác quản lý trong  nhiệm kỳ qua BCHCĐ MN Ngư Thủy Bắc chú trọng nghiên cứu, tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện các cơ chế, chính sách , các cơ chế, chính sách của tỉnh; tham gia giám sát và phản biện xã hội của của tổ chức công đoàn, đặc biệt là những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
        Công tác chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”. Tình hình thương lượng, ký kết, giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể và chất lượng thỏa ước lao động tập thể được công đoàn chú trọng do đó trong nhiệm kỳ qua BCHCĐ đã phối hợp với người đồng cấp  hướng dẫn giao kết và thực hiện hợp đồng lao động của GV- NV  theo quy định không có hiện tượng cắt xén tiền lương của đoàn viên.
      Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động của BCH công đoàn  kịp thời như: Các chế độ về tiền lương và chế độ chính sách cho cán bộ đoàn viên lao động đảm bảo và kịp thời.
Vào tháng 12/2012 số lượng CBGVNV trong biên chế được truy đóng BHXH, bậc lương và thâm niên nghề của giáo viên được nâng lên để đảm bảo mức thu nhập hiện nay.
        Các chế độ chính sách đối với đoàn viên lao động đảm bảo đúng, đủ và kịp thời, như: Tiền lương, thời gian lao động, dạy thay, công tác phí, phụ cấp ưu đãi, chức vụ, chế độ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, phụ cấp thâm niêm, nghỉ thai sản; việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch lương cho cỏn bộ viên chức kịp thời; trong nhiệm kỳ qua có 10 trường hợp được hưởng chế độ thai sản, có 03 người được nâng lương trước thời hạn, có 19 đ/c được nâng lương thường xuyên, có 75 lượt (13 đ/c) được nâng thâm niên nghề, có 06 đ/c được truy đóng BHXH.
Các chế độ chính sách đối với nhà giáo và lao động đảm bảo, kịp thời đó giúp cho đoàn viên lao động yên tâm công tác tốt hơn.
Tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và lao động trong đơn vị đó trở thành hoạt động trọng tâm và thường xuyên của Công đoàn. Nhân ngày lễ Tết tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan- du lịch, văn hóa văn nghệ, tặng quà thăm hỏi, giao lưu giữa các đơn vị, gặp mặt dâu rễ.
Cụ thể:  Tổ chức cho đoàn viên- lao động viếng mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp- Hang Tám Cô- Đền thờ Công Chúa Liễu Hạnh.
BCH công đoàn đã xây dựng quy chế chi  tiêu  nội bộ công đoàn và nhà trường có  kinh phí và tặng quà tổ chức các hoạt động nhân các ngày Lễ, Tết.
Cụ thể: Nhân các ngày tết cổ truyền, nhân ngày 20/11 mỗi đ/c nhận 400.000 đến 500.000 đồng. Nhân ngày 8/3, 20/10 cho một đoàn viên trị giá từ 50.000- 100.000đ.
Quỹ "Tình nghĩa" thăm hỏi đoàn viên đau ốm, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đơn vị tiếp tục phát huy, từ 2012 đến 8/2017 đó thăm hỏi 125 lượt với số tiền 35.600.000đ. Trong đó quỷ Công đoàn:  5.600.000đ.
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được công đoàn chú trọng tổ chức nhân các ngày 2011/, 20/10, thi nữ công gia chánh vào các ngày 8/3, giao lưu bóng chuyền với thôn Tân Hải.
Công đoàn tổ chức gíup nhau phát triển kinh tế bằng cách hùn vốn, mỗi nhóm có 3 -5 đ/c số tiền từ 1.000.000 – 2.000.000đ, tạo điều kiện giúp nhau cải thiện đời sống và phát triển kinh tế gia đình.
Trong nhiệm kỳ có 2 trường hợp được CĐGD hổ trợ  bị thiệt hại lũ lụt mổi suất 500.000đ
Có 18 trường  hợp được CĐGD hổ trợ ốm đau
Trong nhiệm kỳ có 3 đ/c thuyên chuyển công tác, BCH đã tổ chức lễ chia tay đồng chí với số tiền .600.000đ.
Hằng năm CĐ phối hợp với nhà trường khám sức khỏe định kỳ cho ĐV vào đầu năm học.
Công đoàn đã đặt mua các loại báo, tạp chí cho đoàn viên đọc. Phối hợp với nhà trường nối mạng LAN để nhiều đoàn viên lao động đọc báo qua Internet.
Công đoàn luôn chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, do đó trong nhiệm kỳ không có đơn thư, khiéu nại trong công đoàn. Công đoàn đó phối hợp với nhà trường  xây dựng quy chế thực hiện dân chủ (theo Nghị định 71 của Chính phủ và quyết định 04 của Bộ GD&ĐT), quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế khen thưởng ngay từ đầu năm học. nhờ đó, mối quan hệ lao động trong từng đơn vị giữa cán bộ quản lý với giáo viên, lao động ngày càng thân thiện gần gũi hơn; môi trường giáo dục ngày càng ổn định.
Kết hợp với chính quyền đồng cấp tham gia triển khai thực hiện quy chế dân chủ, chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định ngay từ đầu năm học.
       Công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động trong trường học được công đoàn chú trọng, tham gia xây dựng các điều kiện trong đơn vị, chỉ đạo các điểm trường chú trọng các nội dung như: Vệ sinh an toàn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú; phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ…; Đẩy mạnh phong trào an toàn giao thông; trật tự an ninh trong  đơn vị do đó trong năm qua không có chị em nào vi phạm luật giao thông, không xảy ra cháy nổ.
Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã gắn với phong trào  "Xanh-sạch- đẹp"; Thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thông qua hội thi “Xây dựng môi trường Xanh, sạch, đẹp, hiệu quả” trong các năm học đạt kết quả cao.
        Công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Mặc dù mức lương của nhiều đoàn viên không cao nhưng đoàn viên công đoàn đã luôn gương mẫu đi đầu trong việc ủng hộ các loại quỹ như: Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, Quỹ “Mái ấm công đoàn”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Nạn  nhân chất độc da cam dioxin”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ Trường Sa, ủng hộ biển đảo, Chùa Hoằng Phúc…Tổng số tiền đóng  góp, ủng hộ hơn 35 triệu đồng.
         Hàng năm hưởng ứng lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ về Hiến máu nhân đạo, Công đoàn  luôn vận động đoàn viên tham gia đầy đủ.
Nhờ làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và thực hiện tốt công tác xã hội nên đoàn viên nhiệt tình, gắn bó với hoạt động công đoàn, xem công đoàn thực sự là tổ ấm của mỗi một đoàn viên.
         2. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của công đoàn
- Về Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và nhiệm vụ của toàn ngành:
BCH Công đoàn triển khai tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các chủ trương, kế hoạch, quy định của Ngành.
Tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như: Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
Bộ Luật Lao động năm 2012;  Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; Luật Viên chức, Luật Công đoàn năm 2012.; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Tuyên truyền vận động tốt cán bộ, viên chức và lao động thường xuyên nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Dân tộc, Tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết Dân tộc. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho chị em đoàn viên thông qua các cuộc sinh hoạt công đoàn, chuyên môn..
-          100% đoàn viên lao động tham gia xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của địa phương.
-          Trong công đoàn có 1 số chị em tranh thủ thời gian tăng gia sản xuất như chăn nuôi, trồng rau ( Điển hình là đ/c Duyên, Thêm .Hương. Hồng ….)
-          100% đoàn viên, lao động chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, hương ước, hương thôn.
-          100% đoàn viên, lao động thực hiện tốt cuộc vận động: “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo”.  
-          100% đoàn viên, lao động thực hiện nghiêm túc chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, an toàn giao thông.
-   Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chính trị đạo đức nhà giáo được 22 buổi. Có 550 số lượt người tham gia.
 Tuyên truyền chống tệ nạn xã hội: 25 buổi  với  625 số lượt người tham gia.
          Số cuộc tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách PL của NN, NQ của CĐ: 20 buổi trong đó số lượt người tham gia 500 lượt.  Số đoàn viên, CNVCLĐ được tư vấn PL 128 lượt.
Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp nhà giáo đã được công đoàn coi trọng. Vì thế công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức có hiệu quả các ngày kỷ niệm truyền thống quan trọng và được đội ngũ hưởng ứng cao như: Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Ngày quốc phòng toàn dân 22/12, để giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, tôn vinh nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học, truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam.
* Thực hiện nghị quyết của công đoàn:.
Để tiếp tục thực hiện đổi mới Giáo dục Công đoàn tiếp tục chăm lo công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; nâng cao khả năng sử dụng thiết bị điện tử tin học vào công tác quản lý và dạy học cho đoàn viên lao động; tiếp tục duy trì nhiều hình thức bồi dưỡng có hiệu quả như: Hàng tháng công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức tốt các đợt thi đua: Dạy tốt học tốt” chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày 20/10, 20/11, 22/12, 8/3, 26/3, 19/5....
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đoàn viên bằng nhiều hình thức theo tổ, theo chuyên đề; sinh hoạt chuyên môn liên trường; thao giảng, dự giờ; …
Công tác bồi dưỡng được chú trọng thông qua thanh tra, kiểm tra; hoạt động tư vấn qua kiểm tra được coi trọng đúng mức, đã giúp cho đội ngũ nhận ra những ưu điểm để phát huy và những nhược điểm tồn tại để khắc phục. Nhờ vậy, sau mỗi đợt thanh tra tay nghề của đội ngũ được vững vàng hơn.
Thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT, nhiều đoàn viên mua máy tính đến nay có 22/25 đ/c cán bộ đoàn viên lao động có có máy tính tăng 9 đ/c so với đầu nhiệm kỳ. 100% đoàn viên-lao động soạn giáo án điện tử, sử dụng thành thạo úng dụng công nghệ thông tin.
Phong trào làm đồ dùng đồ chơi cũng được các đồng chí hưởng ứng tích cực, công đoàn phối hợp với chuyên môn để kiểm tra đồ dùng đồ chơi giáo viên tự làm trong tháng. Qua các đợt chấm đồ dùng đồ chơi toàn thể giáo viên đều được xếp loại tốt, khá.
Công đoàn phối hợp với nhà trường đã chỉ đạo và tham gia đầy đủ các hội thi cấp trường, cấp cụm, cấp huyện như:
+ Về Hội thi cấp Huyện:
  Hội  thi: Hò khoan Lệ Thủy đạt giải Khuyến Khích
  Hội thi: Tranh đẹp của bé” cấp huyện có 2 trẻ tham gia, trong đó 01 trẻ đạt giải Ba, 1 trẻ đạt giải khuyến Khích.
  Hội Thi:  Làm đồ dùng đồ chơi. Cá nhân 1 đ/c ba
  HT hội thi: Xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, thân thiện đạt giải Xuất sắc
- 100% giáo viên trong trường sữ dụng thành thạo máy tính. Sữ dụng Powepoint trình chiếu khi tham gia thao giảng, KTCĐ, kiểm tra toàn diện.
Hàng năm phối hợp với nhà trường tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề, toàn diện, đột xuất, dự giờ, thao giảng.....theo chỉ tiêu Đại hội đề ra. Cụ thể  đã tiến hành kiểm tra dự giờ 622 tiết trong đó Tốt 450,  Khá 150 ĐYC: 23 tiết, 2 tiết không xếp loại.
 Công tác bồi dưỡng đội ngũ được các cấp quản lý, chỉ đạo quan tâm cùng với tự bồi dưỡng vươn lên của đội ngũ, trỡnh độ chuyên môn, phương pháp sư phạm ngày càng đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự  nghiệp giáo dục. Hàng năm có nhiều đoàn viên đi học nâng cao  trình độ chuyên môn, trình độ  chính trị, trình độ tin học, quản lý giáo dục, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, vì vậy số người đạt chuẩn theo chức danh ngày càng cao, trình độ trên chuẩn năm sau cao hơn năm trước; đến nay tỷ lệ đạt chuẩn 100% và trên chuẩn là 72%. Tăng 24% so với đầu nhiệm kỳ.
Trong phong trào thi đua hai tốt, nhiều đồng chí đó thể hiện được năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, có 01 đ/c được giới thiệu và được UBND Huyện quyết định làm CBQL( Đ/c Hoài) có 1 đ/c được chị em tín nhiệm làm hồ sơ tạo nguồn - PHT(đ/c Trần Thị Thêm)
ĐGBDTX: Đạt từ khá giỏi trở lên
Đánh giá chuẩn NN: Đạt từ khá xuất sắc trở lên
Đánh giá viên chức: CSTĐ: có 3 CSTĐCS, có 16 LĐTT
- Công tác xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng nhà trường trong sạch vững mạnh được Công đoàn và đoàn viên thực hiện tốt. "; ý thức phấn đấu vào Đảng của đoàn viên công đoàn tích cực và được BCHCĐ chăm lo giáo dục, giúp đỡ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng bồi dưỡng xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ có 5 đ/c được kết nạp Đảng (Hiền, Trúc ,Trang , Hương , Lệ) Công tác phát triển Đảng đến nay đơn vị  có 15 đồng chí Đảng viên chiếm tỉ lệ 60 %. Tăng so với đầu nhiệm kỳ 5 đ/c. Tăng tỷ lệ 16 %
3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị
Ban chấp hành công đoàn đă chỉ đạo tập trung cụ thể hóa nội dung thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào xây dựng "Cơ quan văn hóa", "Gia đình văn hóa"; phong trào văn nghệ, thể dục-thể thao trở thành nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên của trường học trong mỗi nhà giáo và người lao động. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.
Ban chấp hành công đoàn đă chỉ đạo đội ngũ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngành Giáo dục và địa phương phát động; Công đoàn xây dựng quỹ khuyến học để động viên con đoàn viên đạt kết quả cao trong học tập, ĐV đạt thành tích cao trong năm, qua các hội thi.
Nhiều phong trào xã hội được toàn thể đoàn viên lao động hưởng ứng tích cực, đóng góp ủng hộ các loại quỹ: từ năm 2012 đến 2017 đoàn viên công đoàn ủng hộ các loại quỹ, tổng số tiền lên tới hơn 69 triệu đồng.
Thực hiện cuộc vận động hiến máu nhân đạo; Hàng năm động viên đoàn viên lao động toàn ngành tham gia; Hưởng ứng chiến dịch "Những giọt máu Hồng", với thông điệp "Kết nối trái tim- kết nối sự sống"; trong nhiệm kỳ  có 10 lượt người hiến máu, nhiều đồng chí hiến máu 2 đến 3 lần. Công đoàn phối hợp với nhà trường vận động đoàn viên hổ trợ kinh phí động viên đoàn viên hiến máu để bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho mỗi đồng chí 500.000 đến 1.000.000 đồng/đồng chí.
Công đoàn phối hợp với nhà trường đã phát động đoàn viên và phụ huynh ủng hộ kinh phớ để mua chậu hoa, cây cảnh, phục vụ cho hội thi “Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, thân thiện và có  hiệu quả”
BCH công đoàn đã có kế hoạch thực hiện các cuộc vận động do Ngành phát động, được đoàn viên hưởng ứng cao như: Cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung. Công đoàn phối hợp với chuyên môn đã chỉ đạo giáo viên tổ chức kiểm tra, khảo sát trẻ công bằng với lực học của trẻ. Trường phối hợp với công đoàn tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện và dự giờ giáo viên, xếp loại sau mỗi đợt thanh - kiểm tra đều đánh giá công bằng, khách quan, được giáo viên nhất trí cao.
Thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" nên trong trường không xãy ra trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, luôn đấu tranh để ngăn chặn các tệ nạn như ma túy, rượu chè, cờ bạc, quan liêu, cửa quyền...
Tổ chức sưu tầm, tuyển chọn, sáng tác bài thơ, bài hát, câu chuyện, làn điệu dân ca, các trò chơi dân gian, tạp chí nói về Bác Hồ vào các hoạt động học tập vui chơi nhân ngày 20/11 hàng năm. Tổ chức hội thi cho toàn thể CBGVNV “Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM”
100% đoàn viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, biết áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và thực hiện chương trình đổi mới.
Các phong trào thi đua và các cuộc vận động tổ chức qua các giai đoạn theo chủ đề và các ngày kỷ niệm lớn liên tục trong năm học, đã tạo nên khí thế lao động sư phạm tích cực trong nhà trường.
Phong trào xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh trong đơn vị để xây dựng trường theo chuẩn quốc gia, xây dựng trường đạt cơ quan văn hóa, cán bộ đoàn viên lao động đó tớch cực tham mưu, phối hợp thực hiện với chính quyền với các tổ chức đoàn thể xã hội, với Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức; nhờ vậy cơ sở vật chất ngày càng được tăng trưởng, chất lượng giáo dục tiếp tục được ổn định và phát triển.
        4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.
Ban chấp hành công đoàn đã xây dựng quy chế hoạt động cả nhiệm kỳ, phân công trách nhiệm của các ủy viên ban chấp hành phụ trách đúng người đúng việc, cỏc quy chế Công đoàn như: Quy chế chi tiệu nội bộ công đoàn, quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, quy chế hoạt động của UBKT công đoàn, quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường, quy chế chi tiêu các loại quỹ công đoàn.... Cùng nhà trường xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn, quy chế thi đua khen thưởng đầy đủ, rỏ ràng và có khoa học, được đoàn viên nhất trí cao.
BCH Công đoàn xây dựng đủ các loại hồ sơ theo sự chỉ đạo của cấp trên để hoạt động hàng năm có chương trình công tác thống nhất từng tháng và cả năm học.
Hàng năm BCH Công đoàn tổ chức hội nghị công đoàn đảm bảo thực hiện theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Điều lệ công đoàn, báo cáo hội nghị, các tham luận đã chú trọng vào chủ đề trọng tâm là chăm lo đời sống, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực đội ngũ, thực hiện các cuộc vận động và nhiệm vụ, chủ đề của năm học.
Tham gia trực báo công đoàn giữa học kỳ đảm bảo, có báo cáo để đánh giá hoạt động tích cực của các đơn vị và những khó khăn v­ướng mắc đư­ợc giải quyết, tạo nên không khí dân chủ cởi mở, một số tồn tại đề nghị giải quyết kịp thời, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý chỉ đạo để thực hiện tốt các cuộc vận động.
Công đoàn có 3/3 đ/c đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn do Công đoàn ngành phối hợp với LĐLĐ huyện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức.
Uỷ ban kiểm tra công đoàn đó giúp BCH kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của CĐVN, Nghị quyết của Công đoàn, các loại quy chế công đoàn, kịp thời uốn nắn những sai sót lệch lạc trong việc thi hành Điều lệ Công đoàn.
Hàng tháng tổ chức họp công đoàn nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện của tháng vừa qua và triển khai kế hoạch tháng tiếp nối. Trong các cuộc họp các đồng chí đoàn viên đã mạnh dạn nêu cao tinh thần phê và tự phê thẳng thắn. Tổ chức xét thi đua hàng tháng công bằng, khách quan.
 Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, chấm điểm và đề nghị công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh, vững mạnh xuất sắc và xét khen thưởng hàng năm.
Ban thanh tra nhân dân và ủy ban kiểm tra xây dựng quy chế hoạt động, chương trình làm việc và báo cáo kết quả kiểm tra giám sát 3 tháng một lần nội dung giám sát việc thu chi các loại quỹ, kiểm tra các hoạt động CSGD trẻ, kiểm tra bếp ăn bán trú...; (có biên bản kiểm tra kèm theo) hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đó góp phần thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của đơn vị, chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dân chủ trong trường học;
Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa được đoàn viên  trong công đoàn  tích cực hưởng ứng: với tiêu chuẩn xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; năm năm liền đơn vị đạt cơ quan văn hóa, công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Cá nhân có 02 đ/c được LĐLĐ huyện khen, 01 đ/c Bộ trưởng bộ giáo dục tặng bằng khen.
5. Công tác nữ công
Hàng năm ban nữ công đó cú kế hoạch công tác đưa vào lịch trình hoạt động của công đoàn và đó xây dựng chương trình công tác nữ có tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".
Hoạt động nữ công tập trung phấn đấu theo tiêu chuẩn của Người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước là: "Người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích của xã hội và cộng động". xây dựng "Gia đình văn hoá" gắn với mục tiêu "Ấm no - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà".
Nhân ngày thành lập hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm, Công đoàn tổ chức kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, đánh giá hoạt động nữ công và đề ra phương hướng tiếp tục rèn luyện phấn đấu, có nhiều hình thức hoạt động phong phú: tổ chức tọa đàm, thi hái hoa dân chủ, thi nữ công gia chánh, thi văn nghệ, bóng chuyền.
Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt nữ công hàng tháng: Về dân số KHHGĐ; Về chăm sóc sức khỏe nữ giới; Về an toàn thực phẩm; Về chăm sóc sức khỏe gia đình; Nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Thực hành tiết kiệm; Chống bạo lực gia đình; Phòng chống bệnh mùa hè…
Nữ công đă tổ chức những nội dung tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ, các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, nhà giáo và lao động nữ trong các cuộc họp công đoàn hàng tháng như chị Liên, chị Diệc, chị Thêm. chị Huyền, chị Hồng, chị Hiền,….
6. Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra
Chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra công đoàn xây dựng kế hoạch về công tác kiểm tra đầy đủ, rỏ ràng. Tập trung tham mưu giúp Ban Chấp hành trong mọi công việc của công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.
Hoạt động kiểm tra của ủy ban kiểm tra công đoàn được hoạt động đúng theo kế hoạch, quy chế đề ra 1 lần/quý.
Quản lý, sử dụng cú hiệu quả tài chính, tài sản và kinh tế của công đoàn. Chủ động tham mưu với Ban Chấp hành tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn.
7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn
Trong những năm qua, công tác tài chính công đoàn đó thực hiện đúng chế độ Xây dựng dự toán, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý thu chi kinh phí công đoàn, quyết toán cuối kỳ, cuối năm đúng nguyên tắc, các nguồn quỹ do công đoàn quản lý đúng quy định.
Đã chỉ đạo đ/c kế toán xây dựng được dự toán kinh phí ngân sách công đoàn theo hướng dẫn; hàng tháng tổ chức thu nộp đoàn phí đầy đủ kịp thời; hồ sơ theo dõi kinh phí công đoàn; hành tự chứng từ thu chi hợp lý, hợp pháp; cú hồ sơ theo dõi các loại quỹ do công đoàn quản lý (quỹ tình nghĩa, quỹ tham quan, quỹ khuyến học). Hàng tháng chuyển đủ 2% kinh phí công đoàn qua kho bạc theo quy định .
Công đoàn đó tiết kiệm để chi phục vụ hoạt động của công đoàn. Quá trình thu chi đều được giám sát của ủy ban kiểm tra công đoàn, tiến hành thanh quyết toán kịp thời. Hoạt động tài chính công đoàn: đó thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán, quyết toán đầy đủ với công đoàn cấp trên.
Các thủ tục về thu, chi công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp, gắn quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn vào công tác quản lý tài sản, tài chính. Thực hiện có hiệu quả các nguồn thu, tiết kiệm các khoản chi không cần thiết để bảo đảm kinh phí hoạt động công đoàn việc thu chi minh bạch, rỏ ràng, có hoá đơn chứng từ kèm theo.
8 . Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện
       BCH Công đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và thực hiện theo nghị quyết đề ra.Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kịp thời lên công đoàn cấp trên.
Phong trào hoạt động đối ngoại duy trì và tiếp tục được đẩy mạnh để nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa cấp huyện, với phương châm đó cán bộ đoàn viên lao động đó tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện với chính quyền các cấp, với các tổ chức đoàn thể xã hội, với Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức, Hội phụ huynh... nhờ vậy các trang thiết bị dạy học của nhà trường ngày càng được tăng trưởng, Tỷ lệ huy động trẻ đến trường cao, chất lượng giáo dục tiếp tục được ổn định và phát triển.
Công đoàn tham gia đầy đủ các hội nghị trực báo công đoàn do công đoàn Giáo dục Lệ Thủy tổ chức, tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về những việc làm hay, những biện pháp tổ chức sinh hoạt công đoàn hay...của các công đoàn bạn.
III. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn MN Ngư Thủy Bắc đã trưởng thành về số lượng và chất lượng. Phát huy được sức mạnh của tập thể công đoàn và sự phối hợp chặt chẽ trong và ngoài nhà trường, hoạt động của Công đoàn đó có đổi mới đáng kể trong việc chăm lo công tác bồi dưỡng lý luận thực tiễn và bản lĩnh chính trị cũng như đời sống cho đoàn viên lao động.
Trong điều kiện thuận lợi, công đoàn MN Ngư Thủy Bắc được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của công đoàn cấp trên, sự phối hợp đầy trách nhiệm và có hiệu quả của BGH nhà trường, cùng với các đ/c BCH công đoàn tháo gở khó khăn, động viên đoàn viên lao động trong đơn vị, đẩy mạnh các cuộc vận động, nhằm hướng tới mục đích là không ngừng đưa phong trào giáo dục nhà trường ngày càng phát triển.
Hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua với không khí lao động sư phạm tích cực, xây dựng khối đoàn kết của đội ngũ đoàn viên trong đơn vị được củng cố, phong trào thi đua trong CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tiếp tục được giữ vững và phát huy. Các nội dung trọng tâm như chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi  ích hợp pháp chính đáng cho CNVC-LĐ thực hiện nghiêm túc.  Công tác nhân đạo xó hội được hưởng ứng tích cực, công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng, các cuộc vận động lớn của ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả 100% đoàn viên hưởng ứng và chấp hành tốt các cuộc vận động của ngành, công đoàn kêu gọi. 100% đoàn viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn phong phú góp phần đắc lực cho hoạt động chuyên môn đạt nhiều kết quả cao thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
        IV. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN
Bên cạnh những kết quả đạt được, Song hoạt động công đoàn vẫn còn mắc phải một số hạn chế, khuyết điểm đó là:
Công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, lao động học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của công đoàn, nhiệm vụ của nhà trường, tuy đó triển khai nhưng hiệu quả và chất lượng ở một số họat động chưa cao, chưa thường xuyên.
Có nhiều cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện chương trình và định mức lao động.
Hoạt động BCHCĐ chưa đều tay, đôi lúc thiếu chủ động.
Một số ĐV-LĐ thiếu nhiệt tình trong các hoạt động tập thể, chưa dành nhiều thời gian cho phong trào thể dục thể thao.
Phong trào TDTT chưa chú trọng, việc tập luyện thiếu thường xuyên.
Một số đoàn viên tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao trong các cuộc họp chưa mạnh dạn góp ý trao đổi.
Số đoàn đoàn viên có con nhỏ nhiều nên thời gian để dành cho hoạt động của công đoàn còn ít.
Thời gian sinh hoạt công đoàn phần lớn còn kết hợp với nhà trường do quỷ thời gian không có.
* Nguyên nhân khuyết điểm yếu kém
Những tồn tại, thiếu sót trên có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta thẳng thắn nhận thấy rằng: Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trách nhiệm của một số đoàn viên chưa nhận thức đúng đắn, về vị trí, vai trò, chức năng của công đoàn.
BCH công đoàn chưa thật mạnh, thiếu kinh nghiệm trong tổ chức đoàn viên tham gia hoạt động.
BCH công đoàn do kiêm nhiệm nhiều việc nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế.
V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
BCH công đoàn bám sát vào kế hoạch nhiệm vụ của Công đoàn ngành và tình hình của đơn vị để  xây dựng kế hoạch hoạt động trong suốt năm học và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đoàn viên, lao động trong đơn vị.
Xây dựng được đội ngũ đoàn kết. Ban chấp hành công đoàn nhiệt tình, năng động. Tổ nữ công nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm của đoàn viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị. Kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tổ chức tốt các ngày lễ, hội, VHVN, thể dục thể thao.
Coi trọng việc xây dựng mối quan hệ công tác giữa công đoàn và chuyên môn, để tham gia đầy đủ có hiệu quả các phong trào, các hội thi do nhà trường, ngành tổ chức. Động viên đoàn viên cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động thông qua quy chế trên tinh thần bình đẵng, độc lập nhưng mục tiêu cùng hướng tới là và sự phát triển của giáo dục- đào tạo, cùng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.
Phong trào thi đua cần đi vào thực chất, kiểm tra thi đua, đánh giá khen thưởng kịp thời. Biểu dương những đoàn viên điển hình và nhân rộng các điển hình. Các phong trào thi đua phải sâu sắc, phong phú, tạo ra nét mới nhằm thu hút mọi người tham gia; đồng thời cần tập trung nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phong trào tự học để không ngừng nâng cao tay nghề, đáp ứng với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ. Mỗi kỳ đại hội công đoàn, cần chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, có năng lực tập hợp vận động quần chúng; đồng thời cũng cần có chế độ đảm bảo để động viên sự đóng góp công sức của đội ngũ.
 
PHẦN THỨ HAI:
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
NHIỆM KỲ 2017-2022
 
A-   MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG TỔNG QUÁT:
1. Mục tiêu tổng quát
    Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, hoạt động Công đoàn MN Ngư Thủy Bắc nhiệm ḱỳ tới tập trung thực hiện có hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà giáo và Lao động, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho đội ngũ; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn viên; động viên đoàn viên và lao động quyết tâm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội; đổi mới công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.
       2. Một số chỉ tiêu chủ yếu
      2.1. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn
       - 100% CB-GV-NV trong nhà trường được kết nạp vào công đoàn.
       - 100% cán bộ công đoàn mới tham gia ban chấp hành được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ, tiếp cận các văn bản, báo chí của công đoàn.
       - 100% đoàn viên thực hiện tốt phong trào “Đoàn viên, người lao động huyện Lệ Thủy  thi đua làm theo lời Bác”.
      - Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
      - Có trên 95% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm.
      - Thực hiện tốt cải cách hành chính và chế độ thông tin báo cáo nghiêm túc theo quy định; 100% cán bộ công đoàn cơ sở sử dụng thành thạo vi tính và biết các gửi và nhận văn bản qua intenet.
Tổ chức cho đoàn viên tham quan 1 lần trong Tỉnh,  1 lần ngoài Tỉnh.
Tổ chức giao lưu văn nghệ, bóng chuyền với các trường, các thôn trong địa bàn 1 năm 1 đến 2 lần.
Tiếp tục xây dựng và quản lý tốt các loại quỹ ( quỹ tham quan, quỹ khuyến học, quỹ tình nghĩa, quỹ hùn vốn).
- 100% đoàn viên thực hiện đầy đủ có hiệu quả việc học tập, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Công đoàn và của Ngành.
 -100% đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động xã hội. 100% Gia đình nhà giáo văn hoá; 100% Đoàn viên thực hiện tốt pháp lệnh dân số; 100% chị em đạt giỏi việc trường đảm việc nhà.
Trong đó: 1- 2 chị đạt giỏi việc trường đảm việc nhà cấp Tỉnh
                 2- 3 chi đạt giỏi việc trường đảm vịêc nhà cấp Huyện
        Tham gia các hội thi cấp cụm, cấp Huyện, cấp Tỉnh đạt giải cao.
Về thi đua hàng năm của công đoàn:
- Tập thể: Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh và đề nghị : Liên đoàn lao động Huyện khen thưởng.
- Cá nhân: Có 100% đoàn viên lao động hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% trở lên đạt tiên tiến, 25% trở lên đạt xuất sắc; có 01 - 02 đ/c được LĐLĐ huyện khen.
- 95% trở lên gia đình đoàn viên đạt "Gia đình văn hóa"; 70% trở lên Nhà giáo được xếp loại tốt của cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, không có đoàn viên vi phạm đạo đức, Pháp luật.
- 100% Lao động đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào đoàn viên Công đoàn.
- Triển khai đầy đủ có hiệu quả các hoạt động công tác nữ. Hàng năm, có 80% trở lờn đoàn viên lao động nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, Đảm việc nhà", trong đó có 30% trở lên đạt xuất sắc.
- Hoạt động tài chính Công đoàn theo đúng nguyên tắc qui định của Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc việc trích nộp 2% kinh phí Công đoàn theo qui định của Nhà nước.
- Chỉ đạo công tác kiểm tra, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn 1 quý 1 lần.- Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên lao động theo qui định của Pháp luật; có giải pháp thiết thực trong việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho đoàn viên lao động. có 90% gia đình có mức sống từ khá trở lên.
       3.2. Chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện:
- Tham gia có hiệu quả việc thực hiện tốt qui chế dân chủ, các qui chế phối hợp như: Qui chế chuyên môn, qui chế thi đua…...
- 100% đoàn viên được hưởng ứng đầy đủ các cuộc vận động, các chế độ chính sách của nhà nước quy định.
- Phối hợp thực hiện tích cực công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao tŕnh độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo 100% đoàn viên lao động có trình độ đạt chuẩn trở lên, tỉ lệ trên chuẩn năm sau cao hơn năm trước, phấn đấu cuối nhiệm ḱỳ có 90% CB- GV- NV trở lên đạt trình độ  trên chuẩn.
100% đoàn viên thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng; 100% giáo viên đạt năng lực sư phạm từ khá trở lên; 100% đoàn viên không vi phạm phẩm chất nhà giáo; 1-2  đoàn viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh; 3-4 đoàn viên đạt giỏi cấp huyện; có từ 50%  đoàn viên trở lên đạt GVDG giỏi cấp trường.
100% đoàn viên có chứng chỉ ngoại ngữ A,B ; 100% đoàn viên có chứng chỉ tin học A,B và biết sữ dụng máy( trong đó  100% Gv sữ dụng máy thành thạo)
- Về đánh giá chuẩn nghề nghiệp 70- 85% xếp loại xuất xắc; 20-30 xếp loại khá
- Nhà trường đạt  Tập thể LĐTT  trở lên
- Về chi bộ: Chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt và thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Chi đoàn vững mạnh XS.
- Phấn đấu hàng năm đơn vị đạt “Đơn vị văn hóa”; đạt chuẩn " Xanh- sạch- đẹp"
- Phối hợp thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội.
- Phối hợp thực hiện tốt chương trình “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ”. 100% đoàn viên lao động chấp hành nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
Để thực hiện phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu nêu trên, tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
1. Thực hiện có hiệu quả việc đại diện, chăm lo bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia quản lý nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động xã hội
- Phối hợp với nhà trường để tổ chức tốt Hội nghị CC,VCLĐ, xây dựng và thực hiện tốt qui chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, chú trọng các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của ĐV-LĐ:
- Đề xuất các giải pháp phù hợp để cùng nhà trường thực hiện tốt việc bố trí lao động, đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách khác.
- Tiếp tục có những giải pháp tích cực nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống đoàn viên, lao động.
- Động viên đoàn viên và lao động trong đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả các loại quỹ trong đơn vị  như: Quỹ tham quan 100.000đ/đv/tháng; Quỹ khuyến học 10.000đ/đv/tháng; Quỹ tình nghĩa 20.000đ/đv/tháng; Quỹ sinh nhật đoàn viên 200.000đ/đv/tháng.
- Thực hiện tốt việc thăm hỏi động viên đoàn viên khi hiếu hỉ, ốm đau, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên.
- Phối hợp với chuyên môn tổ chức th­ư­­ờng xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu học tập, tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao nhận thức cho đội ngũ.
- Tổ chức đối thoại dân chủ giữa thủ trưởng cơ quan với đoàn viên, lao động trong sinh hoạt công đoàn, xây dựng mối quan hệ hài hũa trong đơn vị.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn, xây dựng công trình phúc lợi cho đoàn viên ở vùng khó khăn, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, Chương trình “ công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển” nhằm nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.
2. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh
       Tổ chức ĐV-LĐ học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­­ớc, các nhiệm vụ Công đoàn và Ngành nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên lao động. Chú trọng các nội dung:
+ Học tập Luật Công đoàn và Luật Lao động, Luật Công chức, Luật Viên chức.
+ Các chỉ thị, nghị quyết của TW Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, của Chi bộ cơ quan đơn vị về Giáo dục Đào tạo.
+ Thường xuyên cập nhật t́nh h́nh thời sự chính trị, kinh tế, xă hội, địa phương, trong nước và Quốc tế.
+ Các văn bản mới về chế độ chính sách.
+ Nghị quyết Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp.
+ Phương hướng nhiệm vụ các năm học của Ngành và Công đoàn.
+ Các qui chế của công đoàn và nhà trường.
- Phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, góp phần đưa chất lương giáo dục ngày càng phát triển.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư­ trung ương Đảng về việc “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục” nhằm "Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lư­ơng tâm, tay nghề", Chỉ thị 06/CT-TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”  trong tất cả các lĩnh vực công tác.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ, trình độ quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, trình độ chính trị, để đạt chuẩn chức danh theo quy định và nâng cao tỷ lệ trên chuẩn.
- Tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các đơn vị; tiếp tục phát động phong trào thao giảng thực tập, Hội thảo chuyên môn, phổ biến áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đặc biệt chú trọng đến đổi mới phư­­­­ơng pháp dạy học theo hướng tích cực.
- Động viên khuyến khích, vận động giúp nhau về vật chất, tinh thần nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập nâng cao trình độ và phong trào bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu dạy học mới.
- Phối hợp thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công chức, viên chức theo chuẩn qui định, coi trọng hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ.
- Không có đoàn viên lao động vi phạm những điều công chức, viên chức không được làm; không vi phạm những điều bị cấm đối với giáo viên theo điều lệ trường học.
        3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển của đơn vị.
        - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt", “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”….
- Tổ chức các phong trào thi đua, các đợt thi đua nhân các ngày lễ 8/3, 20/10, 20/11, tết Nguyên đán,… có hiệu quả, tạo được động lực thúc đẩy, động viên được ý thức phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân nhằm góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên lao động giỏi cả về nghiệp vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD&ĐT.
- Vận động đoàn viên và lao động đẩy mạnh các phong trào quần chúng, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; các hoạt động văn nghệ, thể thao; phong trào xây dựng trư­ờng “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Đơn vị văn hoá”, “Gia đình văn hoá”. Tích cực tham gia cuộc vận động "Những giọt máu hồng- Kết nối trái tim - kết nối sự sống".
- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ Chính trị gắn với phong trào “Đoàn viên, người lao động huyện Lệ Thủy thi đua làm theo lời Bác”. Cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” để phát động phong trào “gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trong cán bộ, công chức là đoàn viên công đoàn thuộc khối hành chính sự nghiệp.
- Phối hợp có hiệu quả với Hội Khuyến học các cấp trong việc xây dựng Quỹ động viên học sinh chăm ngoan học giỏi; Phát huy quỹ khuyến học trong Công đoàn.
- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể trong đơn vị và trên địa bàn đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động  "Dân số kế hoạch hoá gia đình", phấn đấu Công đoàn không có đoàn viên sinh con thứ ba trở lên.
4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, ưu tiên sinh hoạt chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết và các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực nghiệp vụ của ĐV-LĐ.
- Phối hợp có hiệu quả công tác bồi dư­ỡng cán bộ Công đoàn, xây dựng đội ngũ BCH có đủ năng lực điều hành hoạt động Công đoàn.
- Vận động, bồi dưỡng và kết nạp kịp thời những lao động đủ tiêu chuẩn theo qui định vào tổ chức Công đoàn.
- Vận động đoàn viên lao động tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; chấp hành nghiêm túc các chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành và tổ chức Công đoàn.
- Tranh thủ sự lănh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường xây dựng mối quan hệ hài hòa  với Chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị cũng như trên địa bàn.
- Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu tổ chức Đảng xét kết nạp.
- Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt những tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục.
- Tham gia thực hiện, xây dựng và đánh giá cơ quan đơn vị đạt cơ quan văn hóa.
        5. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ viên chức, lao động trong tình hình mới
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 24/7/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời ḱỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, thực hiện có hiệu quả  chương trình "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" trong đơn vị với việc tăng cường có hiệu quả công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt bình đẵng giới cùng với vai trò chức năng của người phụ nữ trong thời đại mới.
- Xây dựng Ban nữ công Công đoàn đủ mạnh, xây dựng Qui chế, chương trình hoạt động Nữ hàng năm cụ thể phù hợp.
- Tiếp tục triển khai phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", gắn với nội dung phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.
- Hàng năm, tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động nữ nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 với các hình thức tọa đàm, giao lưu với cômg đoàn bạn, gặp mặt dâu rể,…
- Đổi mới phong phú và hấp dẫn các hình thức sinh hoạt Nữ công nhằm thu hút chị em tham gia. Hoạt động của Ban Nữ cụng phải chỉ đạo sát về tư tưởng tâm trạng và các lĩnh vực đời sống, công tác, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của đoàn viên lao động.
        6. Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh
Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn, Ban TTND và phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, đạt hiệu quả.
- Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ kiểm tra Công đoàn và Ủy viên Ban thanh tra nhân dân.
- Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, kiểm tra chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết và các nội dung chương trình hoạt động và các quy chế của công đoàn;
- Coi trọng kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; xử lí đúng, kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm.
- Phối hợp với chuyên môn thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan đến quyền lợi người lao động.
        7. Tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tài chính, kinh tế công đoàn
- Quản lí tốt việc thu-chi kinh phí công đoàn theo đúng nguyên tắc của Bộ tài chính và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Xây dựng quy chế thu-chi kinh phí công đoàn và các loại quỹ trong  đơn vị đảm bảo quản lý tốt tài chớnh và phát huy tác dụng các loại quỹ.
- Vận động, tranh thủ sự ủng hộ về tài chính, tài sản của các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn đạt kết quả cao.
       8. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn .
BCH Công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng trong việc cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch và các chương trình công tác Công đoàn phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
       - BCHCĐ chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; tập trung phục vụ hoạt động công đoàn, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm tổ chức và hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn các cấp; tiếp tục cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn.
       - Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động Công đoàn trong tình hình hiện nay. Chủ động xác định rõ những bất cập để kịp thời chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động công đoàn nhằm phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn các cấp trước đoàn viên, người lao động.
       - Tập trung phát huy vai trò chủ động quyết định hoạt động của ban chấp hành công đoàn; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành công đoàn.
       - Có cơ chế để công đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn với trách nhiệm trong hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, cơ sở.
       - Đổi mới tư duy và cách thức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn từ việc thụ động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên sang phương thức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác căn cứ vào yêu cầu của công đoàn trực tiếp quản lý, có giải pháp cụ thể để cùng với công đoàn cấp trên  giải quyết các vấn đề do công đoàn yêu cầu.
Đại hội Công đoàn MN Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2017-2022 thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên lao động trong đơn vị; Những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua rất đáng phấn khởi, song trước yêu cầu của giai đoạn mới: "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo"; Vì vậy việc nâng cao vai trò trách nhiệm của Công đoàn là quan trọng và cấp bách; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của sự nghiệp Giáo dục Đào tạo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và lao động, xứng đáng là lực lượng nồng cốt quyết định sự thành công của sứ mệnh chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt LĐLĐ huyện Lệ Thủy, của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của BGH nhà trường, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao, năng động sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ đoàn viên và lao động trong nhà trường, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp Giáo dục đào tạo huyện nhà.
Tác giả bài viết: CĐ MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc