Rss Feed

Danh mục

Administrator
0915.333.735

Giáo án mới

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 719
  • Tháng hiện tại: 11758
  • Tổng lượt truy cập: 531048

 

Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hàng tháng NH 2015-2016

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2015-2016

 Tháng Nội dung bồi dưỡng Ghi chú
Tháng 8 + Bồi dưỡng về một số văn bản pháp quy: Điều lệ mầm non,
Quy chế chuyên môn...Luật viên chức, quy chế nuôi dạy trẻ,
+ Bồi dưỡng  “Xây dựng chương trình giáo dục” theo từng độ tuổi.
+ Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên.
+ Bồi dưỡng thống nhất các loại hồ sơ, tính khẩu phần cho NV dinh dưỡng
+ Bồi dưỡng về CNTT: Một số kỹ năng tìm hiểu thông tin qua mạng internet ( qua hộp thư nội bộ của trường)
 
 
Tháng 9 + Bồi dưỡng chuyên môn chỉ đạo giáo viên “Xây dựng chương
 trình giáo dục” theo từng độ tuổi. ( bổ sung)
+ Học tập quy chế chuyên môn, thống nhất các loại hồ sơ giáo
 viên, phương pháp dạy một số bộ môn
+ Bồi dưỡng giáo viên dinh dưỡng cách xây dựng thực đơn,tính
khẩu phần
+ Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng các lỉnh vực cho giáo viên mới, Gv năng lực còn hạn chế( thông qua dự giờ)
+ TËp huÊn t¹i PGD (Nếu có)
+ BDTX: ND BD 1: +Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo (5T)
               + Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ( 10T).
 
 
Tháng 10 +Bồi dưỡng chuyên đề vệ sinh, dinh dưỡng thông qua thao giảng
+ Bồi dưỡng cách trình bày các loại hồ sơ (thông qua kiểm tra hồ
 sơ giáo viên)
+ Bồi dưỡng giáo viên đánh giá bộ chuẩn 5 tuổi giai đoạn 1
+ Bồi dưỡng giáo viên dinh dưỡng về trình bày các loại hồ sơ
và thống nhất các loại hồ sơ,
+ Bồi dưỡng giáo viên tạo MT
+ Bồi dưỡng giáo viên và trẻ dự thi “Tranh đẹp của bé" Gv làm đồ dùng đồ chơi"
+ Bồi dưỡng GV năng lực còn hạn chế thông qua dự giờ và KT hồ sơ
+ Bồi dưỡng GV thực hiện chương trình bằng cách kiểm tra hồ sơ hoặc dự giờ.
+ Bồi dưỡng PP tổ chức hoạt động giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” Qua trực tuyến.
+ Bồi dưỡng thường xuyên:
NDBD 1: Một số văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non (5T)
+ Những văn bản liên quan đến giáo dục MN từ năm 2010 đến nay.
+ Một số văn bản sửa đổi, bổ sung.
+ Giới thiệu các văn bản liên quan đến giáo dục MN ban hành năm 2015.
ND BD 3: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi (15T)
 
 
Tháng 11  + Bồi dưỡng lỉnh vực TM- TC thông qua thao giảng
+ Bồi d­uỡng giáo viên năng lực TB, khá (thông qua dự giờ)
+ Tiếp tục bồi duỡng về các kỹ năng Tạo hình cho trẻ để chuẩn bị hội thi " Tranh đẹp của bé"( thông qua dự giờ)
+ Bồi dưỡng kiến thức về cách làm đồ dùng đồ chơi cho giáo viên chuẩn bị hội thi "Giáo viên làm đồ dùng đồ chơi”
+ Bồi dưỡng cách xây dựng thực đơn, vệ sinh bếp, vệ sinh đồ dùng bếp ( thông qua kiểm tra bếp bán trú)
- Bồi dưỡng thường xuyên
ND BD 2: + Hướng dẫn thực hiện tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường Mầm non (10T)
+ Quan điểm tích hợp trong giáo dục MN và khái niệm về thực hiện tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở trường MN; Sự cần thiết thực hiện quan điểm giáo dục tích hợp trong giáo dục MN (6 tiết)
+ Cách thực hiện tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường MN(2Tiết); Thực hành (2tiết)
 
 
 
                 Tháng 12
 
+ Bồi dưỡng LVPTNN- TM thông qua thao giảng
+ Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên năng lực còn hạn chế (thông qua
dự giờ, KT hồ sơ)
+ Bồi dưỡng kỹ năng tạo hình cho trẻ dự thi "Tranh đẹp của
 bé" ( thông qua tổ chức hội thi Tranh đẹp của bé cấp trường)
+ Tiếp tục bồi dưỡng GV tạo môi trường xanh,sạch, đẹp, thân
Thiện và hiệu quả để chuẩn bị hội thi cấp cụm.
+ Bồi dưỡng GV tạo môi trường giáo dục phù hợp với chủ đề.
+ Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng  các KH, các loại tiết ( Qua kiểm tra hồ sơ)
+ Bồi dưỡng hướng dẫn quy định lưu mẫu thực phẩm 
+ Bồi dưỡng thường xuyên:
NDBD 2: Hướng dẫn tổ chức chơi ngoài trời (12T)
- Ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ.Nhiệm vụ của giáo viên trong tổ chức hoạt động chơi ngoài trời (6 tiết)
- Cách tổ chức hoạt động chơi ngoài trời (4tiết)
-  Dự giờ thực hành (2T)
 
 
         Tháng 1
+ Bồi dưỡng LVPTNT thông qua thao giảng
+ Tiếp tục bồi dưỡng GV năng lực còn hạn chế, năng lực khá
 (Qua dự giờ)
+ Bồi dưỡng về lĩnh vực âm nhạc (Các bài hát, vận động vỗ tay)
+ BDGV tham gia hội thi "Làm đồ dùng đồ chơi" về cách lựa chọn
nội dung, vật liệu...
+ Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng tạo hình cho trẻ dự thi "Tranh đẹp
của bé"
+ Tiếp tục bồi dưỡng GV tạo môi trường xanh,sạch, đẹp, thân
Thiện và hiệu quả để tham dự hội thi cấp cụm.
- Bồi dưỡng thường xuyên:
 NDBD 1: - Hướng dẫn nghiệp vụ phổ cập (phần mềm phổ cập và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP) (10 T)
- Giao tiếp với trẻ mầm non (8T)
+ Những vấn đề cơ bản về giao tiếp. Ý nghĩa của giao tiếp đối với sự phát triển nhân cách trẻ. Các kĩ năng giao tiếp sớm của trẻ mầm non. Đặc điểm giao tiếp của trẻ (6 tiết).
- Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp (2 tiết
 
Tháng 2
 
 
 
+ Bồi dưỡng LVTM ( TH) thông qua thao giảng
+ Bồi dưỡng giáo viên năng lực còn hạn chế
+ Tiếp tục bồi dưỡng trẻ tham gia hội thi “ Tranh đẹp của bé" cấp
huyện
+ Bồi dưỡng GV về lĩnh vực thẩm mĩ thông qua hội thi: Làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu dễ kiếm” cấp trường
+  Bồi dưỡng giáo viên dinh dưỡng: Vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Đánh giá trẻ theo chuẩn 5 tuổi.
+ Tham gia SHCMLT tại Ngư Nam
- Bồi dưỡng thường xuyên:
   ND  BD 3: Phương pháp tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non cho các bậc cha mẹ có con 3-6 tuổi (15)
- Sự phát triển của trẻ 3-6 tuổi; việc cha mẹ cần làm gì để giúp trẻ 3-6 tuổi phát triển tốt; mục tiêu tư vấn về CSGD trẻ 3-6 tuổi;thực hành tư vấn về CSGD trẻ 3-6 tuổi cho các bậc cha mẹ; hướng dẫn xây dựng tài liệu, sản phẩm tư vấn về CSGD trẻ 3-6 tuổi (9tiết)
- Nội dung tư vấn, phương pháp, hình thức tư vấn cho các bậc cha mẹ (6 tiết)
 
 
 
 
Tháng 3
 
+ Bồi dưỡng HĐG-HĐNT thông qua thao giảng
+ Bồi dưỡng giáo viên tham dự hội thi "Giáo viên làm đồ dùng
đồ chơi "cấp huyện, và trưng bày tranh đẹp của bé cấp tỉnh (nếu có)
+ Bồi dưỡng GV dinh dưỡng xây dựng thực đơn theo mùa hè
+ Dự giờ bồi dưỡng giáo viên năng lực hạn chế, năn lực khá
+ Bồi dưỡng thường xuyên:
 NDBD 3: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp (15)
- Khái niệm về phát triển nghề nghiệp giáo viên; chức năng, đặc điểm và vai trò... (9 tiết)
- Hình thức hướng dẫn đồng nghiệp, công cụ và phương pháp thu thập và xử lí thông tin phục vụ hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giá (6 tiết).
 
 
Tháng 4
 
 
+ Bồi dưỡng lỉnh vực PTTC-TM thông qua thao giảng
+ Bồi dưỡng GV tạo môi trường
+ Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng cho "GV làm đồ dùng đồ chơi"
tham gia cấp tỉnh nếu có
+ Bồi dưỡng GV viết sáng kiến kinh nghiệm.
+ Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
- Bồi dưỡng kỹ năng đánh giá trẻ 5 tuổi theo chuẩn.
+ BDTX:
ND BD 3: - Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục (15T)
- Một số khái niệm cơ bản; sử dụng thông tin để xd và tổ chức các hđ gd cho trẻ MN; thực hành tìm kiếm, khai thác xử lý thông tin phục vụ xây dựng và tổ chức các HĐGD cho trẻ MN(9 tiết)
- Nguyên tắc tìm kiếm, khai thác xử lý thông tin phục vụ XD và tổ chức các HĐGD cho trẻ MN; các nguồn tìm kiếm khai thác xử lý thông tin; các phương pháp.(6 Tiết)
 
 
 
Tháng 5
 
 
+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trẻ để bàn giao trẻ 5
tuổi cho trường tiểu học
+ Chuyển giao trẻ giữa các lớp trong nhà trường
+ Đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GVMN cuối
năm học 2015 – 2016
+ Bồi dưỡng thường xuyên
 Tiến hành chỉ đạo các tổ đánh giá xếp loại hoàn thành học BDTX năm học 2015- 2016.
 
 
 


Nguồn tin: MN Ngư Thủy Bắc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc